A A A

Okręgowa Komisja Rewizyjna

   Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
na kadencję 2019-2023

1. Marian Lewandowski przewodniczący
2. Grzegorz Kurzaj I zastępca przewodniczącego
3. Halina Burzyńska II zastępca przewodniczącego
4. Zofia Speck sekretarz
5. Halina Jankowska członek
6. Ewa Tysków
członek
7. Janusz Olszewski członek
8. Małgorzata Szoła członek
9. Marek Welzandt członek
Marian Lewandowski - Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
   
Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020 - 2023.

Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych
Polskiego Związku Działkowców w kadencji 2020 - 2023.


TeUchwała nr 6/XV/2018

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia znowelizowanego Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD

 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt.2 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Wprowadzić do stosowania i przestrzegania znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Odpisem Uchwały powiadomić Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

                Sekretarz                                                             Przewodnicząca

   mgr Roman Żurkowski                                                 inż. Maria Fojt            

Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 roku   

    

TREŚĆ REGULAMINU KOMISJI REWIZYJNYCH PZD