A A A

Okręgowe Dni Działkowca 2023 w Bydgoszczy

W dniu 15 września 2023 roku Okręg Bydgoski PZD obchodził Dzień Działkowca połączony z posiedzeniem Okręgowej Rady PZD. Około południa, ponad osiemdziesięciu zaproszonych gości przybyło do pięknie udekorowanej sali biesiadnej niedaleko dużego kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bydgoszczy w dzielnicy Szwederowo. Na powitanie wszyscy goście otrzymali upominki dedykowane działkowcom.

 

Tegoroczne obchody było bardzo uroczyste. Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi samorządowcy i serdeczni przyjaciele ogrodów działkowych: Pan Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia, Pan Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Świecia, Pan Adam Cieślak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Świecie, Pan Kazimierz Drozd – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta w Bydgoszczy oraz poseł na Sejm RP Pan Jan Szopiński.

Część oficjalną rozpoczęła Prezes Okręgu PZD, Pani Barbara Kokot. Pani Prezes witając przybyłych gości podziękowała za owocną współpracę na rzecz PZD i zaangażowanie w szerzeniu idei ogrodnictwa działkowego w naszym Okręgu. W swoim wystąpieniu odniosła się do wkładu wielu jednostek samorządowych w rozwój ROD zwłaszcza w rejonie Inowrocławia, Świecia i Bydgoszczy. Wskazała również na potrzebę kontynuacji wsparcia ogrodów działkowych w niezbędnych dla ROD nowoczesnych inwestycjach, promocji Związku oraz ogrodnictwa działkowego. Zwróciła również uwagę na ogromne znaczenie ustawy o ROD z 2013 roku i przypadający w tym roku jubileusz 10-lecia jej uchwalenia.

  

Szczególnie poruszające było wystąpienie naszych gości - Pana Prezydenta Inowrocławia i Burmistrza Świecia. W swoich wystąpieniach odnieśli się do znaczenia ogrodów działkowych, nie tylko jako cennego elementu zielonej infrastruktury miast ale i doskonałego miejsca do rozwoju wielu dobrych inicjatyw społecznych, współpracy i relacji międzyludzkich. Zapewnili również o trosce i dalszym wsparciu ogrodów działkowych. W podziękowaniu za szczególną współpracę z PZD Pani Prezes wręczyła Prezydentowi i Burmistrzowi pamiątkowe statuetki. Motto widniejące na statuetkach „Założyć ogród to uwierzyć w jutro” było odzwierciedleniem nie tylko naszej wdzięczności za dotychczasową owocną współpracę, ale przede wszystkim nadziei na lepsze „jutro” dla ogrodów, działkowców i naszych lokalnych społeczności.

Okręgowy Dzień Działkowca 2023 był również okazją do uhonorowania działkowców za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodnictwa działkowego i działań na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Okręgowy Zarząd PZD wyróżnił „Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca” Prezesa i Wiceprezesa ROD „Makrum” w Bydgoszczy za wybitny wkład w rozwój ROD.  Natomiast Pani Prezes ROD „Nadwiślany” w Świeciu została odznaczona medalem jubileuszowym „Bene Meritus” z okazji 40-lecia  PZD, za 30 lat zarządzania ROD, przyznanym przez Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD.

    

Jednym z ważniejszych punktów uroczystości  było wręczenie nagród w konkursie Okręgowym pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023.” Okręgowy Zarząd przyznał puchary i nagrody pieniężne laureatom oraz pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników konkursu.


Po zakończeniu części oficjalnej  uczestnicy uroczystości wspólnie biesiadowali przy poczęstunku i muzyce.

 Okręgowe Dni Działkowca 2023 należą już do przeszłości, ale wszyscy czujemy, że dały nam nadzieję na dobrą przyszłość ogrodów. Tegoroczna uroczystość była również potwierdzeniem coraz bardziej widocznej jedności zarówno wśród aktywnych działkowców, działaczy związkowych, pracowników biura  jak i samorządowców.

wyk. A. Bartkowska