AAA

Spotkanie przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Kruszwicy z burmistrzem

14-03-2014 20:06

Informacja
ze spotkania przedstawicieli
Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Kruszwicy z Burmistrzem
Panem Dariuszem Witczakiem      W dniu 13.03.2014 roku odbyło się w Urzędzie Miasta Kruszwicy spotkania Prezesa OZ PZD Barbary Kokot i Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ Piast”; „Popiel”; „Nadgoplański”; „Tłuszczowe” i „Pod Gruszą” z Burmistrzem Panem Dariuszem Witczakiem.
Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na wystąpienie Związku Miast Polskich do Prezydenta Komorowskiego z wnioskiem o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego obowiązującej od 19.01.2014 roku nowej ustawy „o rodzinnych ogrodach działkowych”.

           Prezes OZ przekazała na ręce Pana Burmistrza wystąpienie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy, w związku z wystąpieniem Związku Miast Polskich, oraz wyrażeniem własnego zdania w przedmiocie działań Związku Miast Polskich.
           Burmistrz Miasta Kruszwicy wielokrotnie podkreślał fakt, że bardzo ceni sobie współpracę z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Kruszwicy, docenia trud i wysiłek działkowców włożony w zagospodarowanie ogrodów i ich rozwój.
Zagwarantował, że na pewno nie będzie tym Burmistrzem, który zaskarży ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Nadmienił, że uczestniczył w spotkaniu z członkami Miast Polskich, na którym omawiano kwestię wystąpienia do Prezydenta Komorowskiego i potwierdził fakt, że była to   głównie  inicjatywa przedstawicieli Samorządów reprezentujących duże aglomeracje miejskie.
W dalszej części spotkania dyskusję sprowadzono na tematy lokalne miasta Kruszwicy.
Uczestniczący w spotkaniu prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych podnosili fakt, aby tereny zajmowane przez ogrody były umieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kruszwicy. Burmistrz zapewnił, że w studium są to tereny przeznaczone pod ogrody.
Ze strony Prezesów ROD padały pytania nt. budowy obwodnicy miasta Kruszwicy- czy nie zagrozi ona ogrodom?.
Pan Burmistrz zapoznał zebranych z przebiegiem obwodnicy i zadeklarował również pomoc w wyrównaniu dróg dojazdowych do ogrodów.
Spotkanie zakończono deklaracjami o wzajemnej współpracy na szczeblu Samorząd lokalny – ogrody działkowe jako ważny element na mapie miasta Kruszwicy.

                                                                                                                                                    Sporządziła
                                                                                                                                                     B.Kokot
                                                                                                                                                     Prezes OZ PZD