A A A

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy.

W dniu 14 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy.

Spotkanie otworzyła i powitała zaproszonych gości Prezes Okręgu –  p. Barbara Kokot. Pani Prezes podziękowała Okręgowej Radzie za dotychczasową współpracę na rzecz PZD i zaapelowała o dalsze, intensywne zaangażowanie i pomoc w działaniach na rzecz PZD w nadchodzącym, trudnym roku sprawozdawczo-wyborczym.

Podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

1.     Aktualna sytuacja w PZD

- przedstawienie decyzji podjętych na ostatnim posiedzeniu Rady Krajowej PZD, m.in. w sprawie wysokości opłaty partycypacyjnej, która od 2024 r. wynosić będzie 13 gr. od m 2 działki oraz wysokości składki członkowskiej, która pozostaje niezmienna – 6 zł. 

 - szczegółowe omówienie prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju i Technologii odnośnie nowych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym gmin oraz wynikających z nich zagrożeń dla istnienia ROD.

-  omówienie przygotowań do reformy przestrzennej Związku na poziomie jednostek terenowych – okręgów

2. Założenia do przeprowadzenia przyszłorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2024 r.

3. Podsumowanie przeglądów stanu zagospodarowania ROD wykonanych w II półroczu 2023

4. Ustalenie klucza wyboru delegatów na przyszłoroczny Zjazd Okręgowy PZD

Członkowie Okręgowej Rady wzięli udział w owocnej dyskusji na tematy zawarte w porządku posiedzenia Okręgowej Rady.  Komisja Uchwał i Wniosków  przedstawiła trzy projekty uchwał, które zostały uchwalone  jednogłośnie oraz wypracowano dwa stanowiska, które zostały zatwierdzone do publikacji na stronach PZD.

W przerwie posiedzenia wszyscy uczestnicy mogli posilić się i porozmawiać ze sobą przy wigilijnym stole.

 Na zakończenie uroczystego posiedzenia, Prezes Okręgu Pani Barbara Kokot złożyła wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 roku.

A.B.