A A A

Inwestycje

Realizacja programu budowy siedzib Zarządów ROD w Okręgu Bydgoskim

Rodzinne Ogrody Działkowe realizują obowiązki prawne nałożone przez przepisy o ochronie danych osobowych RODO. Niezbędnym narzędziem jest odpowiednio wyposażona siedziba Zarządu ROD w meble zamykane na klucz, a czasem w ognioodporne. Siedziba pozwala na załatwienie spraw każdego działkowca w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, odpowiedniej formie oraz z zachowaniem poufności jego danych osobowych.

W Okręgu Bydgoskim na Walnych Zebraniach członkowie 19 Rodzinnych Ogrodów Działkowych muszą podjąć decyzję o rozwiązaniu problemu braku siedziby Zarządu. Decyzja dotyczy nabycia terenu pod biuro, następnie budowę budynku lub znalezienia rozwiązania alternatywnego. Wśród tej liczby 10 Zarządów ROD nie może podjąć uchwał o przystąpieniu do Programu Budowy Siedzib, gdyż nie posiada wolnego terenu ogólnego. Krajowy Zarząd PZD wspiera ogrody poprzez program Budowy Siedzib. Zarządy ROD mogą zamawiać gotowe projekty architektoniczne, których koszt w 100% pokrywa Krajowy Zarząd PZD, a także ubiegać się o dotację z Funduszu Celowego Programu Budowy Siedzib w maksymalnej wartości do 30% kosztów realizacji zadania. Zarządy ROD mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, która jest niskooprocentowana.

W 2019 roku szczególnie Zarządy niżej wymienionych osiemnastu ROD w Okręgu Bydgoskim mogą pochwalić się wykonaniem nowych siedzib ROD.

Zakup kontenera biurowego z podłączeniem mediów wykonany został w ROD-ach:

„Nasycalnia” w Solcu Kujawskim, „Przy Źródełku” w Wójcinie, „Nadwiślany” w Świeciu, „Sadremo”
w Koronowie, „Srebrnica B” w Koronowie, „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim.

Budowa nowych budynków w technologii drewnianej lub tradycyjnej murowanej z podłączeniem energii elektrycznej wykonana została w ROD-ach:

„Transportowiec” w Inowrocławiu, „Waltera” w Świeciu, „Pod Turem” w Żurczynie, „Na Wzgórzu” w Stopce, „Pod Klonami” w Murucinie, „Przytorze” w Bydgoszczy.

Adaptację pomieszczeń hydroforni na siedzibę Zarządu wykonano w ROD: „Pólko” w Koronowie oraz „Lato” w Tryszczynie.

Wykupiono działki i zaadaptowano altany w ROD: „Jagódka” w Niemczu, „Przy Źródełku w Kamieniu Kraj., „Pałuczanka” w Żninie, „Pod Topolami” w Bydgoszczy.

Poniżej zaprezentowano kilka nowo powstałych Siedzib Zarządów ROD w Okręgu Bydgoskim.


ROD „Waltera” w Świeciu

Nowe biuro zarządu ROD w postaci budynku drewnianego z dachem skośnym. Budynek jest wewnątrz wyposażony i posiada instalację elektryczną.


ROD „Nasycalnia” w Solcu Kujawskim

Nowy budynek biura zarządu ROD w postaci zakupu i montażu kontenera biurowego. W biurze znajduje się wyposażenie techniczne, a także podłączono media: prąd, wodę oraz szambo. Przed budynkiem jest wybrukowany plac z nowej kostki.ROD „Transportowiec” w Inowrocławiu

Nowy budynek biura zarządu ROD wybudowany w technologi drewnianej z dachem skośnym dwuspadowym z blachy trapezowej. W budynku wykonano instalację elektryczną oraz wyposażono wnętrze.ROD „Przy Źródełku” w Wójcinie

Nowy budynek biura zarządu ROD w postaci kontenera biurowego z zadaszonym tarasem.ROD „Pod Turem” w Żurczynie

