AAA

Stanowisko w obronie ustawy z ROD " Swoboda"

22-04-2012 00:00


Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Ewa KopaczSzanowna Pani Marszałek!
Jesteśmy członkami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda" w Bydgoszczy, ogrodu odtworzonego - w miejsce zlikwidowanego ogrodu o tej samej nazwie. Fakt odtworzenia byłego ogrodu „Swoboda" zawdzięczamy zawartemu porozumieniu pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Polskim Związkiem Działkowców, dla potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego tj. budowy biblioteki uniwersyteckiej dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w naszym mieście. Możliwość osiągnięcia takiego porozumienia oraz realizacji zadania odtworzenia likwidowanego ogrodu działkowego umożliwiły postanowienia zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r. Nr 169, póz. 1419 z późniejszymi zmianami).
Pani Marszałek!
Już od dłuższego czasu całe polskie środowisko - użytkowników działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, wysyła adresowane do Pani Marszałek oraz do przedstawicieli naczelnych organów Państwa, pisma -wystąpienia w obronie praw wynikających z zapisów Ustawy" o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Na nasze wystąpienia i apele kierowane z prośbą o wyjaśnienie obaw nurtujących cały Polski Związek Działkowców w sprawie propozycji dla przyszłości polskich ogrodów działkowych, nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi.
Wolą działkowców będących członkami Polskiego Związku Działkowców, jedynej organizacji prawnie reprezentującej polskie środowisko ogrodów działkowych, jest zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Ustawa ta wraz z pakietem praw wynikających z jej postanowień wypracowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat dobrze służy działkowcom i ogrodom działkowym, czego oczywistym przykładem jest dla nas dzisiejsza uroczystość otwarcia i przekazania nam odtworzonego nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda".

Zwracamy się do Pani Marszałek o udzielenie nam odpowiedzi, czy do Sejmu Rzeczypospolitej złożone zostały lub czy znajdują się w obiegu propozycje zmian ustawowych związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych, mogących w sposób niekorzystny dla naszego środowiska działkowców pozbawić nas praw zapisanych w ustawie z 2005 roku.

Pani Marszałek!
Niżej podpisani, reprezentujemy zarówno byłych członków zlikwidowanego ogrodu, mającego bogatą i długą historię, ogrodu zasłużonego dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, jak również ludzi młodych, młode rodziny z małymi dziećmi, rozpoczynających swoją przygodę z ogrodami. Wspólnie zamierzamy tworzyć nowe i zdrowe więzi międzypokoleniowe w środowisku ogrodów działkowych, lecz chcemy jednocześnie poznać naszą przyszłość. Obecna zmowa milczenia i unikania dyskusji na temat przyszłości polskich ogrodów budzi nasze obawy.
Wdzięczni przedstawicielom bydgoskiego Urzędu Miasta za profesjonalne i wysoce odpowiedzialne podjęcie zadania odtworzenia ogrodu dla bydgoskich działkowców w myśl przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oczekujemy otwartego dialogu z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców na temat przyszłych rozwiązań dla działkowców w naszym pięknym kraju.
Z wyrazami szacunku - uczestnicy uroczystego otwarcia odtworzonego nowego ROD „Swoboda" w Bydgoszczy :

podpisy 80 uczestników