AAA

Narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

27-10-2017 18:29

                                                

                                   Narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W dniu 25 października 2017 roku w sali konferencyjnej  siedziby Okręgu w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 11 odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rozpoczynająca cykl narad szkoleniowych związanych z zakończeniem sezonu 2017 a przygotowująca do przyszłego sezonu w tym Walnych Zebrań w 2018r. Na  naradę zaproszono ogrody, których księgowość jest prowadzona w Okręgu.

W programie narady zrealizowano:

1. Blok zagadnień prawnych związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku
    prawnego i popełniane błędy. Sprawy sądowe – właściwa reprezentacja, błędy w
    przygotowanej dokumentacji.
2. Blok finansowo- księgowy.
3. Prezentacja programu komputerowego ( oba moduły).
4. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu PZD i realizacja zadań niezbędnych do odbycia
    nadzwyczajnego Zjazdu.
5. Inwestycje i remonty w ROD w oparciu o obowiązujące przepisy w PZD.
6. Aktualna sytuacja w PZD.
7. Kontrole w ROD i eliminacje nieprawidłowości.
8. Skargi i zażalenia.
9. Przygotowanie ogrodów do zimy.

Była to pierwsza z cyklu narad, kolejna 7 listopada 2017 o godzinie 1300.

Opr. Barbara Kokot