A A A

Kontakt

                                                              Biuro OZ PZD w Bydgoszczy

Siedziba Biura OZ – Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 – 1 piętro.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku – w godz. 8.00 – 16.00


I Wiceprezes OZ PZD - Lech Studziński

w sprawach skarg przyjmuje /w środy w godz. od godz. 9.oo - 12.oo
/po telefonicznym uzgodnieniu terminu/

Dyrektor Biura Okręgutel. 52 – 322-90-91

 Sekretariat  OZ PZD-  Hanna Olkiewicz tel. 52 – 322-90-91

Główny Księgowy OZ PZD - Magdalena Frątczak  52 – 322-90-91

Ośrodek Finansowo – Księgowy OZ PZD - kierownik ośrodka -Danuta Pawelska tel. 52 – 322-90-91

Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD - Arkadiusz Kaliski tel. 52 – 322-90-91

Inspektor ds. inwestycji  OZ PZD - Kinga Zwolankiewicz -  tel. 52 – 322-90-91 

Inspektor d/s terenowo-prawnych OZ PZD - Jan Opara tel. 52 – 322-90-91


Adres do korespondencji :

Biuro OZ PZD w Bydgoszczy
85 – 098 Bydgoszcz
ul. Piotrowskiego 11 


Adres e-mail :
bydgoszcz@pzd.pl

Strona internetowa :
www.bydgoszcz.pzd.pl