AAA

Dzień działkowca i 35 – lecie ROD im „ IRENA”

21-08-2019 21:46

Dzień działkowca i 35 – lecie ROD im „ IRENA”

Dnia 17.08.2019 roku w ROD im „ IRENA ” w Inowrocławiu odbyły się obchody jubileuszu 35 – lecia połączone z dniem działkowca i festynem dla dzieci. O godzinie 15 - stej obchody rozpoczął prezes Czesław Fir od przywitania działkowców i przybyłych gości.

Pani Barbara Kokot - Prezes OZ PZD w Bydgoszczy,
Pan Wojciech Piniewski – Z – ca Prezydenta Inowrocławia,
Pan Jerzy Oliwkowski – Członek zarządu OZ PZD w Bydgoszczy,
Pani Agnieszka Pniewska - Prezes Ogrodu Solinka,

W dalszej części obchodów przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Pani Prezes Barbara Kokot odznaczyła złotą odznaką zasłużony działkowiec Pana Jerzego Bąkiewicza,srebrną odznaką zasłużony działkowiec Panią Elżbietę Jabłońską, brązowymi odznakami zasłużony działkowiec,

Pani Żabicka Karolina, Myko Maria, Harenda Joanna, Lewandowska Aleksandra, Chruścińska Helena, Krysztofiak Zenobia. Pan Szymański Czesław, Olas Zdzisław, Ratajczak Zenon.

Prezes Pan Czesław Fir wręczył odznaczenia zasłużony dla ROD,
Pani Kowalska Hanka,Pan Pomieciński Bronisław, Niklas Czesław, Czerniak Zenon, Rudnicki Karol, Wicherski Marian, Gierliński Henryk, Szałecki Józef, Seidler Antoni,

W dalszej części obchodów przystąpiono do rozstrzygnięcia konkursu najpiękniejsza działka 2019.

miejsce I - działka nr: 165 Państwo Małgorzata i Piotr Majewscy,
miejsce II - działka nr: 263 Pani Halina Malicka,
miejsce III - działka nr: 29 Państwo Bożena i Stanisław Kruszczyńscy,

Podczas uroczystości działkowcy wystawili swoje tegoroczne plony, gdzie Pan Czesław Niklas z działki nr 261 został wyróżniony za najładniejszą ekspozycję.
Po wręczeniu odznaczeń i rozstrzygnięciu konkursów zaproszeni goście zabrali głos, podsumowując dotychczasowe osiągnięcia i życząc sukcesów na przyszłość.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęto festyn dla dzieci. Grupa Pana Witkowskiego Piotra naszego działkowca zaprezentowała pokaz sztuk walki. W grupie tej występowali zarówno dorośli i dzieci. Podczas uroczystości Państwowa Straż Pożarna zaprezentowała swój samochód wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Ratownicy przedstawili sprzęt do ratowania ludzi i mienia w wypadkach drogowych. W uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Policji w Inowrocławiu, funkcjonariusze poprzez zabawy i konkursy i loterię edukacyjną wdrażali zasady ruchu drogowego i pieszych.
W pokazach uczestniczył Zespół Pogotowia Ratunkowego, ratownicy medyczni przedstawili swój sprzęt i zapoznali najmłodszych uczestników festynu z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej. Dzieci mieli okazję praktycznie poćwiczyć na fantomie zasad prowadzenia sztucznego oddychania i masażu serca. Najbardziej zaangażowane dzieci w pokazach zastały nagradzane drobnymi nagrodami między innymi apteczkami, odblaskami na rowery, odblaskowymi kamizelkami i materiałami edukacyjnymi.
Dla dzieci grupa animacyjna przeprowadziła różnego rodzaju gry i zabawy, wszystkie dzieci biorące otrzymały zdrowe napoje owocowe i smaczne słodycze. Podczas całego przebiegu imprezy była czynna duża pompowana zjeżdżalnia, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem maluchów. Cała dotychczasową część imprezy zakończył występ ludowego regionalnego zespołu Radojewiczanie z gminy Dąbrowa Biskupia, który działa od ponad ćwierć wieku i odnosi wiele sukcesów. Występ zainteresował nie tylko dorosłych jak również dzieci. Po występach nasz działkowiec Pan Szałecki Józef zaprosił wszystkich uczestników na wojskową grochówkę, którą sam przygotowuje od wielu lat.
W godzinach wieczornych rozpoczęto zabawę taneczną zabawę dla dorosłych. Podczas całej imprezy jak i na wieczorku tanecznym przygrywał nam zespół muzyczny, zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
  
  
Zarząd ROD im „IRENA” 
Inowrocław