A A A

Aktualności

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 54/2021 z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”, a Uchwałą nr 167/2021 z dnia 20 maja 2021 roku powołał Komisję Konkursową do oceny prac zgłoszonych na konkurs jubileuszowy.

czytaj więcej...

W związku z informacjami o rozsyłaniu do niektórych krakowskich ROD pisma przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w którym przestrzega przed usuwaniem drzew owocowych z terenów ROD pod rygorem zastosowania kar finansowych wobec działkowców, Krajowy Zarząd PZD uznaje za konieczne podtrzymanie swojego stanowiska z 8 kwietnia br. o zwolnieniu działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego.

czytaj więcej...

W dniu 27.05.2021 r. w ROD „Flaming” w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód. W posiedzeniu uczestniczyła Prezes Okręgu PZD, pracownicy Biura Okręgu PZD i Prezesi Zarządów 11-tu ROD. Prawie wszyscy uczestnicy szkolenia byli zaszczepieni przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19.

czytaj więcej...

W dniu 20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. Celem święta jest uświadamianie społeczeństw, jak ważna jest rola pszczół dla naszego życia oraz zapobieganie coraz poważniejszemu problemowi ich wymierania. Pszczoły, choć są organizmami niewielkich rozmiarów, to mają ogromne znaczenie dla świata. Umożliwiają rozmnażanie się wielu gatunków roślin oraz stanowią niezwykle istotny element w zachowaniu bioróżnorodności na naszej planecie.

czytaj więcej...

Odpowiednie postępowanie z odpadami powstającymi na terenach Rodzinnych Ogrodach Działkowych to poważny problem, zwłaszcza dla zarządów ROD. Niestety problem ten z roku na rok wyraźnie narasta, niejednokrotnie stając się przyczyną sporów i pretensji. Przykładem Ogrodu, który potrafi w sposób zorganizowany i przemyślany podejść do powyższego tematu jest ROD Społem w Kielcach.

czytaj więcej...

Rok 2021 jest szczególny dla PZD oraz dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Mija bowiem 40 lat, odkąd istnieje Polski Związek Działkowców. W dniu 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która powołała do życia PZD - pierwszą, ogólnokrajową, niezależną organizację działkowców. Ustawa ta zaczęła bardzo szybko obowiązywać, bo 12 maja 1981 r. Natomiast, 27 i 28 czerwca 1981 r. obradował najwyższy organ PZD - IX Krajowy Zjazd Delegatów POD, który wykonując po

czytaj więcej...

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyła się narada prezesów okręgów PZD. Spotkanie, w którym udział wzięli prezesi wszystkich Okręgów PZD, przeprowadzone zostało w trybie zdalnym on-line. Naradę otworzył i prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes PZD witając uczestników wyjaśnił, że celem narady jest bliższe poznanie sytuacji w ROD i okręgach, przede wszystkim w związku z aktualnym brakiem możliwości przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD z powodu obowiązujących obostrzeń

czytaj więcej...