AAA

Społeczna Służba Instruktorska

Dobrze jest zobaczyć  na żywo jak naprawdę wyglądają sady XXI wieku w Polsce oraz poznać nowoczesne formy zagospodarowania ogrodów ozdobnych  i warzywnych.                                                                                                        

Grupa Instruktorów Społecznej Służby Ogrodniczej Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy w ramach jesiennego szkolenia zwiedziła  sad produkcyjny „Sady Doliny Noteci” w Śmiłowie, szkółki drzew owocowych w Chwiramie oraz   ogrody „Hortulus” w Dobrzycy i Kościerzynie.   

    Uczestnicy  szkolenia  poznali również  bioróżnorodność roślinną w Słonimskim Parku Narodowym w Smołdzinie na Kaszubach.

    

    

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

  

 Opracował:
Jan Malesza
Inst. ds. Ogrodnictwa


Zima jeszcze trzyma, a  w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Polskiego Związku Działkowców  Okręgu w Bydgoszczy  rozpoczęto prześwietlanie drzew owocowych.


   

 

      W dniu 10 lutego 2018r. w ROD Spartakus” działkowcy wzięli udział w pokazie cięcia prześwietlającego, odmładzającego i regenerującego drzew owocowych.

      Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD oraz instruktor okręgowy z ROD „Spartakus” w Bydgoszczy  Jerzy Ochociński przeprowadzili praktyczny pokaz cięcia drzew. Aura dopisała. W trakcie pokazu działkowcy zadawali pytania na temat zabezpieczenia ran po cięciu oraz potrzeby malowania pni wapnem lub farbą emulsyjną.

      Dla niezdecydowanych przypominamy, że to dobry termin aby rozpocząć prześwietlanie  drzew. Cięcia rozpoczynamy od prześwietlania jabłoni i grusz. Z krzewów owocowych  winorośl.   

   

Jan Malesza
Inst. ds. ogrodnictwa OZ PZD

 

Informacja z konferencji szkoleniowej Społecznej Służby Ogrodnictwa Działkowego Okręgu bydgoskiego PZD, odbytego w dniu 19 grudnia 2017r.

    

    W dniu 19 grudnia 2017r. w siedzibie okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy, odbyła się konferencja szkoleniowa Społecznej Służby Instruktażu Ogrodniczego okręgu bydgoskiego.

Konferencję otworzył Jan Malesza ins. ds. ogrodnictwa przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców.
Omówił rolę i znaczenie Społecznej Służby Instruktorskiej w ogrodach działkowych.
Uczestnicy konferencji w ramach szkolenia wysłuchali wykładu n/w prelegentów,

1. Pana Andrzeja Korniluka,
  podróżnik, działkowiec w ROD „Polana” w Bydgoszczy
  temat:
przegląd gatunków roślin ozdobnych w Korei, rośliny wodne (lilie wodne,
irysy),kwiaty lotosu, liliowce, kanny, hosty, ketmia Sposoby prowadzenia
drzew ozdobnych topiary, bioróżnorodność.

                                           

2.     Pan Karol Dąbrowski   

 architekt krajobrazu kierownik Parku Dendrologicznego w Bydgoszczy - Myślęcinku  Społeczny Instruktor Okręgowy  w ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy

    

temat:
 -zabezpieczenie roślin w ogrodzie i na działce przed mrozami.
Prelegent zapoznał zebranych z materiałami służącymi do okrywania roślin drzew owocowych, krzewów róż krzaczastych i form piennych oraz bylin. Zwrócił uwagę na warunki pomieszczeń magazynowych (temperatura, wilgotność powietrza) w jakich powinny być przechowywane bulwy, kłącza cebule w okresie zimowym.
Omówił również sposób przygotowania trawnika do zimy, ważności nawożenia nawozami potasowymi, fosforowymi, wapniowanie nawozami wapniowymi na przedzimiu oraz mieszankach traw do zakładania trawników na działkach.
- dobór gatunków i odmian traw na działce, zagrożenia z powodu nie odpowiedniego doboru gatunków.
Jan Malesza omówił wady i zalety, wpływ podkładek na wzrost i plonowanie poszczególnych odmian jabłoni oraz zagospodarowanie działki roślinami sadowniczymi oparciu o doświadczenia z zachowaniem przepisów regulaminu ROD.
W konferencji wzięło udział 57 instruktorów.

Wykłady uświetnił stosowny materiał zdjęciowy w formie pokazu audio wizualnej.
Na zakończenie konferencji Jan Malesza w imieniu Zarządu Okręgowego PZD w Bydgoszczy podziękował zebranym za dotychczasową pracę oraz przekazał życzenie świąteczne i noworoczne.

