AAA

Kontakt

                                                              Biuro OZ PZD w Bydgoszczy

Siedziba Biura OZ – Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 – 1 piętro.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku – w godz. 8.oo – 16.oo


Prezes OZ PZD - mgr inż. Barbara Kokot tel. 508-059-465 

w sprawach skarg przyjmuje /w środy w godz. od godz. 9.oo - 12.oo
/po telefonicznym uzgodnieniu terminu/

 Sekretariat  OZ PZD- Barbara Talkowska  -52 – 322-90-91

Główny Księgowy OZ PZD - Ewa Tkaczyk  -52 – 322-86-29

Ośrodek Finansowo – Księgowy OZ PZD - 52 – 322-86-29

Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD - dr inż.Agnieszka Bartkowska - 52 – 322-90-91

Inspektor ds. inwestycji  OZ PZD - mgr inż. Zbigniew Ciba - 52 – 322-90-91 ; 508-059-465

Inspektor d/s terenowo-prawnych OZ PZD - Bożena Sawicka - 52 – 322-90-91

Adres do korespondencji :
85 – 098 Bydgoszcz
ul. Piotrowskiego 11 

Adres e-mail :
bydgoszcz@pzd.pl

Strona internetowa :
www.bydgoszcz.pzd.pl