A A A

Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" w sprawie wykonania studni przez działkowców

Z przedstawionego poniżej dokumentu wynika, że wykonanie urządzenia wodnego (studni) do poboru wód podziemnych  oraz korzystanie z w/w wód celem zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny wymaga pozwolenia wodno-prawnego!

Dokument do pobrania