Remont istniejącego budynku znajdującego pod wiatą świetlicową w formie altany o wymiarach 4,55 x 7,27 m = 33 m2, wysokości do 5 m. Budynek ma nowy dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową, a także nową instalację elektryczną oraz wodociągową. Obecnie jest wyposażany wewnątrz.ROD „Na Wzgórzu” w Stopce gmina Koronowo

Nowy budynek biura zarządu budowany jest w technologii tradycyjnej z dachem skośnym dwuspadowym w formie altany o powierzchni 35 m2 i wysokości do 5 m. Obecnie budynek jest wyposażany wewnątrz.ROD „Nadwiślany” w Świeciu

Nowy budynek biura zarządu ROD w postaci zakupu i montażu kontenera biurowego wraz z wykonaniem podmurówki i podłączeniem energii elektrycznej. Biuro jest wewnątrz odpowiednio wyposażone.


Inspektor ds. inwestycji OZ PZD w Bydgoszczy

Zbigniew Ciba
Program budowy siedzib - dotacja z Funduszu Celowego KZ PZD

W poniższym linku prezentujemy przykładową realizację programu budowy siedzib Zarządów ROD w okręgu bydgoskim z dotacją Krajowego Zarządu PZD w 2019 roku. 

Inspektor ds. inwestycji Zbigniew Ciba

Przyznana dotacja w 2019 roku na budowę siedziby Zarządu ROD w Bydgoszczy
Informacja Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów

w ROD w 2019 roku

W Okręgu Bydgoskim w 2019 roku w 199 ogrodach działkowych wykonano 374 zadania remontowo – inwestycyjne. Objęły one 99% ogrodów. ROD wybudowały nową infrastrukturę w ogrodach na łączną kwotę 1.329.206,69 zł. Natomiast remonty i modernizacje istniejącej już infrastruktury ogrodowej wyniosły 2.065.427,26 zł. Łącznie w 2019 roku w Okręgu Bydgoskim ogrody zrealizowały inwestycje i remonty na kwotę 3.394.633,95 zł.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

•         2.055     m² ogrodzeń,

•         30             bram i furtek,

•         17             hydroforni i innych urządzeń wodnych,

•           8             pomp wodnych,

•           6             punktów czerpalnych wody,

•     6.478            mb sieci wodociągowej,

•   25.000            mb sieci energetycznej,

•     3.460            m² dróg i alei ogrodowych,

•        760            m² parkingów,

•          20            m² pasów zieleni,

•        300            mb kanalizacji i 1 oddzielny sanitariat,

•      1050            m² placów zabaw,

•   w 57 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca  lub budynkach administracyjnych.

Wybudowano bądź wyremontowano infrastrukturę w ROD w okręgu bydgoskim na wartość:

Nazwa zadania

Wartość PLN

Udział %

•    ogrodzenia        

318.986,03 zł

9%

•    sieć wodociągowa

591.264,15 zł

17%

•    sieć energetyczna

1.494.067,62 zł

44%

•    budynki

406.566,48 zł

12%

•    drogi i aleje

124.975,08 zł

4%

•    środowisko        

99.821,08 zł

  3%

•    rekreacja

147.388,26 zł

  4%

•    Inne         

211.565,25 zł

 6%

Inne zadania towarzyszące inwestycjom, to nowe tablice informacyjne, gablotki, bieżące konserwacje, wykonanie monitoringu lub awarie.

Z kwoty 3.394.633,95 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania remontowo - inwestycyjne   3.141.691,36 zł stanowiły środki własne ROD w Okręgu Bydgoskim. Jest to kwota stanowiąca 93% wszystkich źródeł finansowania.

Kwota 122.947,24 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD, w tym Krajowy Zarząd PZD w Warszawie przyznał kwotę 53.000,00 zł, natomiast Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy przyznał kwotę 69.947,24 zł. Stanowiło to 3% wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2019 roku w Okręgu Bydgoskim. Natomiast kwota 129.995,35 zł pochodziła z tzw. źródeł zewnętrznych (Urzędy Miast i Gmin), co stanowiło 4% wszystkich wydatkowanych środków.

