AAA

Aktualności

 • Komunikat w sprawie bieżącej realizacji ustawy „o rod „z 13 grudnia 2013 roku, (art.76 ust1 pkt1-4 ustawy).dotyczącej regulacji stanu prawnego nieuregulowanych ogrodów.

  Dodano: 31.10.2014
  Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy złożył 48 wniosków do Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów ROD ( całej powierzchni ROD lub jego części) zgodnie z obowiązującą ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku, (art.76 ust1 pkt1-4 ustawy).
 • Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów ROD z rejonu ul. Łochowskiej odbytego w dniu 27.10.2014 r.

  Dodano: 31.10.2014
  W domu działkowca ROD „Trzykrotka” w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów z rejonu ul. Łochowskiej. W spotkaniu udział wzięło 14 Prezesów ROD, Prezes OZ- Barbara Kokot, Wice- prezes OZ- Urszula Walusiak oraz Vice Prezydent Bydgoszczy Grażyna Ciemniak
 • Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów ROD położonych na terenie Inowrocławia.

  Dodano: 31.10.2014
  W dniu 29.10.2014 roku w Domu Działkowca ROD „Irena” w Inowrocławiu , odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów, w którym uczestniczyło 15 Prezesów ROD. Z ramienia Okręgowego Zarządu zebranie poprowadziła Prezes OZ – Barbara Kokot, dokonując wprowadzenia zaprezentowała stanowisko Związku w sprawie wyborów Samorządowych.
 • Kolegium Prezesów rejon Łochowskiej do Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego

  Dodano: 31.10.2014
  Uczestnicy posiedzenia Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu ul. Łochowskiej w Bydgoszczy
 • Kolegium Prezesów rejon Łochowskiej w Bydgoszczy do RPO

  Dodano: 31.10.2014
  Uchwalenie przez Sejm w/w ustawy stało sięmożliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności działkowej broniącej swojego wieloletniego dorobku.
 • Kolegium Prezesów rejonu Inowrocław apelują do Marszałka Sejmu RP

  Dodano: 31.10.2014
  Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Inowrocławia uczestniczący w spotkaniu Kolegium Prezesów w dniu 29 października 2014r zwracają się z prośbą do Pana Marszałka
 • Apel do Rzecznika Praw Obywatelskich Prezesów ROD z terenu Inowrocław

  Dodano: 31.10.2014
  Niepokoją Nas Pani sugestie, że zapisy w/w ustawy mogą naruszać konstytucyjną wolność zrzeszania
 • PZD ma nowy statut - 29.10.2014

  Dodano: 29.10.2014
  "23 października w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców. W zjeździe uczestniczyło 147 delegatów z całego kraju, frekwencja wynosiła aż 98 proc. Jednomyślnie zapadła decyzja w sprawie przyjęcia nowego statutu PZD" - czytamy w Dzienniku Trybuna.
 • "Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania" - 28.10.2014

  Dodano: 29.10.2014
  Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.
 • Nowy Statut PZD - 24.10.2014

  Dodano: 29.10.2014
  Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Poniżej publikujemy nowo uchwalony Statut PZD.
 • Wystąpienie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" do marszałka Sejmu R. Sikorskiego - 17.10.2014

  Dodano: 18.10.2014
  Wyrażamy nadzieję, że dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu się Pana Marszałka w sprawę, możliwe będzie szybkie rozpoczęcie i sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy, która nie budzi większych kontrowersji, a na którą czekają setki tysiecy właścicieli altan w ROD" - czytamy w liście Komitetu skierowanym do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.
 • Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło 704 745 obywateli - 17.10.2014

  Dodano: 18.10.2014
  W ostatnich dniach do Komitetu napłynęły kolejne listy z podpisami, dzięki czemu ostatecznie udało się ich uzbierać 704 745. Ponieważ dodatkowe 8 223 podpisy zostały zebrane w terminie zakreślonym w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Komitet „Stop rozbiórkom altan” przekazał je do Biura Podawczego Sejmu i zwrócił się do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z wnioskiem o ich dołączenie do wcześniejszej puli.
 • Ciągle wpływają podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy - 13.10.2014

