A A A

Okregowa Rada

Do okręgowej rady należy:

1) realizacja kierunków działalności PZD na terenie okręgu ustalonych przez okręgowy zjazd,

2) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych okręgu,

3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności okręgowego zarządu,

4) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego okręgu sporządzanego przez okręgowy zarząd,

5) zatwierdzanie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD,

6) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków okręgowego zarządu oraz podejmowanie stosownych uchwał i stanowisk,

7) ustalanie ilości delegatów na okręgowy zjazd PZD,

8) nadawanie nazw ROD z obszaru swojego działania,

9) wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja okręgowej rady.

Okręgowy Zjazd Delegatów obradujący w Bydgoszczy działając na podstawie  § 102 pkt.6 Statutu PZD wybrał następujący skład organów okręgowych PZD na kadencję 2019-2023:

1. Kokot Barbara ROD "Pod Borem" w Prądocinie   - członek Krajowej Rady 
2. Studziński Lech ROD "Kpr.Benedy" w Bydgoszczy - członek Krajowej Rady
3. Walusiak Urszula ROD "Formet" w Bydgoszczy
4. Bień Marian ROD "Pałuczanka" w Żninie
5. Chodenionek Józef ROD "Pod Brzozą" w Bydgoszczy
6. Matuszewski Harald ROD "Transportowiec" w Bydgoszczy
7. Rępuszewski Andrzej
ROD ROD "Szarotka" w Bydgoszczy
8. Oliwkowski Jerzy ROD "Kolejarz" w Inowrocławiu
9. Pasera Janusz ROD "Pod Topolami" w Bydgoszczy
10. Lipiński Jerzy ROD " Pod Lasem" w Mogilnie
11. Bilicki Marian ROD " Kapuściska" w Bydgoszczy
12. Motała Teodor ROD" Międzylesie-Północ" w Wudzyniu
13. Walkowiak Jerzy ROD "Kruszynka" w Kruszynie Kraj.
14. Sroczyński Zbigniew ROD" Pocztowiec" w Niemczu
15. Cieślak Adam ROD „Przylesie” w Sulnówku
16. Langner Ewa ROD „Podkowa” w Wierzchucinku
17. Koza Czesław ROD „Jedność” w Nakle
18. Świetlik Adam
ROD "Ustronie" w Bydgoszczy
19. Olszewski Jerzy ROD „Cukrownik” w Świeciu
20. Szefler Konrad ROD „Sasanka” w Bydgoszczy
21. Kluczka Benedykt ROD „Zacisze” w Sępólnie Kraj.
22. Pietrzak Henryk ROD „Rusałka” w Wierzchucinku
23. Michalak Władysław ROD „Bratek” w Solcu Kujawskim
24. Paczkowski Ireneusz ROD „Wrzos” w Bożenkowie
25. Fir Czesław ROD „Irena” w Inowrocławiu
26. Stefaniak Gromadka Wiesława ROD „Kościuszki” w Bydgoszczy
27.
Górski Marian
ROD „Cumulus” w Bydgoszczy