A A A

Narada szkoleniowa instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) Okręgu bydgoskiego PZD pn. Terapeutyczna i edukacyjna rola ogrodów działkowych

W dniu 10 stycznia 2023 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy odbyła się narada szkoleniowa dla instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu bydgoskiego PZD pn. Terapeutyczna i edukacyjna rola ogrodów działkowych. W naradzie wzięło udział 32 instruktorów, w tym Instruktorzy Krajowi, Okręgowi i Ogrodowi z Bydgoszczy, Świecia, Solca Kujawskiego i Sępólna Krajeńskiego.

Przed rozpoczęciem szkolenia, w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i gotowość do dalszych owocnych działań, każdy instruktor otrzymał kalendarz biodynamiczny na 2023 rok, pojemnik z nasionami roślin łąkowych oraz dedykowany działkowcom kubek do herbaty z saszetkami herbat na „dobry humor”.

   

Spotkanie otworzyła Prezes OZ w Bydgoszczy Barbara Kokot, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę Społecznej Służby Instruktorskiej PZD  oraz ogrodów jako dobrych miejsc służących nie tylko rekreacji, ogrodnictwu ale także edukacji ekologicznej oraz ogrodoterapii.  

Panel szkoleniowy poprowadziły: dr inż. Anita Woźny pracownik naukowy Politechniki Bydgoskiej oraz dr inż. Agnieszka Bartkowska  instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu w Bydgoszczy.

W pierwszej części szkoleniowej Pani Anita wygłosiła referat pt. „Strefy zmysłów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.” Na początku prezentacji przedstawiła główne założenia hortiterapii jako innowacyjnej metody zapobiegania i ograniczania wielu schorzeń. Szczegółowo omówiła znaczenie roślin i prac ogrodniczych dla zdrowia człowieka. Zaprezentowała także ogólne zasady tworzenia rabat sensorycznych, oddziałujących na poszczególne zmysły człowieka tj. na wzrok, słuch, smak, dotyk i węch. W podsumowaniu prezentacji zwróciła uwagę na liczne korzyści jakie przynosi praca w otoczeniu roślin, kontakt z naturą oraz edukacja przyrodnicza.  

  

W drugiej części spotkania Pani Agnieszka nawiązała do wypowiedzi Pani Anity na temat edukacji przyrodniczej podkreślając szczególne znaczenie edukacji dzieci,  działkowców oraz społeczności lokalnej. Przypomniała, że głównym celem edukacji przyrodniczej w ROD jest podwyższenie świadomości i kształtowanie pozytywnych postaw ekologicznych wśród naszego społeczeństwa. W kolejnej części Pani Agnieszka wygłosiła wykład pt. „Edukacja i hortiterapia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych”. Na początku prezentacji przedstawiła główne założenia Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD oraz wiele przykładów realizacji założeń programowych w naszych ogrodach takich jak: spacery edukacyjne z dziećmi z różnych placówek edukacyjnych; lekcje przyrody w ramach programu edukacyjnego szkół, przedszkoli; warsztaty w ramach terapii zajęciowej dla podopiecznych specjalnych szkół i ośrodków, kiermasze ogrodnicze, dni otwarte, imprezy tematyczne i integracyjne w ROD. Na koniec prezentacji zachęcała instruktorów do inicjowania podobnych aktywności edukacyjnych i integracyjnych w swoich ogrodach. Zapewniła również o bezpośredniej pomocy jaką mogą uzyskać od Okręgu PZD w Bydgoszczy, Jednostki Krajowej PZD, jednostek samorządu terytorialnego czy nawet Unii Europejskiej w ramach prawdopodobnej kolejnej edycji konkursu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" czy innych realizowanych w przyszłości konkursów proekologicznych.

Wyk.  Agnieszka Bartkowska – instruktor ds. ogrodniczych PZD w Bydgoszczy