AAA

Kontakt

                                                              Biuro OZ PZD w Bydgoszczy

Siedziba Biura OZ – Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 – 1 piętro.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku – w godz. 8.oo – 16.oo


Prezes  - mgr inż. Barbara Kokot tel. 508-059-465
w sprawach skarg przyjmuje /w środy w godz. od godz. 9.oo - 12.oo
/po telefonicznym uzgodnieniu terminu/

Sekretariat - Barbara Talkowska  -52 – 322-90-91

Główny Księgowy OZ - Ewa Tkaczyk  -52 – 322-86-29

Ośrodek Finansowo – Księgowy - - 52 – 322-86-29

Inspektor -spec. ds. ogrodnictwa OZ - Jan Malesza -52 – 322-90-91

Inspektor d/s inwestycji - Gabriel Makowiecki  - 52 – 322-90-91

Inspektor d/s terenowo-prawnych - Bożena Sawicka - 52 – 322-90-91


Adres do korespondencji :
85 – 098 Bydgoszcz
ul. Piotrowskiego 11 

Adres e-mail :
bydgoszcz@pzd.pl

Strona internetowa :
www.bydgoszcz.pzd.pl