AAA

Szkolenia dla dzialkowców


                                                                                              Bydgoszcz 31. 08. 2015r.

Szkolenie osób starających się o przydział działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.

27 sierpnia 2015r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy ulica Piotrowskiego 11, odbyło się kolejne szkolenie dla osób starających się o przydział działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych naszego Okręgu.
W 2015r. szkolenia, odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca o godzinie 15.00.
Powyższe szkolenie ma na celu uświadomienie wszystkich starającym się o przydział działki o tym, że działka w ogrodzie działkowym to nie prywatna działka. Różnica posiadania działki w ogrodzie działkowym a ogrodzie własnościowym prywatnym polega na tym, że ziemia w ogrodzie przydomowym prywatnym jest własnością użytkownika, natomiast w ogrodzie działkowym jest własnością skarbu Państwa. Działkowiec wydzierżawia grunt od Skarbu Państwa za pośrednictwem Zarządu Ogrodu na określony czas użytkowania.
Aby stać się użytkownikiem działki w ROD, należy podpisać z Zarządem Ogrodu stosowną umowę dzierżawy lub też odkupując naniesienia altanę nasadzenia roślin itp. od poprzedniego użytkownika, przenieść prawa do działki wypełniając stosowny druk „Umowy przeniesienia praw do działki”. W celu uwiarygodnienia umowy, zbywający prawa do działki i nabywca działki składają podpisy na umowie w obecności notariusza, po czym wraz z wnioskiem o zatwierdzeniu umowy przeniesienia, przedkładają Zarządowi Ogrodu do zatwierdzenia i wydania działki.
Należy również nadmienić, że wszyscy użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Polskiego Związku Działkowców zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich przepisów zawartych w Ustawie z dnia 13 grudnia 2013r oraz innych przepisów prawnych tzw. około ogrodowych, jak przepisy prawa budowlanego, ochronie przyrody, o podatkach, czystości i porządku w gminach oraz prawa lotniczego.
Obecni na szkoleniu zapoznają się z historią ruchu działkowego, sposobem zagospodarowania i prowadzenia roślin ogrodniczych na działce.
Specjal. ds. ogrodnictwa
Jan Malesza


   W dniach 10 - 11 czerwca 2014r. odbyły się szkolenia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Malwa” i „Irena” w Inowrocławiu dla działkowców. Społeczni Instruktorzy PZD oraz Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Bydgoszczy omówili różne formy zagospodarowania działek.

Po wykładach w sposób praktyczny wykonali pokazy letniego cięcia drzew i krzewów ozdobnych.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z w/w szkolenia i praktycznych pokazów.

  Jan Malesza – inst ds. ogrodnictwa OZ PZD w Bydgoszczy

 

Bydgoszcz 18 czerwca 2014r.