A A A

„DZIEŃ DZIAŁKOWCA” w ROD „BORÓWKA” w NEKLI

W dniu 15 sierpnia 2020 r. na terenie Ogrodu obchodziliśmy „Dzień Działkowca”. Ze względu na stan epidemii uroczystość odbyła się skromnie, w formie poszerzonego posiedzenia Zarządu Ogrodu z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Konkursowej „Piękna Działka 2020”,  Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej, działkowców wyróżnionych Odznakami PZD oraz laureatów konkursu „Piękna Działka 2020”.

Uroczystość prowadził Sekretarz Zarządu kol. Tomasz Mlicki, który powitał uczestników uroczystości i przedstawił program spotkania. Rozpoczęliśmy wysłuchaniem Hymnu PZD „Zielona Rzeczypospolita”. Słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Józef Mól nawiązując do historii Związku i naszego Ogrodu oraz przedstawiając powody obchodów w tej skromnej formie. Prezes zwrócił uwagę, iż Dzień Działkowca” obchodzimy w rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz w dniu Święta Wojska Polskiego, Wojska któremu zawdzięczamy powstanie Ogrodu i z którego wywodzi się znaczna część działkowców.

     

Z okazji „Dnia działkowca” wiele naszych koleżanek i kolegów uhonorowano odznakami PZD za ofiarną pracę na rzecz Ogrodu i wzorowe utrzymanie działek.

 „Odznaką Za Zasługi dla PZD” Krajowy Zarząd PZD wyróżnił kol. Edwarda Kowalczyka i kol. Edwina Szmeltera.

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy wyróżnił Srebrną „Odznaką Zasłużony Działkowiec 3 działkowiczki i 4 działkowiczów naszego Ogrodu.

Zarząd ROD wyróżnił  „Odznaką Za Zasługi dla ROD” kol. Jerzego Czerwczaka, kol. Lecha Filippa i kol. Ignacego Rzepkowskiego oraz 15 członkiń i członków ROD Brązową „Odznaką Zasłużony Działkowiec”.

    

 

Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Komisji Konkursowej kol. Ryszard Wasiucionek odczytał protokół Konkursu.  Tytułem „Piękna Działka 2020” wraz z nagrodą rzeczową  i dyplomem wyróżniono 4 działki użytkowane przez:  Państwo Grażynę i Marka Bździuła, Państwo Jadwigę i Piotra Grochowskich, Panią Irenę Podemską i Panią Małgorzatę Porożyńską.Dyplomem uznania wyróżniono 10 działek.

 Dzień Działkowca był również okazją do złożenia podziękowań kończącemu pełnienie funkcji Instruktora SSI kol. Piotrowi Grochowskiemu. Podziękowanie złożył Prezes, podkreślając długoletnią pracę kol, Piotra, przynoszącą pomoc w zagospodarowaniu działek i podnoszącą ich walory estetyczne.

Kończąc uroczystość Prezes życzył satysfakcji z pracy na rzecz Ogrodu i radości z pobytu w naszym Ogrodzie oraz szczęścia osobistego. Zachęcał do kontynuowania Święta w gronie najbliższych. Wyraził nadzieję, iż w 2021 roku Dzień Działkowca będziemy obchodzić z pełną galą.

Józef Mól

Foto: Jurand Thiede