 

W zestawieniu na uwagę zasługują przede wszystkim wydatki w infrastrukturę w sieć elektroenergetyczną. W wielu ogrodach prace związane były z układaniem kabli elektroenergetycznych w ziemi i wymianą skrzynek wraz z zabezpieczeniami i licznikami energii elektrycznej. W kilku ogrodach w Okręgu Bydgoskim zostały usunięte linie napowietrzne (w Bydgoszczy na przykład: ROD „Ustronie”, ROD „Prasa”, ROD „Storczyk”), a kilka zostało zelektryfikowanych (np. ROD „Relaks” w Złotnikach Kujawskich i ROD „Transportowiec” w Inowrocławiu) i podniosło to znacznie ich standard. Zarząd ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie oraz ROD „800-lecia” w Inowrocławiu przeprowadził gruntowny remont instalacji elektrycznej. Natomiast Zarząd ROD „Jedność” w Nakle nad Notecią zakupił i zamontował nowe oświetlenie ogrodu  w postaci lamp solarnych. Nowe instalacje elektryczne podniosły bezpieczeństwo ich użytkowania i wyeliminowały zagrożenie porażenia prądem lub pożarem.

Drugą pozycję zajmują wydatki na budowę lub remonty sieci wodociągowych. Ogrody przeważnie wymieniały stare instalacje wodociągowe na nowe, które były skorodowane  i powodowały znaczne ubytki wody. Takie prace wykonały Zarządy: w Bydgoszczy np. ROD „Malinka”, ROD „Sasanka”, a w Nakle nad Notecią ROD „Jedność”. Natomiast ROD „Bratekw Sępólnie Krajeńskim wykonał nowe przyłącze wodociągowe do ogrodu. Zarząd ROD „Polana” w Bydgoszczy musiał awaryjnie wymienić pompę tłoczną wraz   z rurami wznośnymi w jednej ze studni głębinowych.

Trzecia pozycja to wydatki na budowę lub modernizację siedzib Zarządu ROD lub budynków świetlic. Zostały one przedstawione w artykule pod nazwą „Realizacja budowy siedzib Zarządów ROD w Okręgu Bydgoskim”

Odsyłam do artykułu: https://www.bydgoszcz.pzd.pl/aktualnosci/strona/realizacja-programu-budowy-siedzib-zarzadow-rod-w-okregu-bydgoskim.html

Wartość wykonania planów realizacji inwestycji i remontów w ROD w Okręgu Bydgoskim stanowi 80% kwoty, która była w preliminarzach finansowych ROD. To znaczy, że większość zadań została wykonana przez Zarządy ROD w Okręgu Bydgoskim w 2019 roku.

Dziękuje Zarządom ROD w Okręgu Bydgoskim, które realizowały zadania remontowo-inwestycyjne za ich zaangażowanie i wysiłek w poprawę infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Inspektor ds. inwestycji OZ PZD w Bydgoszczy

Zbigniew CibaZaproszenie do przetargu - budowa nowej instalacji wodociągowej rodzinnego ogrodu działkowego 


Komunikat KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów - 30.10.2015

Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Wiele też ogrodów jest niedoinwestowanych.

Mając to na uwadze, Krajowa Rada PZD co roku zachęca walne zebrania członków PZD w ROD do podejmowania uchwał w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych w ROD. Aby pomóc ogrodom w realizacji tych zadań, KR PZD opracowała szczegółowe wytyczne w zakresie przeprowadzenia w ogrodzie budowy bądź modernizacji infrastruktury ogrodowej (link do uchwały KR PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD). Służymy również ogrodom fachową pomocą udzielaną przez inspektorów ds. inwestycji, zatrudnionych w okręgowych zarządach PZD. Ale przede wszystkim wspieramy ogrody finansowo, udzielając pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD oraz dotacji z Funduszu Rozwoju ROD oraz gdy zajdzie taka potrzeba, z Funduszu przeznaczonego na usuwanie klęsk żywiołowych.

