AAA

Konkursy pod patronatem OZPZD


                                  

Ogłoszenie

 

       Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy  działając na podstawie § 134, pkt 14 Statutu PZD w związku z § 7,   uchwałą nr 40 z 20 marca 2018r. 

postanawia:

 

I. Ogłosić na rok 2018 konkurs okręgowy pn.


1. „Wzorowy Ogród Roku 2018”

2. „Wzorowa Działka Roku 2018”


II. Do udziału w konkursie Zarządy ROD zgłaszają ogrody i działki do Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy w terminie do 30 maja 2018r.

 Jan Malesza

   Ins .ds. ogr

 

                                                              Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                             Urszula Walusiak

 

  Uchwała nr 67/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2018”. - 09.03.2018

Uchwała nr 66/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” - 09.03.2018
Protokół Komisji Konkursowej Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy za 2017r.


Powołana uchwałą Okręgowego Zarządu komisja konkursowa w składzie:

1. Urszula Walusiak - przewodnicząca komisji, W-ce Prezes OZ PZD,
instruktor krajowy
2. Korneliusz Korniluk – członek komisji, inst. krajowy
3. Jan Malesza – członek komisji, inst. ds. ogrodnictwa

na swoim posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2017r dokonała podsumowania wyników konkursów , które odbyły się w 2017r w naszym Okręgu.
Jednocześnie, Okręgowa Komisja Konkursowa wnioskuje do Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców o przyznanie nagród dla ogrodów i działek biorących udział w tegorocznym konkursie okręgowym „Ogród Działkowy Roku 2017”, „Działka Roku 2017”.

I.
W konkursie „ogród Roku 2017”, ogrody wyróżniono nagrodami za wykonane inwestycje, poprawę infrastruktury oraz za promocję związku w środowisku.

„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”

Dla:
1. ROD „Transportowiec” w Bydgoszczy.
wyróżnienie za:
- współpraca z instytucjami samorządowymi miasta Bydgoszczy
- otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł, puchar oraz dyplom okolicznościowy.
2. ROD Waltera” w Inowrocławiu
wyróżnienie za:
- poprawę infrastruktury ogrodowej
- otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł, puchar oraz dyplom
okolicznościowy
3. ROD „Pod Lasem” w Mogilnie.
wyróżnienie za:
- promocja ekologii w środowiska Miasta i Gminy Mogilna
- otrzymuje nagrodę pieniężną 300 zł, puchar oraz dyplom
okolicznościowy.
II.
„Wzorowa Działka Roku 2017”
Dla:

1. Danuta i Tadeusz Kaczmarek ROD „Pod Lasem” w Niemczu”
- 140 pkt, - I miejsce konkursie okręgowym, otrzymuje: nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł, puchar, dyplom okolicznościowy.

2. Marianna i Zbigniew Grabarczyk ROD „Kpr. Benedy” w Bydgoszczy
- 140 pkt - II miejsce w konkursie okręgowym, za różnorodność krzewów i kwiatów, nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł, puchar oraz dyplom okolicznościowy.

3. Teresa i Stefan Dylewscy ROD „Kometa” w Pakości.
-140 pkt - III miejsce w konkursie za modernizację i zagospodarowanie otrzymuje: nagrodę pieniężną 300 zł, puchar dyplom okolicznościowy.

Pozostałym n/w uczestnikom konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017”, komisja proponuje przyznać za uczestnictwo w konkursie książki oraz dyplomy okolicznościowe.
4.Mieczysław Kalinowscy ROD „Kometa” w Pakości 139 pkt
5.Irena Henryk Liecdu ROD „Pod Lasem” w Niemczu 139 pkt
6.Małgorzata Wjarzewicz ROD „Szarotka” w Bydgoszczy 139 pkt
7.Bogusława, Waldemar Kamińscy ROD Pod Borem” w Prądocinie 139 pkt
8.Katarzyna, Andrzej Kałamaja ROD „Waltera” w Pakości 137 pkt
9.Irena, Józef Rzepka ROD „Stokrotka” w Świeciu 134 pkt
10.Zenobia Robert Krzysztofiak ROD „Irena” w Inowrocławiu 130 pkt

Bydgoszcz 14. 08. 2017r.

