AAA

Strona główna2


W dniu 6 maja 2013 r. działkowcy z okręgu bydgoskiego zorganizowali pikiety pod biurami posłów Platformy Obywatelskiej Posła Pawła Olszewskiego, Jarosława Katulskiego, Radosława Sikorskiego i europosła Tadeusza Zwiefki, wzbudzając zainteresowanie przechodniów. 


Następnie 6 osobową delegację przyjął Paweł Olszewski. Działkowcy wręczyli posłowi „Wystąpienie” adresowane do Posłów na Sejm Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. 

 

Pikiety miały na celu zamanifestować poparcie dla projektu obywatelskiego o ROD tuż przed posiedzeniem wspólnym komisji sejmowych, które będą obradować nad czterema zgłoszonymi projektami ustaw.

 Następnie delegacja z flagami związkowymi i hasłami udała się do Biura Poselskiego Pani Teresy Piotrowskiej, gdzie zastała informację na drzwiach wejściowych, że „z uwagi na awarię prądu biuro poselskie jest nieczynne".

Do Posłów na Sejm RP
Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej


Wystąpienie – Apel 


o przyjęcie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - jako projektu wiodącego – w pracach nad przygotowaniem nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy oraz zaproszeni przewodniczący okręgowych komisji statutowych związku, obradujący  na swoim posiedzeniu w dniu 2 maja 2013r., działając w imieniu ponad 30 tysięcy działkowców - użytkowników działek w 218 ogrodach okręgu bydgoskiego,  w wykonaniu swoich obowiązków dotyczących reprezentowania i wyrażania woli członków organizacji działkowców
Apelujemy
do Pań Posłanek i Panów Posłów o przystąpienie do tworzenia nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych, na bazie projektu obywatelskiego ustawy – jako wiodącego, dającego działkowcom gwarancje bezpieczeństwa dla funkcjonowania ogrodów działkowych i podstawowe gwarancje zachowania praw do działek i poszanowanie praw nabytych. Bardzo ważnym elementem dla całego środowiska ogrodowego zawartym w projekcie obywatelskim jest zachowanie prawa do samorządności działkowców w zarządzaniu ogrodami.

Potrzeba naszego Wystąpienia wynika z negatywnego odbioru przez społeczność ogrodów działkowych wystąpień posłów reprezentujących Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, w ramach sejmowej dyskusji podczas pierwszego czytania projektów nowej ustawy o ogrodach. Wcześniejsze deklaracje posłów PO podczas spotkań z przedstawicielami działkowców, składane i odnoszące się przeważnie do wypowiedzi premiera Donalda Tuska – że działkowcom  nie stanie się krzywda, dziś okazują się wielkim kamuflażem prawdziwych intencji polityków Platformy „Obywatelskiej”, którzy już nie mają w sprawie działkowców i ogrodów działkowych własnego zdania. Teraz liczy się tylko interes partii rządzącej. 

Po okresie składanych obietnic poparcia dla działkowców i unikania udzielania informacji przez posłów PO w sprawie tworzenia własnego projektu ustawy o ogrodach działkowych, z chwilą złożenia w Sejmie projektu PO przygotowanego pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego, projekt obywatelski ustawy złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, dla posłów Platformy Obywatelskiej nagle przestał być „obywatelskim”. Od tej chwili projekt PO, zakładający między innymi likwidację ogólnopolskiej organizacji działkowców i jej wszelkich struktur ponad ogrodowych, projekt odbierający działkowcom prawo do użytkowania działki w oparciu o konkretny tytuł, projekt mający za 

zadanie doprowadzenie do wywłaszczenia działkowców z majątku na działkach, znacjonalizowania i skomunalizowania majątku w postaci infrastruktury ogrodowej itp. stał się celem, mającym rzekomo służyć zwykłym ludziom, polskim działkowcom. 

Czy tak ma wyglądać dziś polska demokracja ? 

