AAA

OpłatyUchwały podjęte przez KR PZD na posiedzeniu w dniu 1 października 2015 roku - 16.10.2015

        

          

    Składka członkowska a opłata na zarządzanie - 31.12.2014