A A A

STANOWISKO Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejon Inowrocław w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Prezesi ROD rejonu Inowrocław zaniepokojeni są zapisem w projekcie ustawy dotyczącej likwidacji Ogrodów na inwestycje wodne.

 Aalizując powyższy zapis, który umożliwia ustawodawcy pozbawienie działkowców przysługujących im praw własności nasadzeń i obiektów znajdujących się na działkach bez zapewnienia odszkodowania.

 Działkowcy ROD dbają o wodę. Napełniają zbiorniki podczas opadów deszczu, aby racjonalnie wykorzystywać deszczówkę do podlewania nasadzeń i innych celów.

 Ogrody jak wiadomo, stanowią zielone płuca wszystkich miast.

Rozwój Ogrodów to wieloletnia praca działkowców kilku pokoleń, które spędzając czas z rodzinami na swoich działkach cieszą się dobrym zdrowiem.

 W Inowrocławiu znajduje się 17 Rodzinnych Ogrodów Działkowych i cieszą się dużym uznaniem społeczeństwa jak i władz miasta.

 Zwracamy się z prośbą do ustawodawcy o możliwość uczestniczenia przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców w dyskusji na temat w/wym. specustawy.

                                                                            Z poważaniem

                                                    Przewodniczący Kolegium Prezesów

                                                               Rejonu Inowrocławia

                                                                    Jerzy Oliwkowski

 Do wiadomości:

1. Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

2. Jednostka Krajowa PZD

3. PZD Okręg w Bydgoszczy