Jan Malesza
Ins.d/s OZ PZD w Bydgoszczy
.
  


 
 

Nasi działkowcy też tam byli...

Działkowcy z Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy w dniach 25-27.02. 2016r odwiedzili stoiska ogrodnicze na tegorocznych Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu.

600 stoisk po brzegi wypełnione asortymentem ogrodniczym.
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu „GARDENIA” odbyły się w Poznaniu już po raz X.
Targi Gardenia to nie tylko niezwykle różnorodna oferta ogrodnicza, ale i rozbudowany program wydarzeń towarzyszących, wskazówki fachowców na temat urządzania zielonych przestrzeni, szkolenia, i pokazy na żywo.
Od dłuższego czasu daje się zauważyć wzrost popularności w kategorii wszelkich prac pielęgnacyjnych zwłaszcza związanych z koszeniem traw w ogrodzie i na działce.
Uczestnicząc w targach nasza grupa działkowców z Bydgoszczy była bardzo zadowolona, że mogła również zapoznać się z nowościami ogrodniczymi. Zafascynowani byliśmy zwłaszcza drzewami karłowymi nadającymi się do nasadzeń w ogrodach i na działkach, wyjątkowo dużego asortymentu krzewów róż, rododendronów, winorośli czy cebulami roślin ozdobnych.
Brawo organizatorom MTP „GARDENIA” i do zobaczenia za rok.

   

    Informacja

      Polski Związek Działkowców Okręg w Bydgoszczy organizuje naradę szkoleniową dla:
Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej z Rodzinnych ogrodów Działkowych naszego Okręgu.
      Szkolenie odbędzie się w siedzibie PZD Okręg w Bydgoszczy ulica Piotrowskiego 11, w dniu 16 grudnia 2015r (środa) o godzinie 11°°. 

W programie, przewidziany wykład na temat „co nowego w starym trawniku” oraz „nowości ogrodnicze do nasadzeń na działkach i w ogrodzie”.

                                                                                                                                        Zapraszamy

Jan Malesza
Instr. ds. ogrodnictwa OZ PZD w Bydgoszczy

           

           

    


Informacja z konferencji szkoleniowej Społecznej Służby Ogrodnictwa Działkowego Okręgu bydgoskiego PZD, odbytej w dniach 19 i 20.października. 2012r.


W dniach 19 i 20 października 2012r. w Ośrodku szkoleniowym w Koronowie-Pieczyskach odbyła się konferencja szkoleniowa dla Społecznej Służby Instruktażu Ogrodniczego Okręgu bydgoskiego PZD.
W konferencji wzięło udział 50 instruktorów.
Uczestnicy konferencji w ramach szkolenia praktycznego zwiedzili Przedsiębiorstwo sadownicze Rodziny wielopokoleniowej Państwa Grochowalskich w Zdunach k/Świedziebni. Zapoznali się z metodami produkcji sadowniczej.
Specjalista sadownik Rafał Grochowalski w szczegółach omówił wady i zalety odmian jabłoni uprawianych odmian, wpływ podkładek na wzrost, rozwój i plonowanie poszczególnych odmian w sadzie.
Ponadto zapoznali się z zaletą uprawy drzew karłowych i półkarłowych metodą szpalerową, technicznym rozwiązaniem prowadzenia szpaleru i sposobem nawożenia i podlewania kropelkowego drzew, przechowywania owoców w warunkach kontrolowanych w chłodni.
Zainteresowani dokonali zakupu drzewek owocowych na potrzeby własnej działki.
Działkowcy zwiedzili jak również dokonali zakupów krzewów ozdobnych w szkółce ozdobnej Pana Szydło (pracownika naukowego SGGW)w Niewierzu k/Małek.
W ramach szkolenia teoretycznego uczestnicy szkolenia wysłuchali prelekcji na następujące tematy:

- Zagospodarowanie działki roślinami ogrodniczymi w oparciu o doświadczenia z zachowaniem przepisów regulaminu ROD.

- Bioróżnorodność na działce

W/w tematy przedstawił i omówił Społeczny Instruktor Krajowy Korneliusz Korniluk. Wykład uświetnił szeregiem filmów. Przekonał uczestników że działka to nie tylko rośliny to również świat fauny, który przy umiejętnym zachowaniu się działkowca, pomaga i współtworzy właściwy ekoklimat działkowy.

- Drzewa i krzewy nadające się do uprawy w ogrodach i na działkach, rozplanowanie terenu, dobór gatunków.

