AAA

ROD „Przy Zaporze” w Tryszczynie

17-03-2012 20:27

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Marszałek !
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Przy Zaporze” w Tryszczynie z niepokojem oczekują na dalszy rozwój wydarzeń w temacie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku do Trybunału Konstytucyjnego.
Niepokój nasz wzmaga brak reakcji i brak odpowiedzi Pani Marszałek na wystosowany pod Pani adresem List Otwarty przez delegatów – uczestników IX Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w dniach 16 i 17 grudnia 2011 roku. Polscy działkowcy obdarzyli Panią Marszałek ogromnym zaufaniem, w związku z Listem przesłanym przez Panią do uczestników Zjazdu.
Czas oczekiwania na wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest dla nas okresem trudnym, wiążą się z tym nasze obawy o przyszłość ogrodów, o zachowanie praw działkowców, o zachowanie tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie ze strony Pani Marszałek, którego przejawem stały się dla nas słowa sympatii i uznania dla ruchu działkowego wyrażone w liście do delegatów na IX Zjazd PZD.
Dzisiaj oczekujemy na jasną i jednoznaczną odpowiedź, potwierdzającą że za słowami, które stały się dla nas – działkowców, słowami nadziei na zainteresowanie się naszą sytuacją, nadejdą czyny świadczące, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Jako działkowcy jesteśmy również pełnoprawnymi Obywatelami naszego kraju, mamy własną godność i oczekujemy również od Pani Marszałek godnego traktowania, odpowiedzi na List Otwarty wystosowany przez naszych reprezentantów na IX Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców.

Z wyrazami szacunku

uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD
„Przy Zaporze” w Tryszczynie – 17 marca 2012r./ podpisy 47 uczestników walnego zebrania /.