A A A

XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy

     
XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy


                  
   

  

W dniu 31 sierpnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej Stadionu Sportowego „Zawisza” odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
W zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli również członkowie ustępujących Organów, nie będący delegatami, oraz zaproszeni goście:
Pani Izabela Ożegalska – Sekretarz Krajowego Zarządu, jednocześnie Prezes Okręgu PZD w Łodzi,
Pani mec. Anna Mioduszewska – pracownik biura jednostki Krajowej PZD w Warszawie,
Pan Piotr Król - Poseł na Sejm RP,
Pan Ireneusz Nitkiewicz – Wice-Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy,
Pan Jan Szopiński – długoletni działacz samorządowy współpracujący z Okręgiem PZD w Bydgoszczy,
Pan Adam Cieślak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Świeciu,
Pan Harald Matuszewski – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).
Po rozpoczęciu procedury otwarcia Zjazdu, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy odeszli w minionej kadencji. Ustępująca Prezes Barbara Kokot przedstawiła materiał sprawozdawczy z działalności Okręgu oraz założenia programowe na nową kadencję 2019 – 2022, zaznaczając, że mijająca kadencja nie była łatwa. Wymagała podjęcia wielu działań na rzecz działkowców, ale również społeczności lokalnych. Zwróciła uwagę na fakt konieczności współpracy z Samorządami lokalnymi i poszukiwania środków zewnętrznych na modernizację infrastruktury ogrodowej. Rozwiązanie wielu problemów zawarte zostało w uchwale programowej.
Zabierający głos goście deklarowali wsparcie wszelkich działań i inicjatyw podejmowanych przez Organy Statutowe PZD, a zmierzające do regulacji stanów prawnych, umieszczania zapisów istniejących ROD w planach przestrzennego zagospodarowania miast i miasteczek oraz poszukiwania środków na modernizację infrastruktury ogrodowej i obronę Związku i działkowców.
Przedstawicielki Jednostki Krajowej PZD podzieliły się z uczestnikami Zjazdu informacjami na temat prowadzonych działań w sprawie nowelizacji - wielu bardzo istotnych dla działkowców - aktów prawnych, tzw. ustawa „śmieciowa”, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Pani Izabela Ożegalska, w imieniu Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, podziękowała wszystkim za pracę w różnych strukturach Związku i szerzenie idei ogrodnictwa działkowego.
W ramach prowadzonej dyskusji nad materiałem sprawozdawczym i założeniami do uchwały programowej głos zabrało 11 dyskutantów. Poruszone tematy to:
- Kolegia Prezesów płaszczyzną do współpracy z Samorządami lokalnymi,
- potrzeba gromadzenia środków na modernizację infrastruktury ogrodowej,
- poszukiwanie środków na inwestycje przerastające możliwości działkowców, np. kanalizacja ROD,
- udział kobiet w zarządzaniu ogrodami,
- rozwój Ośrodków Finansowo – Księgowych,
- wykorzystanie programu DGCS PZD System do nowoczesnego zarządzania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi,
- zabezpieczenie funkcjonowania ROD poprzez regulacje stanów prawnych i naniesienia ich w planach przestrzennego zagospodarowania ROD,
- podejmowanie działań na rzecz małych ogrodów.
Zjazd wybrał na nową Kadencję 30-osobową Okręgową Radę i 9-osobowy Okręgowy Zarząd. Prezesem została Barbara Kokot. Wybrano również 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną z Przewodniczącym Alojzym Kluczykowskim.
Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy przyjął 3 stanowiska i 1 apel, tj.:
- stanowisko w sprawie funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego w Polskiego Związku Działkowców,
- stanowisko w sprawie współpracy z Samorządami lokalnymi,
- stanowisko w sprawie priorytetów rozwoju ogrodów działkowych,
- apel w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych.
Na zakończenie obrad Prezes podziękowała uczestnikom Zjazdu za wybór oraz za pracę delegatów w organach Statutowych Związku i profesjonalne kierowanie ogrodami.