Jan Malesza
Ins. ds. ogr

                                     Przewodnicząca Komisji Okręgowej OZ PZD w Bydgoszczy
                                             Urszula Walusiak – W-ce Prezes OZ PZD

               Protokół Komisji Konkursowej Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy                                                                                                 z dnia 14 lipca 2016r.


Powołana uchwałą Okręgowego Zarządu komisja konkursowa w składzie:

1. Urszula Walusiak - przewodnicząca komisji, v-ce Prezes OZ PZD,
instruktor krajowy
2. Korneliusz Korniluk – członek komisji, inst. krajowy
3. Jan Malesza – członek komisji, inst. ds. ogrodnictwa
na swoim posiedzeniu dokonała podsumowania wyników konkursów , które odbyły się w w 2016r w naszym Okręgu. Jednocześnie, Okręgowa Komisja Konkursowa wnioskuje do Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców o przyznanie nagród dla ogrodów i działek biorących udział w tegorocznym konkursie okręgowym „Rodziny Ogród Działkowy Roku 2016”, „Wzorowa Działka Roku 2016” oraz „Wzorowa Altana”.

I.„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016”
(uczestniczący w w/w konkursie mogą uzyskać zgodnie z regulaminem 610 pkt).
Dla:
1. ROD „Gniewko” w Gniewkowie, za uzyskanie 571 pkt.
Nagroda finansowa w wysokości 2000 zł, puchar, książka, oraz dyplom okolicznościowy.
2. ROD „Pod Lasem” w Mogilnie, za uzyskanie 542 pkt.
Nagroda finansowa w wysokości 1500 zł, puchar, książka, oraz dyplom okolicznościowy.
3. ROD „Waltera” w Inowrocławiu za uzyskanie 507 pkt.
Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł, puchar, książka, oraz dyplom okolicznościowy.
4. ROD „Zgoda” w Solcu Kujawskim
Nagroda finansowa 1500 zł, za uczestnictwo ROD w realizacji Otwartego Programu Polityki Społecznej zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 22 marca 2016r.

II.„Wzorowa Działka Roku 2016”
( uczestniczących w w/w konkursie mogą uzyskać zgodnie z regulaminem 140 pkt).
Dla:
1.Halina i Zbigniew Marszał ROD „Cumulus” w Bydgoszczy - 140 pkt.
Nagroda finansowa 600 zł, oraz książka i dyplom okolicznościowy.
2.Bogdan Szwarczewski ROD „Pod Borem” w Prądocinie” - 140 pkt.
Nagroda finansowa 500 zł, oraz książka i dyplom okolicznościowy.
3.Jadwiga i Jerzy Mrzygłód ROD „Kościuszki” w Inowrocławiu. - 140 pkt.
Nagroda finansowa 400 zł, oraz książka i dyplom okolicznościowy.

Pozostałym uczestnikom konkursu „Wzorowa Działka Roku 2016” zajmujących miejsca od 4 do 17, komisja proponuje przyznać tytuły Laureata Roku, oraz dyplomy okolicznościowe.

1.. Hanna i Stanisław Świech ROD „Pod Lasem” w Mogilnie 128 pkt
2. Regina i Eugeniusz Krzysztoszek ROD „Pocztowiec” w Niemczu 127
3. Waldemar Wyszyński ROD „Irena” w Inowrocławiu 137
4. Zbigniew Bromka ROD „Siła” w Gniewkowie 128
5. Halina i Zbigniew Sypniewski ROD „Waltera” w Inowrocławiu 116
6. Alina i Zbigniew Dulak ROD „Relaks” w Inowrocławiu 130
7. Roman Roszak ROD „800-lecia” w Inowrocławiu 130
8. Małgorzata Wiażewicz ROD „Szarotka” w Bydgoszczy 126
9. Regina i Stanisław Bucholc „Kpr. Benedy” w Bydgoszczy 138
10. Danuta Kaczmarek ROD „Pod lasem” w Niemczu 136
11. Zofia Czynszak ROD „Cumulus” w Bydgoszczy 128
15. Mirosława i Jacek Malinowscy ROD „Pod Borem” w Prądocinie 130
16. Jerzy Wiśniewski ROD „Zgoda” w Solcu Kujawskim 12
17. Władysław Sobociński ROD Gniewko” w Gniewkowie 123

