A A A

Społeczna Służba Instruktorska

1. Informacja z narady szkoleniowej instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) okręgu bydgoskiego PZD. Styczeń 2020 r.

2. Relacja z Kiermaszu Ogrodniczego w Bydgoszczy (2-3 kwietnia 2022)

3. Wyjazd szkoleniowy instruktorów SSI Okręgu bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców 29/30 kwietnia 2022

       


   .


   .