Aby ułatwić ROD realizację inwestycji i remontów oraz usprawnić pozyskiwanie środków z Funduszy PZD przeznaczonych na inwestycje i remonty w ogrodach działkowych zrzeszonych w PZD, KR PZD przygotowała szereg druków dokumentów na walne zebranie członków PZD oraz dla zarządów ROD. Dzięki tym wzorom, członkowie PZD będą mogli zarówno głosować nad uchwałami w sprawie przeprowadzenia prac budowlano – remontowych, jak i podjąć decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Krajowej Rady PZD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego bądź dotacji z Funduszu Rozwoju ROD będącej w dyspozycji KR PZD.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi dokumentami i korzystania z opracowanych wzorów!

 

link do druków dokumentów:

  1. Wniosek zarządu ROD na walne zebranie członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego
  2. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego
  3. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego
  4. Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego
  5. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji KR PZD
  6. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD powstałych na skutek klęski żywiołowej

Zestawienie dotacji dla ROD w 2014r
Zestawienie dotacji dla ROD z KR w latach 2010-2013
Zestawienie dotacji dla ROD z OZ w latach 2002-2013
Zestawienie pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w latach 2010-2012


UCHWAŁA NR  6/XXIV/2015

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 15 stycznia 2015 r.

 w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych

w Polskim Związku Działkowców

 Krajowa Rada PZD działając na postawie Statutu PZD postanawia, co następuje:

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Niniejsza uchwała określa zasady realizacji inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych, a w szczególności wskazuje, kto jest inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego, kto sprawuje nadzór nad jego realizacją, w jaki sposób należy zaplanować, przygotować, przeprowadzić, sfinansować, a następnie rozliczyć zadanie inwestycyjne lub remontowe.

 § 2

Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1)            zadanie inwestycyjne - zadanie polegające na budowie obiektu budowlanego, a także jego odbudowie, rozbudowie i nadbudowie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

2)            zadanie remontowe - zadanie polegające na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

3)            inwestor - właściwy organ PZD w ROD lub jednostce terenowej, będący uczestnikiem procesu budowlanego, do którego należy zorganizowanie procesu inwestycyjnego lub remontowego,

4)            wykonawca - osoba fizyczna lub osoba prawna zobowiązana umową z inwestorem do wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,

5)            system realizacji zadania - trzy rodzaje: gospodarczy (zadanie wykonywane wyłącznie pracą własną działkowców), zlecony (zadanie wykonywane wyłącznie przez firmę zewnętrzną), mieszany.

6)            właściwy urząd - starostwo powiatowe lub urząd miasta w przypadku miasta na prawach powiatu, właściwego na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego,

7)            wartość brutto -wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi obciążeniami, w tym podatkiem VAT,

8)            prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego -prace umożliwiające działkowcom zwolnienie się w części lub w całości z partycypacji finansowej w kosztach zadania, przyjętej w uchwale walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.

9)            partycypacja finansowa działkowców w kosztach zadania - opłata ogrodowa w części przeznaczona na inwestycje i remonty infrastruktury ogrodowej, przyjmowana w uchwale walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.

10)       koszt wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego - koszty budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu, a także koszty wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej, pomiarów, zlecenia nadzoru inspektorskiego.

 § 3

Inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego jest:

a)            prezydium okręgowego zarządu PZD w przypadku:

- zakładania nowego rodzinnego ogrodu działkowego,

- odtwarzania przez Związek ogrodu zastępczego.

b)            zarząd ROD w przypadku:

- odtwarzania części ogrodu, gdy prezydium okręgowego zarządu PZD – w drodze uchwały sceduje swoje uprawnienia i obowiązki inwestora na zarząd ROD.

- w istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym.

