AAA

Szkolenie DGCS PZD System.

04-09-2018 17:21

W dniu 31.08 i 1.09.br w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy 
przy ul. Piotrowskiego 11, odbyło  się szkolenie dla dwóch grup 
przedstawicieli ROD wdrażających w swoich ogrodach program DGCS PZD 
System.
Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące:
- procesu instalacji,
- zasad nadawania uprawnień,
- zasad wprowadzania danych początkowych, importu danych,
- obsługi modułu Ogrody Działkowe,
- obsługi modułu Finanse i Ksiegowość,
- obsługi modułu Kadry i Płace,
- zasad wykonywania i przechowywawania kopii bezpieczeństwa.
Zdecydowana większość uczestników potwierdziła przydatność 
zorganizowanego szkolenia, które rozwiązało wiele wątpliwości i 
utwierdziło w przekonaniu jak najszybszego pełnego  wdrożenia Programu w 
swoich ROD-ach.
Szkolenie przeprowadził Koordynator - Krzysztof Szymański