A A A

STANOWISKO Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zagrożeń wynikających z projektu rozporządzenia do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym