AAA

Informacje statystyczne

Stan organizacyjny
Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy
  na 01.07.2015r

Liczba jednostek organizacyjnych

- Rodzinnych Ogrodów Działkowych    203
w tym: - miejskich                                    123
            - podmiejskich                                80

- Powierzchnia terenów ROD             1.535,6992 ha
w tym: - miejskich                                    893,3061 ha
            - podmiejskich                              642,3931 ha

- Liczba działek w ROD                           30.431
w tym: - miejskich                                    21.076
            - podmiejskich                                9.229

- Powierzchnia działek w ROD            1.129,0765 ha
w tym: - miejskich                                     736,6115 ha
            - podmiejskich                               392,4650 ha
wykaz ogrodów okręgu bydgoskiego