Czy głos miliona polskich obywateli wyrażony na listach poparcia dla projektu obywatelskiego ustawy i rodzinnych ogrodach działkowych nic nie znaczy dla polityków, których naród wybrał w demokratycznych wyborach ?

Działkowcy z uwagą śledzą i będą śledzić kolejne działania polityków podczas procedowania złożonych w Sejmie projektów ustawy o ogrodach działkowych, w tym prac w komisjach sejmowych oraz kolejnych głosowań w Sejmie.

Działkowcy to również Obywatele Naszego Kraju. Też mamy prawo do wyrażania swojej woli i też będziemy głosować w kolejnych wyborach. Zapewniamy, że poparcia Naszego nie uzyska nikt, żaden kandydat w nadchodzących i kolejnych wyborach, występujący przeciwko polskim ogrodom i polskim działkowcom. Żadna ustawa nie rozbije jedności milionowego środowiska ogrodów działkowych.

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2013 r.


  Sekretarz OZ PZD Skarbnik OZ PZD Prezes OZ PZD w Bydgoszczy

   Zbigniew Kania Barbara Makowiecka mgr inż. Barbara Kokot

Otrzymują :
1. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej,
2. Posłowie PO wojew. kujawsko – pomorskiego,
3. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych : Prawa i Sprawiedliwości, PSL, SLD, Ruchu Palikota, Solidarnej Polski, 
4. Przewodniczący Sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
5. Prezes Polskiego Związku Działkowców.


K O M U N I K A T

Na stronie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD jest zakładka, za jej pośrednictwem można w prosty sposób skierować list do posłów pracujących w komisjach sejmowych, do których został skierowany projekt obywatelski.  

Poniżej przekazuję link do materiału, który należy zamieścić na stronie internetowej.

http://ocalmyogrody.pl/wyslij-list-do-poslow/


Stanowisko Ruchu Palikota ws. obywatelskiego projektu ustawy - 29.04.2013


Posłowie klubu poselskiego Ruch Palikota zapewnili w swoim stanowisku, że w czasie prac w Komisji dołożą wszelkich starań, by zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego były minimalne i nadal gwarantowały wypracowane od wielu lat prawo do działek.  


 

Apel

 W nawiązaniu do apelu skierowanego do Pań Posłanek i Panów Posłów w dniu 09.03.2013 r. odnośnie wsparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w imieniu 34 tysięcznej rzeszy działkowców okręgu bydgoskiego zwracam się do Pań i Panów z ponownym apelem i prośbą o poparcie w/w projektu i obiektywne spojrzenie na oczekiwania działkowców, czemu daliście Państwo wielokrotnie wyraz w czasie spotkań z działkowcami.

W związku z dzisiejszym głosowaniem w Sejmie nad przyjęciem do dalszego procedowania projektu obywatelskiego apelujemy o bardzo poważne rozpatrzenie zaproponowanych w nim rozwiązań, które zabezpieczają interes i prawa ponad milionowej społeczności ogrodowej. Stanowi ona z rodzinami i przyjaciółmi ogromny elektorat wyborczy.

Prosimy nie bądźcie z nami tylko w dniu wyborów!!!      

W imieniu działkowców
okręgu bydgoskiego
Barbara Kokot
Komunikat

Każdy może napisać do Posła

Już jutro głosowanie w Sejmie nad przyszłością ogrodów. Warto więc jeszcze napisać do Posłów o naszych oczekiwaniach. Poniżej załączamy adresy posłów email do Posłów z naszego terenu. Można też skorzystać z aplikacji na stronie komitetu obywatelskiego http://ocalmyogrody.pl/wyslij-list-do-poslow/kujawsko-pomorskie/ . Nie bądźmy bierni, gdy Sejm będzie głosował nad naszą przyszłością.

