AAA

Aktualności

 • Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"-30.01.2015

  Dodano: 30.01.2015
  4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.
 • KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014 - 29.01.2015

  Dodano: 29.01.2015
  Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339
 • KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD - 29.01.2015

  Dodano: 29.01.2015
  Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 roku. Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. zobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać w ROD już od dnia we
 • Członek ROD im. kpr. Benedy z Bydgoszczy pisze do Rzecznik Praw Obywatelskich

  Dodano: 29.01.2015
  Jako członek ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy wraz z moją rodziną i innymi członkami jesteśmy zaniepokojeni Pani Rzecznik podnoszącym zarzut niekonstytucyjności ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013r….
 • Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r. - 29.01.2015

  Dodano: 29.01.2015
  Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podobnie jak w latach ubiegłych Krajowa Rada wydrukowała zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015r. w łącznym nakładzie 1000000 sztuk. Całkowity koszt wydruku zaproszeń pokryje Krajowa Rada PZD. Krajowa Rada pokryje również koszty przesyłki zaproszeń do okręgowych zarządów PZD. Przewidywany termin dostarczenia zaproszeń do okręgowych zarządów PZD
 • Dziennik Trybuna: Nie tylko Bierut doskwiera działkowcom - 28.01.2015

  Dodano: 28.01.2015
  "Zwrotów gruntu domagają się coraz częściej nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które nie są związane z byłymi właścicielami, a prawo do roszczenia po prostu odkupują, licząc na milionowe zyski. Po transformacji ustrojowej w latach 90. okazało się, że wartość wywłaszczanych w okresie PRL-u gruntów wzrosła wielokrotnie, a rozwój miasta sprawił, że często tereny kiedyś zupełnie bezwartościowe i zaniedbane, stały się nagle atrakcyjną lokalizacją. Przyczyniły się do tego ta
 • Krajowa Komisja Rewizyjna o zamiarze likwidacji warszawskich ROD - 27.01.2015

  Dodano: 27.01.2015
  "Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich ROD. Mamy też nadzieję, że kuriozalna propozycja stowarzyszenia Dekretowiec nie będzie miała dalszej akceptacji Pani i stołecznego urzędu. Apelujemy również o bezwzględną realizację regulacji prawnej zawartej w art. 76 ustawy z dnia 13.12.2013 roku w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania dla tych ROD, które spełniają wymogi ustawodawcy. Historia nie wybaczyłaby Wam P
 • Działkowcy nie gęsi, swój rozum mają - 23.01.2015

  Dodano: 24.01.2015
  W wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 stycznia 2015 r. w dodatku 'Dom' ukazał się artykuł pt. „Ogrody nadal w rękach PZD” autorstwa red. Marka Wielgo, którego stosunek do PZD jest znany czytelnikom już od dawna. Ten artykuł jest niczym innym jak namawianiem działkowców do wyłączenia się z PZD. Przy tej okazji autor rzuca szereg oszczerstw pod adresem Związku, zarzucając mu nieuczciwość i manipulacje, które określa bardzo wymownym słowem - sabotaż. Nasuwa się pytanie: czy podstawą zarzutu rzekome
 • KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie PIT - 23.01.2015

  Dodano: 24.01.2015
  NEGATYWNA ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW Jak już wcześniej informowaliśmy, zgodnie ze zmianą przepisów w sprawie deklaracji podatkowych PIT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a odnoszące się do deklaracji za 2014 roku, zostały nałożone na rodzinne ogrody działkowe nowe obowiązki związane z elektronicznym przekazywaniem deklaracji PIT za więcej niż pięciu podatników.
 • List z ROD" Pod Borem" w Prądocinie w obronie warszawskich ogrodów

  Dodano: 22.01.2015
  Zdecydowanie sprzeciwiamy się projektowi zaspokojenia "w naturze" tj. w postaci gruntów, na których zlokalizowane są warszawskie rodzinne ogrody działkowe roszczeń do tych gruntów............
 • Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ - 22.01.2015