 § 4

Przygotowanie, realizacja i zakończenie zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD powinna odbywać się zgodnie z niniejszą uchwałą, ustawą Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 § 5

Nadzór nad realizacją inwestycji lub remontów w rodzinnych ogrodach działkowych sprawuje prezydium okręgowego zarządu PZD.

 Rozdział II

Planowanie inwestycji i remontów w ROD

 

§ 6

1.             Zakres potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywany koszt zadania określa zarząd ROD i przedstawia stosowny wniosek na walnym zebraniu członków PZD.

2.             Wniosek zarządu ROD, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, powinien obejmować:

a)            rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego,

b)            sposób i termin jego wykonania,

c)            przewidywany koszt wykonania wraz z materiałami uzasadniającymi jego wysokość (kosztorys),

d)            źródła finansowania zadania inwestycyjnego lub remontowego.

3.             Środki na zadanie inwestycyjne lub remontowe w ROD powinny być zabezpieczone w preliminarzu finansowym Funduszu Rozwoju ROD na dany rok.

 § 7

1.             Uwzględniając wniosek zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów walne zebranie członków PZD podejmuje uchwałę, w której określa:

a)     rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego,

b)     okres realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego,

c)     partycypację finansową działkowców w kosztach, w tym prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego.

2.             Uchwała, o której mowa w ust. 1 odnosi się wyłącznie do jednego zadania inwestycyjnego lub remontowego.

3.             Wzór uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 8

1.             Zarząd ROD składa do okręgowego zarządu PZD w ciągu 14 dni od daty odbycia walnego zebrania:

a)            uchwałę, o której mowa w § 7 uchwały wraz z wnioskiem zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów, o którym mowa w § 6 uchwały,

b)            wniosek o włączenie zadania inwestycyjnego lub remontowego do planu inwestycji i remontów, o którym mowa w § 9.

2.             Do dokumentów, wymienionych w ust. 1, należy załączyć informację o zabezpieczeniu finansowym, określającą w szczególności:

a)            wysokość zgromadzonych środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego,

b)            możliwości wykonawcze zadania inwestycyjnego lub remontowego określonym systemem jego realizacji,

c)            możliwości pozyskania dotacji i pomocy rzeczowej z samorządów lokalnych oraz darowizn na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego.

 § 9

1.             Prezydium okręgowego zarządu PZD na podstawie dokumentów, o których mowa w § 8 opracowuje plan inwestycji i remontów i zatwierdza go w drodze uchwały w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, z możliwością jego późniejszej aktualizacji.

2.             Prezydium okręgowego zarządu PZD zobowiązane jest do sporządzania sprawozdawczości w zakresie planu inwestycji i remontów w ROD za dany rok kalendarzowy.

 § 10

Nie wymagają zastosowania zasad określonych w niniejszym rozdziale:

a)            bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej,

b)            czynności zapobiegające powstaniu znacznej szkody i zapewnieniu bezpieczeństwa, wymagające podjęcia uzasadnionych działań w trybie natychmiastowym.

 

Rozdział III

Finansowanie inwestycji i remontów w ROD

 § 11

1.             Zadania inwestycyjne i remontowe w ROD realizowane są przy udziale:

a)            środków własnych ROD, w tym przede wszystkim ze środków zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji rodzinnego ogrodu działkowego

b)            środków pochodzących z partycypacji finansowej działkowców w kosztach zadania uchwalonej przez walne zebranie członków PZD, w tym pracy działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego

c)            dotacji i pomocy rzeczowej samorządów lokalnych oraz darowizn, a także

d)            dotacji i pożyczek wewnątrzzwiązkowych od organów wyższych PZD.

2.      Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki w ROD opłacają jedną opłatę, stanowiącą partycypację finansową w kosztach zadania inwestycyjnego lub remontowego. To samo dotyczy prac działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego.

3.      Prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego mogą być uchwalone, o ile rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego umożliwia wykonanie takich prac. Powinny być wykonywane osobiście, a w przypadku niemożliwości wykonania prace osobiście - mogą być wykonane przez wskazanego członka rodziny.