Anna.Bankowska@sejm.pl 

Krzysztof.Brejza@sejm.pl 

Jaroslaw.Katulski@sejm.pl 

Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl 

Bartosz.Kownacki@sejm.pl 

Iwona.Kozlowska@sejm.pl 

Lukasz.Krupa@sejm.pl 

Tomasz.Latos@sejm.pl 

Pawel.Olszewski@sejm.pl 

Teresa.Piotrowska@sejm.pl 

Radoslaw.Sikorski@sejm.pl 

Kosma.Zlotowski@sejm.pl 

ROD "Pod Borem" w Prądocinie popiera Obywatelski Projekt Ustawy RODKomunikat Prezydium Krajowej Rady PZD do wszystkich Zarządów ROD w sprawie oflagowywania ROD i wywieszania transparentów

 

W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz trzech projektów ustaw klubów parlamentarnych w dniu 17 kwietnia br., Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zwrócić się do wszystkich Zarządów ROD z tej okazji z prośbą o oflagowywanie flagami związkowymi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju, a także wywieszanie w widocznych miejscach transparentów i banerów, na których Zarządy ROD przedstawią stanowisko działkowców z danego ogrodu do obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz innych projektów ustaw.

Spodziewamy się, że akcja ta będzie wyrazem poparcia każdego rodzinnego ogrodu działkowego dla projektu obywatelskiego, a także wszystkich zapisów w nim zawartych.

Proponujemy, by akcję oflagowywania ROD i wywieszania transparentów rozpocząć już w dniach 13-14 kwietnia br.

Razem ocalmy rodzinne ogrody działkowe!
Podziękowanie od Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego 

Szanowni Państwo!

Pragnę wyrazić słowa głębokiego uznania za Państwa olbrzymi wysiłek poniesiony dla zachowania praw wszystkich działkowców i ocalenia ogrodów. Państwa niezłomności w walce, ogromnej mobilizacji i jedności całego środowiska działkowego zawdzięczamy to, że ogrody przetrwały ponad 30 lat pokonując rozmaite zakręty historii i rozmaite zakusy na ogrody, które od wielu lat uskuteczniają niektóre środowiska nieprzychylne działkowcom. Naszym wspólnym obowiązkiem jest nie dopuścić, by został zaprzepaszczony ponad 120-letni dorobek ruchu ogrodnictwa działkowego.

Polski Związek Działkowców to przede wszystkim ludzie - dlatego chciałbym złożyć serdeczne i gorące podziękowania:

- wszystkim działaczom z Okręgowych  Zarządów i Delegatur, którzy podjęli trud organizacji zbierania podpisów w swoich rejonach, a także nieustannie mobilizowali zarządy i ogrody stawiając coraz wyżej i wyżej poprzeczkę liczby zebranych podpisów. Swoją niezłomną postawą dajecie wsparcie działkowcom i przekonanie o słuszności walki o wspólne dobro. Dziękuję też za to, że nie poprzestawaliście tylko na zbieraniu podpisów, ale szukaliście też poparcia wśród samorządowców i polityków w swoich okręgach wyborczych.

- Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych i członkom komisji statutowych za to, że podjęliście apel KR PZD dotyczący zbierania podpisów i w tych niesprzyjających warunkach pogodowych próbowaliście dotrzeć do każdego działkowca indywidualnie, chodząc od drzwi do drzwi i poświęcając niezliczone minuty na tłumaczenie i zapoznawanie każdej napotkanej osoby z obywatelskim projektem ustawy o ROD.

- Działkowcom - za ogromny trud i poświecenie, które zaowocowało tak ogromnym poparciem, które udało nam się zebrać pod naszym projektem. Daliście Państwo świadectwo ogromnego zaangażowania i niezwykłej odpowiedzialności społecznej za cały ruch działkowy.