Temat przedstawił architekt krajobrazu kierownik Parku Dendrologicznego w Myślęcinku Społeczny Instruktor Okręgowy Karol Dąbrowski.

- „Najlepsze trawy z Iławy”- dobór gatunków i odmian traw na działce, zagrożenia z powodu nie odpowiedniego doboru gatunków, pielęgnacja sposoby walki z chorobami i szkodnikami, terminy cięcia i nawożenia.

Materiał zdjęciowy z pól doświadczalnych i produkcyjnych.

Temat przedstawił pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Społeczny Instruktor Okręgowy dr Roman Dębek. W trakcie pytań indywidualnych wyjaśnił metody walki z kretami.

- Historia starodrzewia, walory zdobnicze drzew w parku krajobrazowym i ogrodach.

Temat omówił kierownik „Juraparku” w Solcu Kujawskim, Społeczny Instruktor Okręgowy Ryszard Głuszec.

- Obywatelski projekt Ustawy PZD

Pani Barbara Kokot Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy przedstawiła i omówiła zebranym Obywatelski Projekt Ustawy o Ogrodach Działkowych skierowany do sejmu. Działkowcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji, z zainteresowaniem wsłuchiwali się w szczegóły ustawy.
Przedstawiła również szczegółowo zasady i harmonogram działań związaną z inicjatywą obywatelską. Wyrazili swój pogląd na temat projektu Ustawy „Solidarnej Polski”.
Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD zwrócił się z apelem do zebranych o poparcie w/w projektu Ustawy.
50 osób, uczestników szkolenia na zakończenie, jednogłośnie pod jęli stanowisko w sprawie poparcia projektu obywatelskiego ustawy o ROD i skierowaniu go do Pani Marszałek Sejmu. W podpisie 50 osób wg listy.

                                                                                                                                             Jan Malesza
                                                                                                                                     Inst. ds. ogrodnictwa

W załączeniu stanowisko poparcia.

Stanowisko
w sprawie poparcia projektu ustawy o rod
podjęte przez Społecznych Instruktorów Ogrodowych
na konferencji szkoleniowej w dniach 19-20 października 2012r


Uczestnicy szkolenia Społecznych Instruktorów Ogrodowych przy OZ PZD w Bydgoszczy z zadowoleniem przyjmują zaakceptowany przez Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD projekt ustawy o rodzinnych ogrodach, który w dniu 12 października br został złożony do Sejmu przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o rod, Zapisy projektu ustawy uwzględniają wyrok Trybunału Konstytucyjnego i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów.
Najważniejsze z postanowień to:
- swoboda zrzeszania działkowców,
- respektowanie praw nabytych działkowców,
- pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD
- gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD
- ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów
   Ogrodu.
- możliwość tworzenia innych stowarzyszeń

Uważamy, że projekt ustawy spełnia nasze oczekiwania a zarazem przyczyni się do rozwoju ogrodnictwa działkowego, co wpłynie pozytywnie na sytuację tych członków naszego społeczeństwa, którzy najbardziej potrzebują wsparcia społecznego – emerytów, rencistów, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz młodych rodzin z dziećmi.

Jednocześnie SSI OZ PZD w Bydgoszczy negatywnie opiniują projekt, który został złożony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski w dniu 23 sierpnia 2012r. Projekt ten jest zmodyfikowaną wersją projektu z przed trzech lat, który został odrzucony w Sejmie w pierwszym czytaniu.
Uważamy, że projekt ten jest celowo szkodliwy dla działkowców a w szczególności dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będących częścią społeczności lokalnych a także godzi w konstytucyjne zasady samorządności obywateli i wolności zrzeszania się.
Zwracamy się do Pani Marszałek o poparcie obywatelskiego projektu opracowanego przez reprezentanta – Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców i skierowanie go niezwłocznie na ścieżkę legislacyjną

                                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                                       SSI OZ PZD w Bydgoszczy
W podpisie 50 uczestników konferencji
                                                                         
W dniach od 7 maja do 9 maja 2012r
w ośrodku szkoleniowym " Ziołowa Dolina" w Wilimowie k/ Olsztyna
odbędzie sie konferencja szkoleniowa 
dla instruktorów krajowych i okręgowych SSI PZD.