III.„Wzorowa Altana”
(Uczestniczący w konkursie mogą uzyskać zgodnie z regulaminem 105 pkt,)
Dla:
1. Halina i Zbigniew Marszał ROD „Cumulus” w Bydgoszczy 105 pkt
Nagroda finansowa w kwocie 600 zl, dyplom okolicznościowy i książka
2. Danuta Kaczmarek ROD ROD „Pod Lasem” w Niemczu 105 pkt
Nagroda finansowa w kwocie 500 zł, dyplom okolicznościowy książka
3. Mirosława i Jacek Malinowscy ROD „Pod Borem” w Prądocinie 105 pkt
Nagroda finansowa w kwocie 400 zł, dyplom okolicznościowy i książka.


Jan Malesza
Inst. ds.ogr                                                            Przewodnicząca Komisji Okręgowej OZ PZD w Bydgoszczy                                                                                                                           Urszula Walusiak

   

   

   

   
Uchwała nr 25/IV/2015
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w  Bydgoszczy
z dnia 16.04.2015r.

w sprawie: zgłoszenia udziału w konkursach  krajowych pod patronatem Krajowej Rady Polskiego Związku                                   Działkowców

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie uchwały nr 99/2015KrajowejRadyPolskiegoZwiązkuDziałkowcówzdnia 31 marca 2015rpostanawia:

                                                                                                §1

Dokonać zgłoszenia do krajowego konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”:

- Rodzinny Ogród Działkowy im „Kolejarz” w Inowrocławiu

                                                                                               §2

Dokonać  zgłoszenia do krajowego konkursu " Wzorowa Działka  Roku 2015r" organizowanego na podstawie uchwały nr 100/2015r Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 marca 2015r:
- działkę Państwa Józefa, Doroty Śmigiel z ROD " Irena" w Inowrocławiu.

                                                                                              §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Okręgowej                                                                                  Prezes OZ PZD
Komisji Konkursowej                                                                                            Barbara Kokot
Urszula Walusiak

„Wzorowy Ogród 2014 r.” zdobył pierwsze miejsce w okręgu bydgoskim. „Kolejarze” zdobyli 558 na 600 możliwych punktów.Jurorzy z Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy oceniali m.in. infrastrukturę ogrodu, stopień jego modernizacji, zaplecze sanitarne, wyposażenie pomieszczeń, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych.

Prezes działek Jerzy Oliwkowski:

Doceniono fakt, że w ciągu ostatnich lat dokonano swoistej rewolucji, co zbiega się z momentem wybrania nowych władz ogrodu. Zmiany widać gołym okiem właściwie w każdej sferze życia ogrodu rozumianego jako kompleks – od nowych inwestycji budowlanych, infrastrukturalnych, skończywszy na placu zabaw i dbaniu o atmosferę, np. poprzez organizowanie imprez takich jak coroczny Dzień Działkowca. ( wypowiedź Prezesa na łamach gazety regionalnej ki24/kurier Inowrocławski

Prezentacja ogrodu pod adresem:

   https://youtu.be/Jx5FGxrBaas

informacja o ROD "Kolejarz"


" Wzorowa Działka  Roku 2015r"
Państwa Józefa, Doroty Śmigiel z ROD " Irena" w Inowrocławiu

Informacja o działce

                                                  Protokół Okręgowej Komisji Konkursowej
                                                               z dnia 17.07.2014r

Okręgowa Komisja Konkursowa po przeprowadzonej lustracji w kwalifikowanych do konkursu
„RODZINNY OGRÓD 2014 ROKU” wytypowała trzy rodzinne ogrody działkowe.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Krajowej Rady stosowne miejsca zajęły:
- ROD „ Kolejarz” w Inowrocławiu na 600 pkt. uzyskał 558 pkt.
- ROD „Popiela” w Kruszwicy na 600 pkt. uzyskał 519 pkt.
- ROD „Pocztowiec” w Niemczu na 600 pkt. uzyskał 481pkt.