 § 12

W przypadku odtwarzania przez okręgowy zarząd PZD ogrodu zastępczego za zlikwidowany w całości lub w części ogród działkowy, finansowanie zadań inwestycyjnych obciąża Fundusz Rozwoju ROD okręgowego zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie przeznaczania i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych.

§ 13

Zadania inwestycyjne w nowo zakładanym ROD realizowane są przy udziale:

a)            środków Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji okręgowego zarządu PZD

b)            dotacji i pomocy rzeczowej samorządów lokalnych oraz darowizn, a także

c)            dotacji wewnątrzzwiązkowych od organu wyższego PZD.

 Rozdział IV

Przygotowanie inwestycji i remontów w ROD

 § 14

1.             W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego wymagającego pozwolenia na budowę podstawą do podjęcia prac projektowo-kosztorysowych zadania jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.             Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji, określonej w ust. 1, należy do obowiązków inwestora.

3.             Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i po uzyskaniu wymaganych uzgodnień inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę do właściwego urzędu.

4.             Do wniosku inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami art. 33 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

5.             Prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem robót określa art. 41 ustawy Prawo budowlane.

6.             W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego objętego obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo budowlane.

 § 15

1.             W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego niewymagającego pozwolenia na budowę, a wymagającego dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, podstawą do podjęcia prac jest dokonanie przez inwestora zgłoszenia właściwemu urzędowi.

2.             Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

3.             Do zgłoszenia inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.

4.             Do wykonywania zadania inwestor może przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 Rozdział V

Wybór wykonawcy przy realizacji inwestycji systemem zleconym

 § 16

1.             W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, którego wartość nie przekracza 50.000 złotych brutto inwestor zobowiązany jest do wyboru wykonawcy w drodze zapytania o cenę, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Z zastrzeżeniem § 19 uchwały.

2.             W trybie zapytania o cenę inwestor kieruje zapytania o cenę do wybranych przez siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert.

3.             Wyboru wykonawcy dokonuje inwestor, na podstawie ofert złożonych przez minimum dwóch oferentów.

4.             Kryteria wyboru muszą być jednakowe dla wszystkich oferentów.

5.             Przy wyborze wykonawcy należy brać pod uwagę co najmniej następujące kryteria: cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi.

 § 17

1.             W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, przy wartości zadania powyżej 50.000 złotych brutto, wybór wykonawcy następuje w trybie przetargu pisemnego, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

2.             W trybie przetargu pisemnego inwestor zobowiązany jest do przygotowania ogłoszenia o przetargu.

3.             W ogłoszeniu o przetargu należy określić co najmniej: przedmiot zamówienia - w tym również przedmiary i warunki techniczne, miejsce i czas realizacji zamówienia oraz warunki przetargu.

4.             Ogłoszenie o przetargu powinno być zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej ( o ile inwestor jest w jej posiadaniu) oraz prasie lokalnej.

5.             Wyboru wykonawcy dokonuje się na podstawie ofert złożonych przez minimum dwóch oferentów - porównywalnych i ważnych.

6.             Oferta jest ważna, jeżeli:

a)            jest kompletna,

b)           została złożona w formie, w miejscu i terminie przewidzianym w ogłoszeniu o przetargu,

c)            treść oferty jest zgodna z warunkami zamówienia określonymi w ogłoszeniu o przetargu,

d)           została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

e)            została złożona przez oferenta, który dla danego przetargu złożył jedną ofertę.

7.             Kryteria wyboru muszą być jednakowe dla wszystkich oferentów.

8.             Przy wyborze wykonawcy należy brać pod uwagę co najmniej następujące kryteria: cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi.

9.             Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, w przypadku złożenia takiego zastrzeżenia w ogłoszeniu.