Z naszego okręgu udział w /w szkoleniu weżmie 10 Społecznych Instruktorów Służby Ogrodniczej
Uczestnicy wraz z zaproszeniem otrzymali ramowy program szkoleniowy.
Program szkolenia przewiduje:
- zadania związane z nadzorem nad prawidłowym zagospodarowaniem i modernizacją działek
- wdrażanie Regulaminu ROD, Ustawy o ROD , Statutu PZD
- zagadnienia związane z przydziałem działek zgodnie z polityką i regulaminem Związku
- budownctwo na działkach
- obowiązki Związku w stosunku do służby instruktorskiej SSI
- Program modernizacji działek ustalone przez Krajową Radę PZD
- zadania instruktorów SSI w upowszechnianiu i realizowaniu programu modernizacji działek
- rola i zadania OZ-ów oraz zarządów ROD
- organizmy genetycznie modyfikowane (GMO)
- ochrona środowiska, w tym ogrodów działkowych przed niebezpiecznymi toksynami
- prawidłowe zagospodarowanie i modernizacja działki
- praktyczna realizacja programu modernizacji w ROD " Raj Spółdzielczy" w Olsztynie
- ogrodnictwo ekologiczne
- ochrona roślin na działkach w 2012r
- podsumowanie konferencji - wnioski, stanowiska instruktorów w obronie PZD i ustawy o rod
 SzkoleniaStanowisko Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy uczestniczącej w konferencji szkoleniowej w dniu 31 stycznia 2012r.

Uczestnicy Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy biorący udział w dniu 31 stycznia 2012 r. w konferencji szkoleniowej są zaniepokojeni sytuacją, jaka wytworzyła się wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polsce.

Zaniepokojenie dotyczy treści wniosku I-Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polski o niezgodność artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005r. z Konstytucją RP. Uważamy, że PZD jako samorządna, samodzielna, praworządna organizacja pozarządowa zapewnia prawidłowy kierunek rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Nieprzyjazne Polskiemu Związkowi Działkowców siły społeczno – polityczne czynią wszystko, aby zniszczyć prawie milionową organizację działkowców, dobrać się do ziemi użytkowanej przez członków naszych Ogrodów. Proszę pamiętać, że ogrody często powstawały na ziemiach zdegradowanych, na nieużytkach ostatniej klasy bonitacyjnej gleb. Działkowcy swoim wysiłkiem doprowadzili te ziemie do urodzajności, pełnej kultury rolnej. Te ziemie dzisiaj są łakomym kąskiem dla deweloperów, chętnych ich przejęcia. Takie rozumowanie a tym bardziej działanie jest krzywdzące i wysoce niesprawiedliwe społecznie.

Dzisiaj kiedy ogrody działkowe uznaje się za dobrodziejstwo w całej Europie, zniszczenie ponad 180- letniego ruchu działkowego w Polsce byłoby nierozsądne.

Biorąc powyższe pod uwagę jesteśmy przekonani, że najwyższe Władze Państwa w naszym kraju nie pozwolą zniszczyć wielopokoleniowego dorobku działkowego w Polsce.

 My uczestnicy konferencji szkoleniowej zwracamy się z apelem i prośbą do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wniosku i umożliwienia działkowcom dalszego korzystania z działki w oparciu o aktualnie obowiązującą Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowców z 2005 r.

Bydgoszcz dnia 31 stycznia 2012r.


Informacja Zarządu Okręgowego PZD w Bydgoszczy
z dnia 1 lutego 2012r.


W dniu 31 stycznia 2012r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy odbyło się konferencja szkoleniowa dla Społecznej Służby Instruktorów ds. ogrodnictwa działkowego naszego Okręgu. Szkolenie otworzyła Pani Prezes Okręgowego Zarządu. W swym wystąpieniu przedstawiła aktualną sytuację Związku, działania Związku w obronie Ustawy o PZD. Zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania działalności Społecznej Służby Instruktorskiej, a tym samym objęcie szczególną opieką wszystkich instruktorów SSI poprzez stałe doskonalenie wiedzy ogrodniczej i związkowej oraz podnoszenie kwalifikacji.

Ogrody i działki aby mogły stać się nowoczesnymi terenami zieleni w miastach, zapewnić prawidłowy kierunek rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce muszą być racjonalne i estetycznie zagospodarowane. W realizacji tego dzieła rola Społecznej Służby Instruktorskiej PZD jest niezastąpiona.

Na zakończenie podziękowała za dotychczasową pracę społeczną oraz przekazała najlepsze życzenia na 2012r.

Pani V-ce Prezes Okręgowego Zarządu w swoim wystąpieniu zwróciła się z apelem do wszystkich zebranych o aktywny udział w przeglądach okresowych oraz w przeglądach do tegorocznych konkursów „Wzorowy Ogród Roku”, „Wzorowa Działka Roku”, „Najładniejszy plac rekreacyjny w ROD” i „Najlepsza Strona Internetowa”.

