A A A

Szkolenie dla członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań w Bydgoszczy

W dniu 15 lutego br. w Okręgu Bydgoskim PZD odbyło się pierwsze szkolenie skierowane do członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023.

Pani Prezes Okręgu Bydgoskiego PZD Barbara Kokot omówiła aktualną sytuację PZD i podkreśliła, że tegoroczna kampania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD jest szczególna, ponieważ zgodnie z Uchwałą nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady PZD z dnia 14 grudnia 2022 r. kadencja organów Polskiego Związku Działkowców została przedłużona. Z tego powodu w roku bieżącym odbędą się walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów), nie zaś sprawozdawczo-wyborcze. Następnie Pani Prezes Barbara Kokot objaśniła poszczególne zagadnienia, które mogą i powinny być poruszone na walnych zebraniach, a także omówiła zadania z jakimi wiąże się obsługa walnych zebrań.

Kolejne szkolenia ws. obsługi walnych zebrań zostaną przeprowadzone w miarę rozwoju sytuacji i po otrzymaniu dalszych wytycznych ze strony Jednostki Krajowej PZD

wyk.
P. S.