A A A

Aktualności

24 listopada br. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, a także zaproszonych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) różnych okręgów PZD. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro KR PZD, a Okręg Mazowiecki reprezentowały instruktorki SSI – Katarzyna Maśna (z ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie) i Anna Skrzypiec (z ROD „Skowronek” w Kajetanach), a także główny specjalista ds. ogrodniczych biura OZM PZD Maciej Aleksandrowicz.

czytaj więcej...

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r., ROD może również nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach nastąpi to automatycznie, w innych konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia.

czytaj więcej...

W związku z realizacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała Podręcznik Grantobiorcy z dnia 7 listopada 2022 r. dodając załącznik nr 6 tj. plakat identyfikujący projekt (przykładowo uzupełniony).

czytaj więcej...

W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt, a ponadto prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady PZD.

czytaj więcej...

Do końca listopada 2022 roku każdy ROD powinien złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby jeszcze w grudniu 2022 skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. W rozliczeniu z odbiorcami użyteczności publicznej- w tym ROD, będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia prądu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 roku!!!

czytaj więcej...

Na rynku pojawił się już grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla miłośników działek. W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znajdziecie m.in. świąteczne inspiracje oraz wiele innych aktualnych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych. To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

czytaj więcej...

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

czytaj więcej...

Krajowy Zarząd PZD w dniu 8 listopada 2022 roku przeanalizował i omówił stopień realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach rozstrzygnięcia I, II i III tury konkursu za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień ARiMR zakwalifikował 183 Rodzinne Ogrody Działkowe będące w strukturach PZD i przyznał granty na łączną kwotę 17 380 805,93.

czytaj więcej...

Po miesiącu starań ze strony PZD, Sejm przyjął senacką poprawkę i uchwalił ważną dla działkowców nowelizację ustawy w sprawie opłat za prąd. Dzięki temu w 2023r działkowcy faktycznie uzyskają prawo do rozliczenia części opłat za prądwg cen z 2022 r. Nowelizacja zainicjowana przez PZD, to nie tylko ulga dla kieszeni działkowców. To również większa pewność, że w 2023 r. ogrody będą nadal zielone.

czytaj więcej...

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 sierpnia 2022 – 31 sierpnia 2022 r.

czytaj więcej...

To już najwyższy czas aby przygotować działki i uprawiane na nich rośliny do zimowego spoczynku! A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie najlepszym i niezastąpionym przewodnikiem podczas jesiennych prac! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok z gwarancją stałej ceny i bezpłatną dostawą!

czytaj więcej...

Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku ogłosił konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”. Do konkursu wpłynęło 58 zgłoszeń, które zostały ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Krajowy Zarząd PZD do jego rozstrzygnięcia. Uwzględniając rekomendację komisji konkursowej Krajowy Zarząd PZD w dniu 13 października 2022 roku uchwałą nr 418/2022 rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” przyznając:

czytaj więcej...

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla II etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022 r.

czytaj więcej...

W dniu 30 września 2022 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady połączone z obchodami Okręgowych Dni Działkowca. W uroczystości udział wzięli: Członkowie Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesi ROD obchodzący jubileusze powstania ogrodów oraz realizujący duże inwestycje w ROD, laureaci konkursu organizowanego na szczeblu krajowym pn. „Wielki konkurs dla uczczenia jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”, laureaci konkursu organizowanego na szczeblu Okręgu PZ

czytaj więcej...

Rodzinny Ogród Działkowy MALWA w Bydgoszczy przy ul. Olimpijskiej 3 (Janowo) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD Malwa w Janowie– etap 1

czytaj więcej...