W konkursie „ Wzorowa Działka 2014roku” udział wzięło 13 działek.
Okręgowa Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce działka pp. Józefa, Doroty Śmigiel z ROD „Irena” w Inowrocławiu
II miejsce działka pp. Kazimierz, Urszula Leliwa z ROD „ Zielony Gaj” w Bydgoszczy
Dwa równorzędne III miejsca uzyskali:
- działka pp. Jerzy, Maria Jędrych z ROD”Pocztowiec” w Niemczu
- działka pp.Krzysztofa, Marii Ceglarskich z ROD „ Kpr. Benedy” w Bydgoszczy.

Ponadto Komisja wyróżniła:
-działka pp. Bronisława, Marty Kląder z ROD „ Na Wzgórzu” w Stopce
za pomysłowe rozwiązanie i urządzenie kaskadowo położonej działki.
- działka p.Stanisławy Ciukaj za stosowanie ekologii w uprawie warzyw i owoców.
Za całkowitą modernizację swojej działki wyróżnienie otrzymały:
Działka pp. Zbigniewa i Renaty Borkowskich z ROD „ Szarotka” w Bydgoszczy.
Działka p. Jolanty Kanarkowskiej z ROD „ Lech” w Bydgoszczy
Działka pp. Antoni, Zdzisława Orłowscy z ROD „ Gniewko” w Gniewkowie.

Działki:
- p. Jerzego Mrzygłód z ROD „ Kościuszko” w Inowrocławiu
- pp. Tadeusza, Krystyny Kanieckich z ROD „ Zorza” w Bydgoszczy
- p. Halina Kądziołka z ROD „ Nad Notecią” w Żurczynie
- pp. Bogdan, Stanisława Dubiel z ROD „Kolejarz” w Kcyni
- pp. Marian, Barbara Malinowscy z ROD „ Zielony Gaj w Bydgoszczy

Okręgowa Komisja Konkursowa wyróżniła za udział.

Na tym protokół zakończyła.
Protokołowała: sekretarz B. Makowiecka
                                  Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Konkursowej

                                                             z dnia 16.06.2014r

Okręgowa Komisja Konkursowa zapoznała się ze zgłoszonymi ogrodami i działkami  przez prezesów zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  do konkursu „Wzorowy Ogród 2014r” i „Wzorowa działka2014r”

 Do konkursu „Wzorowy Ogród 2014r” zgłoszono 3 Rodzinne Ogrody Działkowe:

- „Kolejarz” w Inowrocławiu

- „Pocztowiec” w Niemczu

-„ Popiel” w Kruszwicy

 

Do konkursu „Wzorowa działka 2014r” zgłoszono 13 działek

- działka nr    w ROD „ Lech w Bydgoszczy

- działka nr     w ROD „ Zielony Gaj”

- działka nr    w ROD „ Kpr. Benedy” w Bydgoszczy

- działka nr    w ROD „Zorza” w Bydgoszczy

- działka nr    w ROD „ Szarotka” w Bydgoszczy

- działka nr    w ROD „ Irena” w Inowrocławiu

- działka nr    w ROD „ Kościuszko” w Inowrocławiu

- działka nr     w ROD „Gniewko” w Gniewkowie

- działka nr     w ROD „ Siła” w Gniewkowie

- działka nr     w ROD „Na Wzgórzu” w Stopce

- działka nr     w ROD „ Pocztowiec” w Niemczu

- działka nr      w ROD „ Nad Notecią w Żurczynie

- działka nr      w ROD „ Kolejarz” w Kcyni

 

Zgłoszone ogrody i działki otrzymają powiadomienia o dacie i godzinie przyjazdu komisji.

 

Komisja rozpocznie pracę w terenie od:

 30 czerwca 2014r

ROD „Kolejarz” w Inowrocławiu – godzina 1000

Działka   w ROD „Kościuszko” w Inowrocławiu – godzina 1300

Działka   w ROD „Irena” w Inowrocławiu – godzina 1500 

1 lipiec 2014r

 Działka nr 117   w ROD „Gniewko” w Gniewkowie – godzina 1000

Działka nr  71     w ROD „Siła” w Gniewkowie – godzina 1030 -1100

Działka nr 113    w ROD „ Kpr. Benedy” w Bydgoszczy – godzina 1300

Działka nr  50     w ROD „ Szarotka”  w Bydgoszczy – godzina 1400

 3 lipiec 2014

 ROD „Pocztowiec”  oraz działka nr      w ROD „Pocztowiec” – godzina 1000

Działka  w ROD „Na Wzgórzu” w Stopce – godzina 1400

4 lipiec 2014

 Działka nr 5    w ROD „ Nad Notecią” w Żurczynie – godzina 1000

Działka   w ROD „ Kolejarz” w Kcynii – godzina  1200

Działka nr 36  w ROD „ Zielony Gaj” w Bydgoszczy – godzina  1400

 

