A A A

Narady szkoleniowe dla Prezesów ROD w Okręgu bydgoskim

W dniach 5, 7 i 11 grudnia  w Inowrocławiu i Bydgoszczy odbyły się narady z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wzięły w nich udział 64 osoby. Tematem, który zdominował narady była nowa ustawa o planowaniu przestrzennym i projekt aktu wykonawczego do niej – rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo  Rozwoju i Technologi. Szczegółowo omówiono zagrożenia  z niego wynikające dla około 60% ROD w skali kraju. Prezes Okręgu zaapelowała do Prezesów ROD o podjęcie zdecydowanych  działań  w zakresie  obrony ogrodów, które doprowadziłyby do zmiany rozporządzenia i uwzględnienia  istnienia ROD we wszystkich 13 strefach planistycznych.

         Kolejnym ważnym elementem narady była przyszłoroczna kampania sprawozdawczo – wyborcza i odpowiednie przygotowanie się wszystkich struktur  do sprawnego jej przygotowania. Na podstawie materiału przygotowanego przez Komisję  sprawdzającą  materiały z walnych zebrań odbytych w roku 2023, omówiono najczęściej pojawiające się błędy.

         W spotkaniach z Prezesami ROD uczestniczyła również Główna księgowa Okręgu, która omówiła blok spraw finansowo księgowych związanych  ze sprawozdawczością za rok 2023 i kadencję oraz z założeniami  do przyszłorocznych preliminarzy finansowych.

         Uczestnicząca w naradzie Inspektor d/s inwestycji kolejny  raz zaapelowała do Prezesów ROD  o wyeliminowanie  błędów popełnianych na różnych etapach realizowanych w ogrodach inwestycji. Omówiła uchwałę Zarządu Krajowego porządkującą sprawy usuwania awarii w  ROD. Z uwagi na okres przedświąteczny, narady zakończyły życzenia świąteczne. 
B.K.