Jestem bardzo zbudowany Państwa postawą, akceptacją i  świadomością tego, jak ważna jest ustawa jako akt prawny gwarantujący prawa działkowców i ogrodów działkowych. Mam nadzieję, że ta wytężona praca całego środowiska działkowego na rzecz wspólnego dobra i zagwarantowania praw ogrodom i działkowcom, poprzez obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zostanie doceniona przez Parlamentarzystów, którzy będą decydować o dalszych losach naszej ustawy. Jestem przekonany, że przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD zakończy wieloletnią walkę o zachowanie ogrodów działkowych, a także istnienie samodzielnej i niezależnej organizacji działkowców PZD.

 Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję!

Eugeniusz Kondracki

Prezes Polskiego Związku Działkowców

 Warszawa, 7 lutego 2013 r.
Ponad 920 tysięcy podpisów jest już w Sejmie

5 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD wraz z działkowcami złożyli w Sejmie ponad 920 tysięcy podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Przed budynkiem Biura Podawczego Sejmu zebrało się kilkudziesięciu działkowców – członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Obecny był też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnik Komitetu mec. Bartłomiej Piech i jego zastępca mec. Tomasz Terlecki.

Złożenie podpisów spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów – licznie przybyli przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły propozycji rozwiązań prawnych, które zawarte są w składanym projekcie obywatelskim oraz przebiegu akcji zbierania podpisów. Równie często pojawiało się pytanie: co dalej z projektem i na czyje poparcie w Sejmie mogą liczyć działkowcy.

 

Chwilę po godz. 11 działkowcy dźwigając 31 kartonów z podpisami skierowali się do budynku Biura Podawczego Sejmu. Jednak w bramie przeprowadzono selekcję i nie zezwolono na wejście wszystkich działkowców.  Wpuszczano tylko tych, którzy mieli w ręku kartony.

Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z zastępcą oficjalnie przekazali projekt ustawy wraz z listem do Marszałek Sejmu i wymaganymi dokumentami na ręce przedstawicieli Biura Podawczego Sejmu. Już dziś po godz. 16 ma się rozpocząć sprawdzanie wymaganych 100 tys. podpisów.

Następnie przedstawiciele działkowców spotkali się z Marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz oraz wicemarszałkami Sejmu: Jerzym Wenderlichem (SLD) oraz Eugeniuszem Grzeszczakiem(PSL).

Podczas spotkania z Marszałek Sejmu działkowców reprezentowali: Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oraz Prezes OZ w Łodzi Izabela Ożegalska i Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski. Podczas spotkania Marszałek Sejmu wykazała się dużym zrozumieniem dla aktualnej, trudnej sytuacji działkowców. Wyraziła swoje uznanie dla liczby zebranych podpisów. Pani Marszałek Sejmu ma nadzieję, że projekt będzie ponadpartyjny i zdobędzie poparcie w Sejmie.

Kilkanaście minut później delegacje działkowców udały się na dwa spotkania z wicemarszałkami Sejmu.

Na spotkaniu u wicemarszałka Wenderlicha obecny był Przewodniczący SLD Leszek Miller oraz posłanka Anna Bańkowska. Przedstawiciele Sojuszu zapewnili, że tak jak dotychczas będą popierali w Sejmie projekt obywatelski i zagłosują za jego przyjęciem. W ocenie przedstawicieli Sojuszu jest to projekt, który w pełni zabezpiecza prawa działkowców, jest dobry i powinien stać się obowiązującym prawem.

Równolegle odbywało się spotkanie u wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka, który kolejny raz zapewnił działkowców o pełnym wsparciu ze strony PSL. Wicemarszałek Grzeszczak bardzo dobrze zna obecną sytuację działkowców i uważa, że mnogość projektów  nikomu nie służy. W związku z tym, że złożony projekt obywatelski wypełnia wszystkie zalecenia Trybunału, PSL nie widzi potrzeby pisania własnej ustawy regulującej prawa działkowców i ogrodów.

Wszystkie spotkania przebiegały w przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze. Obie strony - przedstawiciele działkowców oraz Parlamentu zadeklarowali chęć współpracy, dzięki której prawa działkowców zostaną zabezpieczone.