7 lipiec 2014

 ROD „ Popiel”  w Kruszwicy – godzina 1000

Działka   w ROD „ Zorza” w Bydgoszczy – godzina 1400

Działka nr 1  w ROD „ Lech” w Bydgoszczy – godzina 1500

  

Komisja zwraca się z prośbą do zarządów ROD aby zgodnie z regulaminem „ Wzorowy Ogród 2014 r” oraz „Wzorowa działka 2014” przygotowali się do przeglądu.

Na tym posiedzenie zakończono.

   

   Sekretarz  OKR                                                                                                   Przewodnicząca OKR

 Barbara Makowiecka                                                                                             Urszula Walusiak

Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Konkursowej
z dnia 10.03.2014r


Okręgowa Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 10.03.2014r przyjęła następujący porządek obrad:
1. Omówienie uchwał Prezydium KRPZD dot. ogłoszenia konkursów na szczebli krajowym.
2. Pozyskiwanie ROD – ów i działek do okręgowych konkursów.
3. Wytypowanie ROD i działek do przeglądu Krajowego.
Zebranie otworzyła przewodnicząca okręgowej Komisji Konkursowej Urszula Walusiak, która szczegółowo zapoznała członków komisji z uchwałą nr 53/2014 Prezydium KRPZD z dnia
5 marca 2014 r.dot. ogłoszenia konkursu na szczebli krajowym
„ Rodzinny Ogród Działkowy 2014”.
Zgodnie z w/w uchwałą do konkursu na szczeblu krajowym przystępuje ogród, który był laureatem w konkursie okręgowym w roku 2013.
Laureatem okręgu bydgoskiego był ROD „ Formet” w Bydgoszczy.

W uchwale zawarte zostały między innymi wytyczne dot. zgłoszenia ROD-u do konkursu tj.
1) uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD (nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnią w ha i liczbą działek, a także numerem, pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,
2) pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym wraz z jego historią, która będzie ujmowała wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu krajowego,
3) wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),
4) materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek,
w tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, najlepiej zagospodarowane działki w ogrodzie z podaniem ich numerów oraz nazwisk użytkowników, życie w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień Dziecka, integracyjne itp.).

Omówiona została również uchwała nr 54/2014 Prezydium KRPZD z dnia 5 marca 2014 r.
dot. ogłoszenia konkursu na szczebli krajowym
„Wzorowa Działka Roku 2014"
Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają działki, które są laureatami w konkursach okręgowych w 2013 roku.
W okręgu bydgoskim laureatem w konkursie „ Wzorowa działka 2013” I miejsce otrzymała działka
nr 96 Państwa Marianny i Zbigniewa Grabarczyk z ROD „ Kpr. Benedy” w Bydgoszczy

Zgłoszenie działki do konkursu zgodnie z w/w uchwałą winno zawierać:
1) uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD w sprawie wyników konkursu w 2013 roku:
a) numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,
b) nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym.
c) pisemną informację o działce ujmującą wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu
krajowego,
2) materiał zdjęciowy obejmujący:
a) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,
b) altanę,
c) część produkcyjną działki,
d) część wypoczynkową działki,
e) elementy małej architektury,
f) inny materiał ilustracyjny uznany przez działkowca jako pomocny przy ocenie działki.
Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.

Tekst obu w/omawianych uchwał zostanie opublikowany w Biuletynie nr 2/2014

W dalszej części posiedzenia Okręgowa komisja podjęła decyzje, aby rozesłać do dnia 25 marca pisma do ogrodów celem rozpropagowania i zachęcenia do udziału w w/w konkursach na szczeblu okręgowym.
Termin zgłoszeń do Okręgowych konkursów ustalony został na 30 kwietnia 2014r.
Okręgowa Komisja Konkursowa wystąpi z pismem do Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy w sprawie podjęcia uchwały zgłaszającej laureatów roku 2013 do uczestnictwa w konkursach na szczeblu krajowym.


