A A A

Konkursy pod patronatem OZPZD

UWAGA!!!
Z przykrością zawiadamiamy,
że w związku z epidemią koronawirusa - Covid 19

Krajowy Zarząd PZD  postanowił zawiesić konkursy krajowe zgodnie z Uchwałą nr 87 i 88/2020
z dnia 7 kwietnia 2020 roku.


1. "Wzorowa Działka Roku 2020"
2. Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020"

PZD Okręg w Bydgoszczy zawiesił zgłoszenia na następujące konkursy:

   1. Okręgowy Konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020”

     2. Okręgowy Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2020
                             

Ogłoszenie

 Polski Związek Działkowców Okręg w Bydgoszczy w oparciu o uchwałę Krajowej Rady PZD nr 35/2020 i 36/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku ogłasza nabór do Konkursów Okręgowych.

      1. Okręgowy Konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020”

     2. Okręgowy Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2020”

 Zgłoszenia ogrodów i działek do Okręgowego Konkursu, należy kierować do Agnieszki Bartkowskiej - instruktora ds. ogrodniczych z biura Okręgu w Bydgoszczy, do 20 maja 2020 roku.

 nr tel. 52 322 90 91

e-mail ogrodnictwo@pzd.bydgoszcz.pl

lub na adres biura

Polski Związek Działkowców                                                                        

Okręg w Bydgoszczy                                                                                                       

ul. Piotrowskiego 11                                                                                     

85-098 Bydgoszcz                                                                                                      

 Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów znajdziecie Państwo w najbliższym biuletynie informacyjnym 2/2020 nr 307.Okręgowa Komisja Konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych ogrodów i działek w czerwcu 2020 roku.

       Agnieszka Bartkowska                                                               Przewodnicząca Komisji Konkursowej OZ PZD

       Instuktor ds .ogrodniczych                                                                                                Urszula Walusiak

Protokół Komisji Konkursowej Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy
z dnia 23.07.2019r.


Komisja w składzie:

1. Urszula Walusiak - przewodnicząca komisji
2. Korneliusz Korniluk – członek komisji
3. Jan Malesza – instr. ds. ogrodnictwa OZ PZD
4. Józef Chodenionek – członek komisji

W dniu 23.07.2019r. w/w komisja podsumowała wyniki tegorocznego konkursu „Wzorowy Ogród Roku 2019” oraz „Wzorowa Działka Roku 2019”

Komisja dokonała następujących ustaleń:

W konkursie Okręgowym PZD „Wzorowy Ogród Roku 2019”

Laureatem Roku 2019 został Rodzinny Ogród Działkowy „Irena” w Inowrocławiu uzyskując 594 pkt. na 620 możliwych.

Komisja proponuje przyznać laureatowi puchar, dyplom oraz nagrodę pieniężną .

W konkursie Okręgowym PZD „Wzorowa Działka Roku 2019”

1. Uczestniczącym w konkursie działkowcom, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów zawartych w regulaminie konkursu 120 pkt. zaproponowała przyznać tytuł „Laureata Roku 2019”, puchar, dyplom oraz nagrody pieniężne .

2. Pozostałym, działkowcom startującym w konkursie „Wzorowa Działka Roku 2019”, którzy zdobyli poniżej 120 pkt. przyznać dyplom oraz nagrodę książkową pt. „366 dni na działce”.

Jan Malesza
Inst. ds. ogrodniczych

                                                                           Przewodnicząca Komisji Konkursowej OZ PZD
                                                                                                  Urszula Walusiak