A A A

Terminarz szkoleń

SZKOLENIA STACJONARNE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenia odbywają się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPiW)
lub w Okręgu PZD w Bydgoszczy.

UWAGA!
w marcu 2024 rusza kolejny cykl szkoleń (patrz terminarz poniżej)!!!

W związku z Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD  informujemy,  że następny cykl szkoleń dla nowych działkowców (w nowej formule) odbędzie się w marcu 2024 r. Pełne szkolenie  dla nowych działkowców będzie obejmowało 8 godz. tzn. 2 spotkania po 2,5 godziny i 1 spotkanie - 3 godziny. Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z PZD oraz pracowników naukowych Politechniki Bydgoskiej. Zaświadczenia o odbytym szkoleniu będą wydawane po 25 marca - po trzecim spotkaniu.

Zakres podstawowy pełnego szkolenia będzie obejmował następujące tematy: 
1. Prawo PZD, etyka i dobre obyczaje w ROD.
2. Zagospodarowanie i modernizacja działek oraz uprawa działki w myśl "Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin."
3. Wprowadzenie do ekologicznej uprawy warzyw, ziół, roślin sadowniczych i ozdobnych z uwzględnieniem Programów PZD takich jak: "Otwarty program klimatyczny" oraz Bioróżnorodność na działkach w ROD"

       TERMINARZ SZKOLEŃ  marzec 2024


Data 
Godzina
Miejsce 
 Temat
   11.03 (poniedziałek)
 
 16:00-18:30

 BCOPiW
(Bydgoszcz ul. Gdańska 5)
 Prawo PZD, etyka i dobre obyczaje w ROD.
 18.03 (poniedziałek)
 16:00-18:30
 
 BCOPiW
(Bydgoszcz ul. Gdańska 5)
 Wprowadzenie do ekologicznej uprawy warzyw, ziół, roślin sadowniczych i ozdobnych z uwzględnieniem Programów PZD takich jak: "Otwarty program klimatyczny" oraz Bioróżnorodność na działkach w ROD"
 25.03 (poniedziałek)
 16:00-19:00
 
 BCOPiW
(Bydgoszcz ul. Gdańska 5)
 Zagospodarowanie i modernizacja działek oraz uprawa działki w myśl "Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin."
 

 

 


 

 
    
    
 
 
 
  
 
  
Zapisy i informacje na temat szkoleń pod numerem telefonu 52 322 90 91
    e mail: ogrodnictwo@pzd.bydgoszcz.pl
Dyrektor Biura Okręgu
Agnieszka Bartkowska