AAA

Informacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w bliskości z lasami.

18-04-2013 13:48


Informacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlokalizowanych w bliskości z lasami
 

Informujemy uprzejmie że w dniach od 19 kwietnia do 3 maja 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Wojewódzkiego Lekarza weterynarii w lasach województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaną wyłożone szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów.

Zwracamy się do Zarządów Rodzinnych Ogrodów PZD naszego województwa leżących o obrębie lasów o zamieszczenie powyższej informacji w gablotach ogrodowych. Przypominamy również o zachowanie ostrożności i nie dotykania szczepionki.

Z pozdrowieniem

Jan Malesza
Instr/specjal. ds. ogr.
Bydgoszcz 18.04.2013 r.