 § 18

1.             Przetarg pisemny przeprowadza minimum trzyosobowa komisja powołana przez inwestora.

2.             W miarę możliwości, komisja przetargowa winna być złożona z działkowców, którzy nie wchodzą w skład zarządu i komisji rewizyjnej inwestora.

3.             Z przetargu pisemnego sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

4.             Organizator przetargu pisemnego ma obowiązek powiadomienia oferentów o jego wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 

§ 19

1.      W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, którego wartość nie przekracza 7.000 złotych brutto, inwestor może dokonać wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2.      W trybie zamówienia z wolnej ręki inwestor prowadzi negocjacje tylko z jednym wykonawcą, któremu udziela zamówienia.

3.      Zasady określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio.

 § 20

1.        W każdym przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym musi być zawarta przez inwestora umowa z wykonawcą.

2.        Umowa powinna, co najmniej określać: rodzaj i zakres robót, ich wartość wynikającą z ceny złożonej w wybranej ofercie z wyszczególnieniem poszczególnych składników, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, formę płatności, warunki gwarancji i rękojmi, kary umowne.

3.        W imieniu inwestora umowę podpisują każdorazowo dwie upoważnione osoby, zgodnie ze statutem PZD.

4.        Do umów o roboty budowlane zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny (art. 647-658).

 § 21

Do inwestycji lub remontów finansowanych w całości albo części ze środków publicznych zastosowania mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych.

Rozdział VI

Rozpoczęcie i realizacja inwestycji i remontów

 § 22

Zadania inwestycyjne i remontowe mogą być rozpoczęte w przypadku:

a)            przekazania do okręgowego zarządu PZD uchwały, o której mowa w § 7 wraz z wnioskiem zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów, o którym mowa w § 6,

b)            uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub wykonania robót budowlanych, dla których realizacji jest ona wymagana bądź dokonania zgłoszenia (i braku sprzeciwu właściwego urzędu), jeżeli dokonanie zgłoszenia jest wymagane, zgodnie z przepisami Prawo budowlane,

c)            pełnego zabezpieczenia finansowego.

 § 23

1.      Podczas realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego, inwestor może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego, którego podstawowym obowiązkiem jest reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.      Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

 § 24

1.             Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega odbiorowi przez komisję odbioru zadania.

2.             Komisję odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego i przekazania go do eksploatacji zwołuje inwestor.

3.             Z odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego sporządzany jest protokół.

4.             Protokół odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego powinien określać rodzaj zadania, zakres robót, jakość ich wykonania, usterki i termin ich usunięcia oraz okres gwarancji (przy zadaniach realizowanych systemem zleconym).

5.             W zależności od systemu realizacji zadania odbiór zadania inwestycyjnego lub remontowego powinien nastąpić na podstawie odpowiednich dokumentów, a w szczególności:

a)            dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania,

b)            rozliczenia ilościowego i wartościowego zużytych materiałów,

        (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych lub remontowych rozliczanych ryczałtowo),

c)            kosztorysu powykonawczego, zgodnego z umową wraz z obmiarem robót,

d)            powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku instalacji sieci podziemnej,

e)            oświadczenia kierownika budowy lub robót o wykonaniu zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

6.             W zależności od systemu realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego w komicji odbioru uczestniczą:

a)            przedstawiciele inwestora,

b)            przedstawiciel wykonawcy,

c)            kierownik budowy lub robót.

 § 25

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57 ustawy Prawo budowlane, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

 § 26

Od momentu przystąpienia do użytkowania należy dla obiektów budowlanych, wymienionych w art. 64 ust.1 ustawy prawo budowlane założyć i prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do wpisów dotyczących przeprowadzonych badań, kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu, przez upoważnioną osobę. Wpisy obejmują m.in. protokoły z okresowych kontroli, o których mowa w art. 62 ustawy prawo budowlane.

 Rozdział VII

Wycena zakończonych zadań inwestycyjnych lub remontowych

 § 27

1.             Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe powinno być ostatecznie wycenione i rozliczone finansowo i materiałowo w ciągu jednego miesiąca od daty protokołu odbioru zadania.