W dniu jutrzejszym opublikujemy szczegółowe relacje ze spotkań.

 (mz/ahŻaden podpis nie powinien się zmarnować! 

4 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  złożą w Sejmie listy z podpisami pod projektem obywatelskim. Jednak zanim tam trafią, muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował. 
Apelujemy o przekazywanie list z podpisami  do końca stycznia.
 Listy należy przesyłać na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa. We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do Okręgowych Zarządów (proszę wstawić tutaj odpowiedni adres). Apel

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD

 
             Szanowni Działkowcy!

Na trzy tygodnie przed terminem złożenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie widnieje pod nim ponad pół miliona podpisów Polaków.

Już dziś możemy więc mówić, że po raz kolejny udowodniliśmy, że dla obrony ogrodów potrafimy się zmobilizować. Przeszło 5-krotne przekroczenie ustawowego wymogu liczby podpisów dowodzi olbrzymiego poparcia w społeczeństwie. Ten wynik zawdzięczamy wyłącznie samym sobie. Z ubolewaniem trzeba bowiem stwierdzić, że pomimo doniosłego znaczenia społecznego, walka o ustawę zabezpieczającą prawa naszych rodzin została prawie całkowicie pomięta przez największe media. 

Osiągnięty sukces nie oznacza jednak, że możemy zakończyć naszą akcję. Zbieranie podpisów musi być kontynuowane do ostatniego dnia. Nie stać nas na lobbystów i reklamy. Naszym orężem musi być ukazanie powszechnej akceptacji dla sprawy, o którą walczymy. Najlepiej zrobi to liczba podpisów pod projektem. Udowodnijmy, że choć zaliczamy się głównie do osób mniej zamożnych, to jesteśmy w pełni świadomi swych praw.

Dlatego zwracamy się do wszystkich działkowców o zbieranie podpisów do ostatniego dnia akcji. Jeszcze do końca stycznia można je przesyłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Każdy podpis ma znaczenie i nie powinien się zmarnować.Działkowcy!

Pamiętajmy, że choć w każdym klubie parlamentarnym są nasi przyjaciele popierający projekt obywatelski, to przedstawiciele przeciwników ogrodów w Sejmie są zdeterminowani. Realizują wszak zamówienie środowisk od lat dążących do przejęcia terenów naszych ogrodów. Środowisk, które choć nieliczne, to dysponują środkami pozwalającymi mówić dostatecznie głośno, by zagłuszyć głos społeczeństwa.

Zróbmy więc wszystko by w Sejmie wzmocnić głos przyjaciół ogrodów. Pieniądzom i wpływom przeciwstawmy nasze podpisy!

Każdy podpis zwiększa szansę na to, że po raz kolejny uda się nam ocalić ogrody! Nie pozwólmy, by jakikolwiek się zmarnował!

Prezydium

Krajowej Rady PZD


Warszawa dn. 17 stycznia 2013r.
  


