A A A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rodzinny Ogród Działkowy MALWA w Bydgoszczy przy ul. Olimpijskiej 3 (Janowo) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD Malwa w Janowie– etap 1
Szczegóły ogłoszenia w zakładce POBIERZ - INWESTYCJE    PKT 13