AAA

komisje statutowe

Komisja Rewizyjna
na kadencję 2015-2019 roku

1. Kluczykowski Alojzy - Przewod. Komisji z ROD "1000-Lecia" Strzelno
2. Marian Lewandowski - zastępca przewod.z ROD "Nad Wdą" Świecie
3. Zofia Speck - sekretarz z ROD " XX-Lecie" Inowrocław
4. Janusz Olszewski - członek z ROD " Malwa" w Janowie
5. Andrzej Kujk - członek z ROD "Kolejarz" Kcynia
6. Jarosław Banaszak - członek z ROD "Margaretka" Łabiszyn
7. Jadwiga Winconek - członek z ROD "Wyczółkowskiego" Bydgoszcz
8. Danuta Lewandowska - członek z ROD "Storczyk" Bydgoszcz
9. Halina Burzyńska - członek z ROD" Międzylesie- Północ Wudzyń

TREŚĆ REGULAMINU KOMISJI REWIZYJNYCH PZD

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015