  Dodano: 14.10.2014
  W dniu 9 października br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” złożył prawie 700.000 podpisów do Sejmu. Tym samym formalnie zakończono etap zbierania podpisów pod projektem ustawy. Nie oznacza to jednak, że poparcie dla inicjatywy obywatelskiej ogranicza się do powyższej liczby podpisów.
 • Ocalmy pszczoły! - 14.10.2014

  Dodano: 14.10.2014
  Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają ogromną rolę w naszym życiu a także w naturalnym ekosystemie Ziemi. Ponad 80% wszystkich roślin jest od nich uzależnione i każda ujma w ich populacji może mieć ogromne konsekwencje dla rolnictwa, ekonomii, a także bioróżnorodności i równowagi w środowisku naturalnym. Już Albert Einstein stwierdził, że po wyginięciu pszczół ludziom pozostaną jeszcze 3–4 lata egzystencji i nie były to czcze pogróżki, ale efekt poważnych obserwacji i przemyśleń.
 • Wystąpienie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej - 14.10.2014

  Dodano: 14.10.2014
  "Komitet jest reprezentantem 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem. W ich imieniu zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości wycofania się przez Klub PO ze składania osobnego projektu ustawy. Biorąc pod uwagę etap w jakim już znajduje się inicjatywa obywatelska, z punktu widzenia działkowców dużo korzystniejszym byłoby poparcie przez parlamentarzystów PO idei szybkiego przystąpienie przez Sejm do prac nad projektem zgłoszonym przez Komitet" - czytamy w piśmie Komitetu "Stop roz
 • Pod rozwagę działkowcom" - 13.10.2014

  Dodano: 13.10.2014
  Często mała aktywność niektórych działkowców, wynika z braku przekonania, że kierowane przez nich listy są analizowane i czy w ogóle warto pisać? Jak się jednak okazuje, w "KRONICE SEJMOWEJ" NR 69 (794) z dnia 15 września 2014 roku, na stronie 37 znajduje się taka oto analiza:
 • Działkowcy u wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha - 10.10.2014

  Dodano: 10.10.2014
  Delegacja Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, mec. Bartłomiejem Piechem – pełnomocnikiem Komitetu oraz prezesami okręgów PZD: Łódzkiego – Izabelą Ożegalską, Toruńskiego-Włocławskiego – Piotrem Gadzikowskim, Mazowieckiego – Zygmuntem Kacprzakiem, Śląskiego – Józef Noskim, została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha z SLD. W spotkaniu udział wziął także wieloletni przyjaciel działkowców – poseł Zbigniew Zaborowski (
 • Spotkanie u wicemarszałka Marka Kuchcińskiego - 10.10.2014

  Dodano: 10.10.2014
  Podczas składania podpisów poparcia dla projektu „Stop rozbiórkom altan”, delegacja działkowców została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z PiS. W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział: posłowie PiS Bartosz Kownacki i Wojciech Zubowski, przewodniczący delegacji wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak – prezes OZ PZD w Szczecinie, mecenas Tomasz Terlecki – wicepełnomocnik komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”, Barbara Kokot – prezes OZ PZD w Bydgoszczy, Józef Noski – prezes OZ Śląsk
 • Wicemarszałek Sejmu E. Grzeszczak: Sejm nie będzie przedłużał prac nad projektem „Stop rozbiórkom altan” - 10.10.2014

  Dodano: 10.10.2014
  9 października przedstawiciele Komitetu „Stop rozbiórkom altan” przekazali do Sejmu blisko 700 000 podpisów poparcia złożonych pod obywatelskim projektem ustawy, mającym na celu obronę altan przed masową rozbiórką. Złożenie podpisów poprzedziło spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem, który spotkał się z delegacją działkowców w imieniu marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Działkowców reprezentowali: prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnik Komitetu mecenas Bartłomiejem
 • Działkowcy składają podpisy (galeria zdjęć) - 09.10.2014

  Dodano: 09.10.2014
  9 września działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów, które zebrali pod projektem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN". Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa w której wzięli także udział posłowie, reprezentujący różne partie polityczne.
 1 2 3 >  Ostatni ›