AAA

Komunikat agro-meteo grudzień

21-11-2018 11:13

Komunikat agro-meteo  grudzień

     Grudzień i styczeń to miesiące o najkrótszych dniach w naszej polskiej strefie klimatycznej, apogeum i najkrótszy dzień to 21 grudnia. Po 21 grudnia, dnia zaczyna przybywać.

    Światło z 3500 luksów w lipcu spada do 400 luksów w miesiącach zimowych. Rośliny przy tak małym naświetleniu, niskich temperaturach wchodzą w stan spoczynku zimowego. W uprawach szklarniowych prowadzimy doświetlanie roślin światłem sztucznym. W ostatnie dni listopada tj na „Konrada i Janusza  w Polsce zima rusza”. Często Barbara „pokryta” grudą i lodem. W lata suchej jesieni, przy oddziaływaniu wyżu syberyjskiego o charakterze powietrza kontynentalnego, wysokiego ciśnienia, na pograniczu mas powietrza polarno morskiego i kontynentalnego powstaje bardzo duża różnica ciśnień (od 980 h/paskali do 1030 h/paskali). Powyższe przekłada się na powstawanie bardzo silnych huraganowych wiatrów sięgających do 30 m/sek Największe prędkości zanotowano nad morzem w Gdańsku 25 listopada w 1964 roku 162 km/godzinę na pogórzu w Bielsku –Białej 173 km/godz. W 25 listopada 1989 r w górach na szczycie Śnieżki i Kasprowym Wierchu powiewy dochodziły do 200 km/godz. Zmienia się cyrkulacja powietrza z napływem chłodnego z północy tzw, arktycznego.  Często temperatura spada poniżej 0ºC pada śnieg. Dobrze o tym wiedzieć, być obserwatorem codziennej pogody. Przed  nadejściem takich warunków pogody należy zapobiegać chociażby w ogrodach na działkach przez dokonanie przeglądu dachu lub innych elementów które w czasie wichury mogą ulec uszkodzeniu. Nad morzem sztorm sięgający 10 w skali bouforta.

    Grudzień w ogrodnictwie ogrodowym i działkowym to czas na przemyślenia, zapoznawania się z aktualnościami na rynku ogrodniczym, przygotowaniu projektu modernizacji ogrodu czy działki na wiosnę, zabezpieczenia przed korozją urządzeń i  narzędzi ogrodniczych na zimę.

    Już w grudniu pamiętajmy o dokarmianiu ptaków, o naprawie ubytków siatki w płocie, zebraniu zrazów z drzew do wiosennego szczepienia drzew, zebraniu pędów jednorocznych na sadzonki zdrewniałe  oraz bieżącym  doglądaniu ogrodów i działek pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Z cięte jednoroczne pędy stanowiący materiał do wiosennego rozmnażania przez sadzonki zdrewniałe i szczepienie w „ręku” i gruncie umieszczamy w piwnicy w temperaturze 6ºC w skrzynkach z wilgotnym piasku (85% wilgotności).

    W ogrodnictwie wielkotowarowym rozpoczynamy wysiewy nasion pomidorów do produkcji wiosennej.

    Pamiętajmy, że należy przeglądać na bieżąco nasze piwnice w których przechowujemy kłącza, cebule, bulwy, bulwocebule  bylin, sprawdzamy wilgotność piasku w pojemniku w którym przechowujemy pędy do szczepienia zimowego. Na bieżąco eliminujemy porażone chorobami grzybowymi owoce i warzywa korzeniowe. W przypadku nagromadzenia się zbyt dużej ilości wilgoci w pomieszczeniach przechowalniczych nie zapominajmy o ich przewietrzaniu, zwłaszcza w dni słoneczne i suche. Najlepsze warunki do przechowywania zimowego w pomieszczeniach to temperatura +4ºC do +6ºC oraz wilgotność 85%. Aby ograniczyć występowanie chorób grzybowych w pomieszczeniach, dobrze jest przed okresem przechowywania tj. po 15 października pomieszczenia wybielić i wydezynfekować wapnem tlenkowym.

      Pamiętajmy o  kopczykowaniu krzewy róż, byliny nakrywamy korą gałązkami iglastymi, krzewy takie jak rododendrony, ostrokrzewy,  trzmieliny młode nasadzenia drzew owocowych i inne wrażliwe na mróz okrywamy otuliną, byliny okrywamy korą lub gałązkami iglastymi.

      W styczniu, lutym, bardziej wrażliwe rośliny na mróz dodatkowo okrywamy zdrowymi liśćmi z drzew liściastych ozdobnych (z lipy, klonu, dębu) lub gałązkami z drzew iglastych.

  

Z  najlepszymi  życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

                       Jan Malesza

Ins.-spec. ds. ogr. PZD Okręg w Bydgoszczy