  Dodano: 22.01.2015
  12 grudnia 2014 roku w Białej Podlasce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była spłata roszczeń dekretowców i obywatelski projekt ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’.
 • List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Polskiej Lewicy - 20.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  "Krajowa Komisja Rewizyjna wyraża zdziwienie i oburzenie zamieszczaniem na stronie internetowej materiałów niedotyczących naszej działalności. Permanentne publikowanie informacji szkalujących nasz Związek jest niestosowne oraz lokuje się poniżej poziomu oczekiwanego od Waszej partii. Publikowanie materiałów przekazywanych przez p. Andrzeja Łaszczyka (notabene odwołanego członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie) i innych stanowi niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne sprawy naszej sp
 • Protest Komisji Warszawskiej wobec spłaty dekretowców warszawskimi ogrodami - 16.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  "Pozostajemy w głębokim przekonaniu, że nikogo nie przekona ani agresywna postawa, ani takaż retoryka prezentowana przez Zrzeszenie „Dekretowiec”. Czym bowiem innym od - zdaniem Zrzeszenia - wszechogarniającego bezprawia jest jego propozycja? Mamy też nadzieję, że władze Warszawy - gdyby dostrzegły w propozycji Zrzeszenia jakiś zalążek pomysłu na zdobycie środków na odszkodowania dla „dekretowców” - będą pamiętały o programowym dokumencie dla stolicy, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków z
 • Stanowiska i uchwały podjęte na XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD - 19.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  W nawiązaniu do informacji „Obradowała Krajowa Rada PZD” z XXIV posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2015 roku, zamieszczamy podjęte stanowiska i uchwały.
 • Działkowcy w wyborach samorządowych - 19.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  "Po raz pierwszy od wielu lat działkowcy kandydujący w wyborach samorządowych rekomendowani przez struktury Polskiego Związku Działkowców osiągnęli tak dobre wyniki".
 • KOMUNIKAT KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych - 19.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. zajmowała się sprawą roszczeń do gruntów warszawskich ROD, a w szczególności roszczeniami z „Dekretu Bieruta”. Zainicjowane to było działaniami Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które przedłożyło komisji senackiej propozycje w zakresie likwidacji wszystkich ROD w Warszawie.
 • KOMUNIKAT KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów - 20.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne.
 • Dziennik Trybuna: Warszawskie ogrody pod młotek? Walka wciąż trwa - 21.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  "Sprawa zagrożonych likwidacją warszawskich ogrodów i propozycji stowarzyszenia „Dekretowiec" do ustawy reprywatyzacyjnej, które są przedmiotem analizy w Senacie, wzbudziła ogromny odzew środowiska działkowego. Z całego kraju płyną listy od ogrodowych stowarzyszeń i samych działkowców, którzy solidaryzują się z warszawskimi działkowcami i protestują wobec takich działań. Także Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców krytycznie odniosła się do postulatów stowarzyszenia, które lekką ręką propon
 • „Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami! - 20.01.2015

  Dodano: 21.01.2015
  Kolejny zimowy miesiąc to jeszcze czas, kiedy prace ogrodnicze ograniczamy do tzw. kosmetyki. Obserwujemy pogodę a w razie potrzeby interweniujemy chroniąc te bardziej wrażliwe gatunki – np. strzepując zalegający śnieg, lub poprawiając zimowe osłony. Podświadomie już czekamy i myślimy o wiośnie szukając inspiracji i ogrodowych porad. Warto po nie sięgnąć do najnowszego, lutowego numeru „Mojego Ogródka” i skorzystać ze sprawdzonych rad i projektów zarówno naszych ekspertów jak i czytelników.
 • Zamieszkiwanie na działkach - 19.01.2015

  Dodano: 19.01.2015
  Prawo w randze ustawy zakazuje od dawna zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety są ludzie, którzy w sposób świadomy łamią to prawo. Problem staje się głośny co roku, najczęściej w grudniu, gdy zarząd ogrodu zgodnie z uchwałą walnego zebrania wyłączy prąd i wodę. Zarządy ROD i Związek są wówczas atakowane przez media i organizacje społeczne za uniemożliwianie godnego mieszkania na działkach.
 1 2 3 >  Ostatni ›