A A A

4 kwietnia (wtorek) o godz. 16:00 zapraszamy działkowców z rejonu Bydgoszcz ul.Inwalidów na szkolenie z uprawy ogórka i pomidora