                                                                                                                                               Protokołowała
                                                                                                                                            Barbara Makowiecka                    

Uchw
ałą Nr 149/IX/2013 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy z dnia 16.09.2013r przyznało nagrody dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działek biorących udział w Okręgowych Konkursach:
„ Wzorowy Ogród 2013r” i „ Wzorowa działka 2013r”dla:

I. Wzorowy Ogród 2013r:

Za zajęcie I miejsca - Rodzinny Ogród Działkowy „ Formet” w Bydgoszczy, który uzyskał 580 pkt na 600 możliwych wg regulaminu konkursu KR - nagrodę w wysokości 1500 zł, puchar, książkę „Vademecum działkowca”,

Za zajęcie II miejsca - Rodzinny Ogród Działkowy „ Gniewko” w Gniewkowie, który uzyskał 483 pkt na 600 możliwych wg regulaminu konkursu KR - nagrodę w wysokości 1000 zł, puchar, książkę „Vademecum działkowca”,

II. Wzorowa działka 2013

Za zajęcie I miejsca -działka nr 96 Państwa Marianny i Zbigniewa Grabarczyk z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im ”Kpr. Benedy” w Bydgoszczy – nagrodę w wysokości 500 zł, puchar, książkę „Vademecum działkowca”,

Za zajęcie równorzędnych miejsc:
- działka Pani Heleny Chruścińskiej z ROD „Irena” w Inowrocławiu
- działka Pana Ryszarda Papke z ROD „800-lecia” w Inowrocławiu
- działka Pana Andrzeja Jaskim z ROD „ Gniewko” w Gniewkowie
nagrodę w wysokości 400 zł, książkę „Vademecum działkowca”,

Za pomysłowe przeprowadzenie modernizacji działki zgodnie z
„ programem modernizacyjnym 2013” Krajowej Rady dla

Pani Marii Płońskiej z ROD „ Pod Kasztanami” w Żurczynie - nagrodę w wysokości 300 zł, puchar, książkę „Vademecum działkowca”,

Dla pozostałych uczestników Okręgowego Konkursu „ Wzorowa Działka 2013”
- dyplomy i książkę „Vademecum działkowca”, tj.
- działka pp. Ewy, Krzysztofa Michalak z ROD „ XX – Lecia” w Inowrocławiu
- działka p. Magdaleny Bączkowskiej” z ROD „ Pod Gruszą” w Kruszwicy
- działka pp. Ireny, Zbigniewa Kaźmierczak z ROD „ Siła” w Gniewkowie
- działka p. Violetty Rykaczewskiej” z ROD „ Formet” w Bydgoszczy
- działka pp. Haliny Kazimierza Hass z ROD „ Pod Lasem” w Niemczu
- p. Wandy Radke z ROD „ Makrum” w Bydgoszczy


Uroczystość podsumowania Okręgowych Konkursów odbędzie się w pierwszej dekadzie października 2013r na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD.


Okręgowa Komisja KonkursowaProtokół Okręgowej Komisji Konkursowej

z dnia 30.07.2013 r.

  Okręgowa Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca komisji - Urszula Walusiak

Sekretarz Komisji                - Barbara Makowiecka

Członek komisji                 - Jerzy Rinke

oraz Okręgowy Instruktor ds. ogrodnictwa         - Jan Malesza

 W dniu 30.07.2013r na posiedzeniu podsumowała przegląd ROD – ów i działek zgłoszonych do Okręgowych konkursów:

- wzorowy ogród 2013r

- wzorowa działka 2013r

Komisja stwierdziła wysoki poziom oraz atrakcyjność w zagospodarowaniu zgłoszonych ogrodów i działek.Większość działek spełnia najwyższe standardy w klasyfikacji okręgowej jak i krajowej. Ogrody natomiast wymagają większego zaangażowania działkowców w wygląd estetyczny i zagospodarowanie działek oraz podjęcia przez zarządu ogrodu programu modernizacji zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady.

 Z dokonanego przeglądu komisja wyłoniła 2 rodzinne ogrody działkowe, które spełniały wymogi regulaminowe konkursu.

