A A A

Inwestycje

Inwestycje w ROD:
1. Wniosek zarządu ROD na walne zebranie w sprawie realizacji zadania
2. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania
3. Wniosek o przyjęcie zadania do Planu inwestycji i remontów OZ PZD w Bydgoszczy
4. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego
5. Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego
6. Uchwała Walnego Zebrania członków PZD w sprawie wniosku o przyznanie dotacji
7. Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji OZ PZD
8. Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji KR PZD9. 13 kwietnia 2022 - Załączniki do ogłoszenia o przetargu na budowę  kanalizacji sanitarnej w ROD "Tramwajarz" w Bydgoszczy:
SIWZ
Opis techniczny
Karta informacji przedsięwzięcia
Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót
Mapa 1:500
Profile kanałów
Załączniki dla oferentów


10. 6 czerwca 2022  - Załączniki do ogłoszenia o przetargu na modernizację sieci energetycznej w ROD „Dąbrówka” w Samsieczynku: NIEAKTUALNE
Treść ogłoszenia o przetargu
SIWZ


11. 13 czerwca 2022 - Ogłoszenie o przetargu na modernizację sieci wodociągowej w ROD "Na Skarpie" w Bydgoszczy
Treść ogłoszenia


12. 11 lipca 2022 - Ogłoszenie o przetargu na modernizację sieci energetycznej w ROD „Dąbrówka” w Samsieczynku:
Treść ogłoszenia o przetargu
SIWZ dodano 12 lipca 2022

136 października 2022 - Ogłoszenie o przetargu

Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD MALWA w JANOWIE – etap 1


Załączniki 1-4 i 9 do SWZ

Zał nr 5 do SWZ_ZZK


Zał. nr 6_wzór umowy - aktualizacja w dniu 7 października 2022

Zał. nr 7_projekt budowlany

Zał. nr 8 _ST