AAA

Ośrodek finansowo-księgowy OZ


Prezydium OZ na wniosek Prezesa postanowiło utworzyć od 01 stycznia 2008r Ośrodek Finansowo-Księgowy dla prowadzenia obsługi ksiegowej dla ROD. 
Zainteresowane zarządy ROD które chcą przystąpić do OFK prosimy o deklaracje o przystąpieniu do OFK i dostarczenie uchwały zarządu potwierdzającą ten fakt.
Zarządy ogrodów deklarujace chęć przystąpienia do OFK prosimy o przedłożenie w/w dokumentów z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

Warunki finansowe przystąpienia do OFK to:
1. wpisowe od ROD jednorazowo 150 PLN
2. opłata od działki 13 PLN na rok

Zakres obsługi obejmować będzie następujące czynności:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych ROD zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla PZD i ustawia o rachunkowości,
b) sprawdzanie dokumentów finansowych pod wględem formalno-prawnym i rachunkowym,
c) ustalanie aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a szczególnie
- rachunek zysków i strat
- sprawozdanie z Funduszu Szkolenia i Instruktażu
- sprawozdanie z Funduszu Rozwoju
- przekazywanie do ROD ponumerowanych, zadekretowanych i zaksięgowanych dowodów ksiegowych wraz z podpisem osoby dokonującej tych czynności, celem ich dalszego przechowywania zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ośrodek będzie służył doradztwem i pomocą w przygotowaniu preliminarza finansowego. Z każdym ROD podpisana zostanie umowa określająca szczegółowo warunki współpracy i odpowiedzialność stron.
Nadzór nad OFK i odpowiedzialność za jego funkcjonowanie ponosi prezes OZ PZD oraz główna ksiegowa OZ PZD.

W 2011 roku  27 ogrodów współpracowało z ośrodkiem finansowo-księgowym, z czego przystąpiły 3 ROD w trakcie roku. Łączna ilość działek we wszystkich ogrodach to 2684, natomiast nowoprzyjętych ogrodach 397, co stanowi 14,8% ogółu działek.

Z ośrodkiem finansowo-księgowym współpracuje 16 ROD z Bydgoszczy oraz 11 ROD z poza Bydgoszczy w tym 3 ogrody z rejonu Świecia. Do największych ogrodów posiadających ponad dwieście działek należą „Skarpa" w Murucinie - 216 działek i „Cumulus" w Bydgoszczy - 209 działek. 10 ROD jest w przedziale od 100 do 200 działek, a ogrodów posiadających mniej niż 100 działek jest 15.

Do ośrodka najczęściej przystępują Rodzinne Ogrody Działkowe posiadające niewiele działek - do 100, które chcą mieć prawidłowo prowadzona dokumentację finansową! ponadto widzą także atrakcyjność cenową ośrodka.

ROD "Międzylesie-Wschód" w Wudzyniu    20 lutego 2008 roku50  
ROD "Pod Masztem" w Dobrczu   26 lutego 2008 roku 76  
ROD "Lawina" w Bydgoszczy  26 lutego 2008 roku   33
ROD "Pod Orłem" w Prądocinie  26 lutego 2008 roku   80
ROD "Prasa" w Bydgoszczy    24 kwietnia 2008 roku   116
ROD "Przytorze" w Bydgoszczy   24 kwietnia 2008 roku   52
ROD "Tramwajarz" w Bydgoszczy   9 września 2008 roku   76
ROD "Pólko" w Koronowie    8 października 2008 roku   26
ROD "Nad Brdą" w Bydgoszczy    23 stycznia 2009 roku   128
ROD "Cukrownik II" w Błądzimiu    20 kwietnia 2009 roku   48
ROD "Podgórze" w Bydgoszczy    19 maja 2009 roku  146
ROD "Wrzos" w Bożenkowie   19 maja 2009 roku  165
ROD "Pocztowiec" w Niemczu    7 lipca 2009 roku  100
ROD "Waryńskiego" w Bydgoszczy    7 lipca 2009 roku   62
ROD "Jutrzenka" w Bydgoszczy    18 listopada 2009 roku   104
ROD "Malinka" w Bydgoszcz    15 marca 2010 roku   129
ROD "Cumulus" w Bydgoszczy   21 kwietnia 2010 roku   209
ROD "Dzianotex" w Bydgoszczy    12 maja 2010 roku   72
ROD "Kilińskiego" w Prądocinie   4 maja 2010 roku   56
ROD "Kruszynka" w Kruszynie Krajeńskim   14 maja 2010 roku   77
ROD "Kościuszki" w Bydgoszczy    20 maja 2010 roku   76
ROD "Wyczółkowski" w Bydgoszczy    29 lipca 2010 roku   170
ROD "Srebrnica B" w Srebrnicy    12 lipca 2010 roku   20
ROD "Skarpa" w Murucinie    4 sierpnia 2010 roku   216
ROD "Związkowiec" Świecie    25 lutego 2011 roku   150
ROD "Pod Topolami" Bydgoszcz    l lipca 2011 roku    57
ROD „Pod Wrzosami” w Osielsku    l lipca 2011 roku   190
   Razem 2684  

 W ośrodku nie prowadzimy kartotek rozliczeń działkowców z uwagi na ograniczenia programowe posiadanego programu Rewizor firmy Insert, który nie posiada takiej funkcji. Prawdopodobnie w 2012 r. KR PZD zakończy pracę nad programem finansowo-księgowym przystosowanym do specyfiki działalności ogrodów, który usprawniłby pracę także w ośrodku finansowo-księgowym.