 Komisja przyznała w konkursie „ Wzorowy ogród 2013r”:

I miejsce ROD „ Formet” w Bydgoszczy, który uzyskał 580 pkt na 600 możliwych

II miejsce ROD „ Gniewko” w Gniewkowie, który uzyskał 483 pkt na 600 możliwych.

 W konkursie „ Wzorowa działka 2013r”

I miejsce otrzymała działka nr 96 Państwa Marianny i Zbigniewa Grabarczyk z ROD

 „ Kpr. Benedy” w Bydgoszczy

 Zajęcie równorzędnych miejsc otrzymują działki:

- działka Pani Heleny Hruścińskiej  z ROD „ Irena” w Inowrocławiu - 140 pkt

- działka Pana Ryszarda Papke z ROD „ 800 lecia” w Inowrocławiu -  140 pkt

- działka Pana Andrzeja Jaszkim z ROD „ Gniewko” w Gniewkowie - 140 pkt

 Za pomysłowe prowadzenie  modernizacji działki zgodnie z „Programem modernizacyjnym 2013 Krajowej Rady” komisja wyróżniła Panią Marię Płońską z ROD „ Pod Kasztanami” w Żurczynie

 W Okręgowym konkursie „ Wzorowa działka 2013r wzięli również działki:

- Pani Violetty Rykaczewskiej z ROD „ Formet” w Bydgoszczy uzyskując 139 pkt

- Państwo Halina, Kazimierz Hass z ROD „ Pod Lasem” w Niemczu uzyskując 137 pkt

- Państwa Ewy, Krzysztofa Michałak z ROD „XX- lecia” z Inowrocławia uzyskując  136 pkt

- Państwa Ireny, Zbigniewa Kaźmierczak z ROD „ Siła” w Gniewkowie uzyskując  120 pkt

- Pani Wanda Radke z ROD „ Makrum” w Bydgoszczy uzyskując 121 pkt

- Pani Magdaleny Bączkowskiej z ROD „ Pod Gruszą” w Kruszwicy – 119 pkt.

 Wszystkim uczestnikom Okręgowych konkursów składamy serdeczne Gratulacje .

 

Protokołowała                                                     Przewodnicząca Okresowej Komisji

Barbara Makowiecka                                               Urszula Walusiak

 Protokół z posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej

z dnia 04.07.2013r

Okręgowa Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Walusiak Urszula                        -          przewodnicząca komisji
  2. Makowiecka Barbara                 -            sekretarz
  3. Rinke Jerzy                                 -            członek
  4. Malesza Jan                                -             okręgowy instruktor ds. ogrodnictwa 
Zapoznała się z zgłoszeniami do Okręgowych konkursów zgodnie z uchwałą Prezydium Okręgowego PZD nr 28/V/2013 : 
- wzorowy ROD 2013r
- wzorowa działka 2013r
Do w/w konkursów zgłoszone zostały 3 Rodzinne Ogrody Działkowe oraz 10 działek.
Ustalony został plan lustracji ROD i działek w następującej kolejności:
I. 15 lipiec 2013r
1. działka w ROD „ 800 – lecia” w Inowrocławiu
2. ROD „ XX – lecia” oraz działka w ogrodzie – Inowrocław
3. działka w ROD „ Irena” w Inowrocławiu

II. 17 lipiec 2013r
1. działka w ROD „ Pod Gruszą” w Kruszwicy
2. ROD” Gniewko” oraz działka w Gniewkowie
3. działka w ROD „ Siła” w Gniewkowie

III. 18 lipiec 2013r
1. działka w ROD „kpr Benedy” w Bydgoszczy
2. działka w ROD „ Makrum” w Bydgoszczy
3. ROD „ Formet” w Bydgoszczy

IV. 22 lipiec 2013r
1. działka w ROD” Pod Kasztanami” w Żurczynie
2. działka w ROD „ Pod Lasem” w Niemczu

Okręgowa Komisja omówiła również zgłoszone do Krajowego konkursu
ROD „ Zacisze” w Sępólnie Krajeńskim oraz działkę w ROD „ Malwa” w Bydgoszczy Państwa Idźkowskich.
Lustracja Krajowej Komisji Konkursowej w w/w ogrodach odbędzie się 16 lipca 2013r.