Uczestnicy Konferencji szkoleniowej na wspólnym posiedzeniu podjęli decyzję o wystąpieniu z apelem do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wniosku I-Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Sejmu i Senatu, Premiera RP i umożliwienia działkowcom dalszego korzystania z działki w oparciu o aktualnie obowiązującą Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowców z 2005r.

Instruktor etatowy ds. ogrodnictwa zwrócił uwagę na potrzebę zdyscyplinowania szkoleń uzupełniających dla działkowców, zorganizowania w bieżącym roku we wszystkich kolegiach ogrodowych praktycznych pokazów prześwietlania i cięcia drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Omówił plan szkoleń na 2012r.

Po wystąpieniach w części organizacyjnej rozpoczęły się wykłady zgodnie z niżej podanym programem.

Instruktorzy z zaciekawieniem wysłuchali wszystkich wykładów, zwłaszcza Pana Brunki z firmy ProBiotick, na temat wpływu mikroorganizmów na prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Instruktorzy zainteresowali się kupnem preparatów „ ProBioEmy” promowane przez wykładowcę oraz korzyściami z ich stosowania.

Z zainteresowaniem został przyjęty wykład Pani dr Beaty Durau z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na temat uprawy warzyw i ziół. Pani Dr w sposób bardzo czytelny i przekonujący udowodniła, że warzywa na działce produkowane ekologiczne zawierają całą „tablicę Mendelejewa” należy uprawiać, bo składniki w nich zawarte są niezbędne i gwarantują zdrowie każdego człowieka. Warzywa działkowe nie zawierają azotynów azotanów i innych składników szkodliwych dla zdrowia człowieka.

Instruktorów zadziwił wykład Pani Grażyny Nogowskiej na temat prawidłowości i uwarunkowań na jakie należy zwrócić uwagę przy modernizacji i zagospodarowaniu działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
W szkolenie zorganizowano dla 105 Społecznych Instruktorów. Frekwencja 89%.


                                                                                                                                             Jan Malesza
                                                                                                                                  Instr. ds. ogrodnictwaRamowy program szkolenia dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD przy Okręgowym Zarządzie
w Bydgoszczy 31 stycznia 2012r.


Godzina 11,00 – 12,00
- Prezes OZ PZD.
- Instr. ds. ogrodnictwa.

1. Otwarcie narady szkoleniowej.
2. Informacja o aktualnej sytuacji Związku.
- działanie Związku w obronie Ustawy o PZD.
3. Rola i zadania Społecznej Służby Instruktorskiej w Związku i w ROD.
 - rola służby instruktorskiej w nadzorowaniu prawidłowego zagospodarowaniu lub modernizacji działek poprzez udział
przeglądach i lustracjach.
- rola służby instruktorskiej w zapobieganiu konfliktom w ROD.
- rola instruktora ogrodowego w ROD w zakresie pomocy i opieki nad nowymi członkami Związku.
- organizowanie szkoleń uzupełniających, praktycznych pokazów ogrodniczych, porad.
- prowadzenie biblioteki ogrodniczej, rozprowadzanie literatury związkowej i ogrodniczej.
- propagowanie i aktywny udział w przygotowanie działek i ogrodów do konkursów.
4. Kim są polscy działkowcy – instr. ds. ogr. 

Godzina 12,00 – 13,00
- Dr Beata Głowacka – UTP w Bydgoszczy.
1. Znaczenie warzyw i ziół uprawianych na działce w żywieniu i zdrowiu człowieka.
- zasady planowania warzywnika.
- gatunki warzyw i ziół polecanych na działki.
- zastosowanie ziół w żywieniu i lecznictwie.

Godzina 13,00 – 14,00
- Mgr Grażyna Nogowska – architekt krajobrazu.
1. Zastosowanie roślin ozdobnych na działce z uwzględnieniem wymagań klimatycznych. przepisów Regulaminu
zawartych w Prawie Polskiego Związku Działkowców. 
- wpływ rodzaju gleby, poziomu wody i ph gleby na kondycję roślin.
- mrozoodporność roślin.
- przykłady roślin mających zastosowanie w warunkach ogrodów działkowych.

Godzina 14,00 – 15,00
- Marek Brunka RCP i NM
1. Pożyteczne mikro organizmy dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

Uczestnikom szkolenia zostanie wydana literatura związkowa i ogrodnicza.


                                                                                                                                       sporządził:
                                                                                                                                 Jan Malesza
                                                                                                                      Instr. ds. ogrodnictwa