A A A

Szkolenia dla nowych działkowców w Bydgoszczy „idą pełną parą”!

Szkolenia dla nowych działkowców, które prowadzimy w oparciu o "Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin" realizujemy zgodnie z planem! 

Od początku czerwca, dzięki uprzejmości i profesjonalnej obsłudze Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu udało się przeszkolić ponad stu działkowców w trakcie dziewięciu szkoleń! Mimo utrudnionych warunków związanych ze stanem epidemiologicznym w kraju, zarówno działkowcy jak i personel Centrum, przechodzimy przez cały proces szkolenia z pozytywnym nastawieniem i nadzieją na dalszą owocną współpracę. Ostatnie szkolenie odbyło się 24 sierpnia. Kolejne planowane są we wrześniu, 14 i 28 września. https://www.bydgoszcz.pzd.pl/pl/terminarz_szkolen 
Zapraszam serdecznie!

Instruktor ds. ogrodniczych PZD w Bydgoszczy
Agnieszka Bartkowska