2.             Wycena zadania inwestycyjnego lub remontowego musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty.

3.             Wydatkowane w ROD środki za dany rok na realizację inwestycji i remontów powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym Funduszu Rozwoju ROD.

4.             Wycenę i rozliczenie zadania inwestycyjnego lub remontowego dokonuje inwestor zadania inwestycyjnego lub remontowego, o którym mowa w § 3 uchwały.

5.             Zarząd ROD przekłada Prezydium OZ PZD w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego przedstawiając jego zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany za dany rok wraz z informacją, czy zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie czy częściowo.

 § 28

Dowody księgowe dotyczące zadania inwestycyjnego lub remontowego muszą spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zasady stosowane przy opracowywaniu dokumentów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

 § 29

1.             Zakończone zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega wyksięgowaniu z konta „inwestycje w toku” pod datą protokolarnego odbioru zadania.

2.             Zadanie inwestycyjne po ostatecznej wycenie podlega wpisowi na majątek Związku, jako środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu „OT”.

3.             Dokument „OT” wystawia jednostka organizacyjna PZD, przyjmująca majątek na stan jako środek trwały.

4.             Zadanie remontowe po ostatecznej wycenie na podstawie wystawionego dokumentu „OT” zwiększa wartość środka trwałego wpisanego na majątek Związku.

5.             Zakończone zadanie inwestycyjne lub remontowe, którego inwestorem było prezydium okręgowego zarządu PZD podlega przekazaniu na rzecz ROD jako środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu „PT”.

 § 30

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty finansowe dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego lub remontowego powinny być przechowywane przez pięć lat, a w przypadku inwestycji wieloletniej przez okres pięciu lat licząc od początku roku następnego po roku obrachunkowym, w którym zadanie to zostało zakończone.

 Rozdział VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe

 § 31

1.             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.             Do zadań inwestycyjno-remontowych w ROD, przyjętych do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD, uchwałą właściwego miejscowo prezydium okręgowego zarządu PZD - przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie mają przepisy uchwały nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie inwestycji i remontów w ROD, z wyłączeniem zapisów niezgodnych ze Statutem PZD.

3.             Traci moc:

a)     uchwała nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie inwestycji i remontów w ROD,

b)     uchwała nr 9/VIII/1999 Krajowej Rady PZD z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie opłaty inwestycyjnej,

c)     Instrukcja Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zasad ustalania wysokości zwrotu opłat inwestycyjnych przy zmianie użytkownika działki zatwierdzona uchwałą z dnia 20 maja 1992 r.

 

            WICEPREZES                                                     PREZES

        /-/Tadeusz JARZĘBAK                                   /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


I. Zamawiający
     1.  Nazwa :                           Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd
     2.  Adres  :                            ul. Piotrowskiego 11
     3.  Kod pocztowy :                85-098
     4.  Miejscowość  :                 Bydgoszcz
     5.  Województwo :                Kujawsko – pomorskie

II. Nr postępowania : ROD – 1 - 2013

III. Tryb i przedmiot zamówienia :
1.    Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
2.    Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : budowa wewnętrznej
      kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączeniem do sieci miejskiej na terenie
      Rodzinnych Ogrodów  Działkowych : Zalesie, Podgórze, Ustronie,
      Transportowiec, Prasa i Zacisze w  Bydgoszczy – Myślęcinku.

V. Wybór oferty
      Za najkorzystniejszą ofertę, na wykonanie powyższego zamówienia, uznano
      ofertę firmy KADA –BIS Grupa Budowlana  Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
      (85-188) przy ulicy Wydmy 3, na kwotę brutto – 1.513.283,72 zł. i ją wybrano.


VI. Ocena i streszczenie oceny złożonych ofert
     W postępowaniu zostały złożone dwie oferty.  Obydwie oferty spełniały wymagane
     kryteria zawarte w SIWZ. Wybrano ofertę