A A A

Księgowość

Szkolenie dotyczące wdrażania programu DGCS PZD System dla rodzinnych ogrodów działkowych.

    

W dniu 7 października 2020 roku odbyło się w szkolenie dotyczące wdrażania programu DGCS PZD System dla rodzinnych ogrodów działkowych, które zdecydowały się na nabycie programu w 2020 roku.

Głównym tematem szkolenie była obsługa modułu „ogrody działkowe”.

Szkolenie przeprowadził Prezes ROD „Ustronie”.

Uczestnicy szkolenia wystąpili z wnioskiem do Okręgu w Bydgoszczy o powołanie komisji ds. wdrażania programu DGCS PZD System która organizowałaby spotkania użytkowników programu i kierowałaby wymianą doświadczeń wynikających z wdrażania programu.

W szkoleniu udział wzięło 11 przedstawicieli z ROD.

  opr. Gł. Księgowa