A A A

List otwarty Zarządu ROD im. Kpr. Benedy w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 19.10.2020