Na tym posiedzenie zakończono.


Sekretarz
Barbara Makowiecka 

            
                      Plan pracy                               
Okręgowej Komisji Konkursowej
przy OZ PZD w Bydgoszczy
na rok 2013

- luty 2013
1. posiedzenie okręgowej komisji konkursowej w celu zapoznania
się z planem działania na rok 2013
2. analiza i ocena ogłoszonych konkursów ROD w roku 2012 –
wyciągnięcie wniosków w celu wyeliminowania niedociągnięć
w roku 2013
3. ogłoszenie organizowanych konkursów na szczeblu OZ PZD
na stronie internetowej oraz w ROD

- marzec 2013

1. przegląd ogrodów pod kątem przystąpienia do tegorocznych
okręgowych konkursów (przygotowuje i referuje okręgowy
instruktor ds. ogrodnictwa).
2. określenie ilości ogrodów oraz działek biorących udział w konkursach.

- kwiecień 2013
1. przygotowanie regulaminów do ogłoszenia konkursów na
szczeblu OZ PZD
- Najładniejszy ogród 2013
- Najładniejsza działka 2013

- maj 2013
1. przygotowanie i zgłoszenie do konkursu na szczeblu Krajowej Rady najładniejszej działki w Okręgu bydgoskim roku 2012 działki Państwa Idźkowskich z ROD „ Malwa” w Bydgoszczy
2. Przygotowanie i zgłoszenie do konkursu na szczeblu Krajowej Rady laureatów konkursu OZ PZD „ najładniejsza i najciekawsza kronika ROD
3. przygotowanie materiałów do zatwierdzenia programów
przez Prezydium OZ PZD.

- czerwiec 2013
1. Zbieranie zgłoszeń z ROD-ów o przystąpieniu do ogłoszonych
konkursów.
2. ustalenie harmonogramu przeglądu, zgłoszeń działek i ROD

- lipiec 2013
1. przegląd ogrodów i działek pod kątem przystąpienia do konkursów
ogłoszonych na szczeblu OZ PZD
2. podsumowanie wyników przeglądu ROD i działek ROD
3. przyznanie miejsc oraz propozycje nagród
4. przedstawienie propozycji nagród do zatwierdzenia Prezydium OZ PZD

- sierpień 2013
1. uroczyste ogłoszenie wyników ogłoszonych konkursów na
szczeblu OZ PZD
2. wręczenie nagród na terenie ogrodu, który został liderem


Sekretarz OKK                                                                                          Przewodnicząca OKK 

-                                                                  

Protokół
Okręgowej Komisji Konkursowej 2012r
z dnia 19 lipca 2012r


Okręgowa Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca - Urszula Walusiak
Członkowie: - Barbara Makowiecka
- Jerzy Rinke
Okręgowy instruktor ds. ogrodnictwa - Jan Malesza

Okręgowa Komisja Konkursowa po przeprowadzonej lustracji zgłoszonych do konkursów :
- „Wzorowy Ogród 2012r”,
- „ Wzorowa działka 2012r
- „Najładniejszy plac rekreacyjno – sportowy”

dokonała podsumowania i postanawia przyznać następujące wyróżnienia:

W konkursie „ Wzorowy Ogród 2012r”

-Drugie miejsce w konkursie „ Wzorowy Ogród 2012” uzyskał
Rodzinny Ogród Działkowy „ Zacisze” w Sępólnie Krajeńskim .
Ogród uzyskał 754 pkt na 830 pkt możliwych. Komisja Konkursowa w / powyższym składzie będzie wnioskować do Prezydium Okręgowego Zarządu PZD o przyznanie dla ROD „ Zacisze” w Sępólnie Krajeńskim nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100), dyplom oraz puchar.

- Trzecie miejsce w konkursie „Wzorowy Ogród 2012 r” uzyskał
Rodzinny Ogród Działkowy „ Pod Gruszą” w Kruszwicy.
Ogród uzyskał 661 pkt na 830 pkt możliwych. Komisja Konkursowa w / powyższym składzie będzie wnioskować do Prezydium Okręgowego Zarządu PZD o przyznanie dla ROD „Pod Gruszą” w Kruszwicy nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), dyplom oraz puchar.