Pomimo wielokrotnego zwracania uwagi o wielu błędach w dokumentacji księgowej przekazywanej do ośrodka, nadal zdarzają się one często w wielu ogrodach. Konieczne z tego powodu jest przeprowadzenie narady instruktażowej ROD, które wstąpiły do ośrodka finansowo-księgowego, by zminimalizować   uchybienia   prowadzonej dokumentacji,   która   jest przekazywana do ośrodka.

Zainteresowane Zarządy prosimy o kontakt z Główna Księgową tel. 052 3229091 lub osobisty w naszej siedzibie tj. ul. Piotrowskiego 11 Ip.  W 2014 roku  36 ogrodów współpracowało z ośrodkiem finansowo-księgowym.

Łączna ilość działek w tych ogrodach to 3 781.

Z ośrodkiem finansowo - księgowym współpracuje 22 ROD z Bydgoszczy oraz 14 ROD z poza Bydgoszczy w tym 2 ogrody z rejonu Świecia. Do największych ogrodów posiadających ponad dwieście działek należą „Zalesie" w Bydgoszczy – 286 działek , „Flaming" w Bydgoszczy - 283 działki, ROD „Skarpa” w Murucinie - 216 działek , ROD „Cumulus” w Bydgoszczy - 209 działek . 12 ROD jest w przedziale od 100 do 200 działek, a ogrodów posiadających mniej niż 100 działek jest 20.

Do ośrodka najczęściej przystępują Rodzinne Ogrody Działkowe posiadające niewiele działek - do 100, które chcą mieć prawidłowo prowadzoną dokumentację finansową, ponadto widzą także atrakcyjność cenową ośrodka.

ROD"Międzylesie-Wschód w Wudzyniu
 20 lutego 2008 roku  50
 ROD "Pod Masztem" w Dobrczu  26 lutego 2008 roku  76
 ROD "Lawina" w Bydgoszczy  26 lutego 2008 roku  33
 ROD "Pod Orłem" w Prądocinie  26 lutego 2008 roku  80
 ROD "Prasa" w Bydgoszczy  24 kwietnia 2008 roku  116
 ROD "Przytorze" w Bydgoszczy  24 kwietnia 2008 roku  52
 ROD "Tramwajarz" w Bydgoszczy  9 września 2008 roku  76
 ROD "Pólko" w Koronowie   8 października 2008 roku 26  
 ROD "Nad Brdą" w Bydgoszczy    23 stycznia 2009 roku  128
 ROD "Cukrownik II" w Błądzimiu   20 kwietnia 2009 roku  48
 ROD "Podgórze" w Bydgoszczy  19 maja 2009 roku  146
 ROD "Wrzos" w Bożenkowie  19 maja 2009 roku 165  
 ROD "Pocztowiec" w Niemczu  7 lipca 2009 roku 100
 ROD "Waryńskiego" w Bydgoszczy   7 lipca 2009 roku 62  
 ROD "Jutrzenka" w Bydgoszczy  18 listopada 2009 roku  104
 ROD "Malinka" w Bydgoszcz   15 marca 2010 roku  129
 ROD "Cumulus" w Bydgoszczy  21 kwietnia 2010 roku  209
 ROD "Kilińskiego" w Prądocinie   4 maja 2010 roku  56
 ROD "Kruszynka" w Kruszynie Krajeńskim  14 maja 2010 roku  77
 ROD "Kościuszki" w Bydgoszczy  20 maja 2010 roku  76
 ROD "Wyczółkowski" w Bydgoszczy  29 lipca 2010 roku  170
 ROD "Srebrnica B" w Srebrnicy  12 lipca 2010 roku  20
 ROD "Skarpa" w Murucinie    4 sierpnia 2010 roku 216  
 ROD "Związkowiec" Świecie   25 lutego 2011 roku 150
 ROD "Pod Topolami" Bydgoszcz  l lipca 2011 roku  57
 ROD „Pod Wrzosami” w Osielsku   l lipca 2011 roku  190
 ROD „Wiarus” Bożenkowo  25 stycznia 2012 roku  104
 ROD „Zalesie” Bydgoszcz 3 kwietnia 2012 roku   286
 ROD „Swoboda” Bydgoszcz  16 maja 2012 roku  67
 ROD „Okucia Meblowe” Bydgoszcz  4 czerwca 2012 roku  35
 ROD „Odzieżowiec” Bydgoszcz  3 września 2012 roku  42
 ROD „ Horyzont” Bydgoszcz  1 marca 2013 roku  76
 ROD „Relaks” Bydgoszcz  28 maja 2013 roku  73
 ROD „Flaming” Bydgoszcz  12 maja 2014 roku 283  
 ROD „Przylesie” Bydgoszcz  23 czerwca 2014 roku  75
 ROD „Camping” Bydgoszcz  14 lipca 2014 roku  128
  Razem  3781

  W ośrodku nie prowadzimy kartotek rozliczeń działkowców z uwagi na ograniczenia programowe posiadanego programu Rewizor firmy Insert, który nie posiada takiej funkcji.