A A A

Aktualności

Działkowcy dbają o zielone płuca gminy Świecie, a radni przeznaczają środki na utrzymanie infrastruktury. Za modelową współpracę działkowców i samorządu burmistrz Krzysztof Kułakowski otrzymał statuetkę. W tym roku Rodzinne Ogrody Działkowe Cukrownik, dzięki 45 tys. zł dotacji z gminy Świecie, wykonają remont świetlicy oraz ułożą 140 m kw. polbruku na placu przed budynkiem. To tylko jedno z wielu przedsięwzięć na najbliższy rok na terenie ogrodów działkowych w gminie Świecie. Tego i innych prze

czytaj więcej...

Uwaga: w sprzedaży pojawił się już najnowszy, marcowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy z ogromnym doświadczeniem i tradycją w przekazywaniu wiedzy ogrodniczej, pełen praktycznych porad i inspiracji w sam raz na rozpoczynający się sezon! Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

czytaj więcej...

Dnia 8 lutego 2024 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

czytaj więcej...

W dniu 31.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu Bydgoszcz-Wschód. Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium - Józef CHODENIONEK, który serdecznie przywitał Specjalistę Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszcz Panią Katarzynę MALISZEWSKĄ, Specjalistę firmy ProNatura w Bydgoszczy Pana Pawła KRUPIŃSKIEGO oraz Prezesów Zarządów z dwunastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

czytaj więcej...

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

czytaj więcej...

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Jest on realizowany m. in. przez remonty i modernizację już istniejących ROD. Wiele z tych zadań jest realizowanych przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (jst). Udział tych podmiotów, jak pokazują badania, na przestrzeni ostatnich lat ciągle wzrasta, co zasługuje na uznanie.

czytaj więcej...

W dniu 24.01.2024 roku w ROD „ Irena” w Inowrocławiu odbyło się spotkanie Prezesów ROD z terenu Inowrocławia z Panem Wojciechem Piniewskim pełniącym obowiązki Prezydenta Miasta Inowrocławia i Romualdem Kaiserem Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. W spotkaniu uczestniczyły również Prezes Okręgu PZD w Bydgoszczy oraz inspektor d/s inwestycji, Pani Paulina Sikora. Spotkanie otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Pan Jerzy Oliwkowski, podkreślając bardzo dobrą współ

czytaj więcej...

Na rynku jest już najnowszy – lutowy numer „działkowca” – największe na rynku pismo ogrodnicze, oferujące rzetelną i sprawdzoną wiedzę, dobrze przystającą do polskich realiów. Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad oraz inspiracje związane z wyborem najlepszych roślin do uprawy, oryginalnymi kompozycjami lub elementami małej architektury oraz wiele innych, aktualnych tematów! Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gw

czytaj więcej...