Komunikat


Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy przypomina, że uchwałą Krajowej Rady PZD Nr 2/VII/2012 r. z dnia 29.11.2012 r. zobowiązano Zarządy ROD do odbycia w miesiącach grudniu i styczniu Nadzwyczajnych Walnych Zebrań informacyjnych w ogrodach, których jedynym tematem miała być promocja projektu obywatelskiego ustawy o rod oraz poinformowanie działkowców o zagrożeniach, jakie niosą za sobą złożone już projekty różnych ugrupowań politycznych oraz założenia do projektu ustawy przygotowywanej przez zespół Posła Huskowskiego z PO (Wrocław). Działkowcy powinni wypowiedzieć się w tej sprawie poprzez złożenie podpisu na liście poparcia projektu obywatelskiego. Wyżej wymienione zebrania mogą być zebraniami informacyjnymi, a więc nie jest konieczne pisemne zaproszenie, ani 14 dniowy okres poprzedzający je. Ważne, aby informacja o Walnym Zebraniu i jego tematyka dotarły do działkowców różnymi drogami np. lokalne rozgłośnie radiowe, TV kablowe, lokalną prasę, ogłoszenia w ROD, Internet itp. Koniecznym jest, aby wszystkie organy statutowe oraz uczestnicy Walnych Zebrań wypowiadali się w sprawie zagrożeń jakie niosą założenia do projektu ustawy przygotowanej przez PO podkreślając fakt, że projekt obywatelski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom działkowców dając gwarancje zachowania ich praw nabytych i podstawy dalszego funkcjonowania ogrodów.
W odpowiedzi na Apel przyjęty przez Krajową Radę PZD w dniu 29.11.2012 r. Zebrania powinny podejmować stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. 
Przypominam, że zbieramy do 27 stycznia 2013 roku podpisy poparcia pod projektem obywatelskim, ale jednocześnie proszę o odwrotne przekazywanie list z już zebranymi podpisami w celu przekazywania ich do Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Na dzień 2 stycznia 2013 roku 12.879 podpisów.
Tylko zdecydowanymi działaniami związanymi z aktywną promocją projektu obywatelskiego wśród działkowców, w środowiskach rodzinnych i towarzyskich możemy obronić ogrody i nasze prawa nabyte.


Prezes OZ PZD
Barbara Kokot 
 

Ocalmy ogrody działkowe!Szanowni działkowcy!

Za niewiele ponad rok, 21 stycznia 2014r., mija termin jaki Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy dla ogrodów. Posłowie muszą do tego czasu uchwalić nową ustawę, inaczej utracimy wszystkie prawa, jakie nasze rodziny posiadają do działek, zaś los ogrodów będzie uzależniony od łaskawości urzędników.

Bez nowej ustawy 21 stycznia 2014r. ogrody zostaną pozbawione ochrony przed likwidacją, a  prawa działkowców do ich działek wygasną.Od tego dnia -gminy i Państwo - właściciele terenów zajmowanych przez nasze ogrody, będą całkowicie swobodni w sprzedawaniu ich na dowolny cel.

Polski Związek Działkowców najlepiej zna ryzyko, jakie dla działkowców niesie pozbawienie ich ochrony prawnej. Przez minione 20 lat nieustannie musieliśmy bronićdziałkowców przez próbami likwidacji ogrodów.Dlatego, jako organizacja powołana w celu reprezentacji interesów rodzin korzystających z działek w ROD, przystąpiliśmy do pracy nad obywatelskim projektem nowej ustawy.

Obecnie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zbiera pod nim podpisy obywateli.Projekt ten realizuje wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza pełną swobodę zrzeszania dla działkowców i ogrodów. Zgodnie z zasadami demokracji decyzję, o sposobie funkcjonowania ogrodu,pozostawia rozstrzygnięciu samych zainteresowanych, czyli działkowców w ogrodzie.

Co najważniejsze, projekt realizuje wyrok Trybunału bez uszczerbku dla praw działkowców!

Szanowni działkowcy!

Wbrew twierdzeniom niektórych polityków, Trybunał nie nakazał zniesienia ochrony ogrodów przed likwidacją, ani nakładania na działkowców i ogrody podatków, czynszów dzierżawnych. Ci którzy tak twierdzą, oszukują społeczeństwo.

Działkowcy, jak każdy obywatel, posiadają swoje prawa, które podlegają ochronie. Musimy jedynie skutecznie zażądać ich respektowania. Nie możemy być bierni. Każdy z nas powinien zaangażować się w walkę.

Nie pozwólmy, aby politycy wykorzystali wyrok Trybunału jako pretekst do odebrania działek naszym rodzinom! Nie pozwólmy, aby wmówiono społeczeństwu, że sprzedaż terenów ogrodów, czy podatki i czynsze dzierżawne od działkowców, są receptą na kryzys!

Naszą odpowiedzią niech będzie obywatelski projekt ustawy o ROD. Projekt, opracowany po to, by milion polskich rodzin nadal mógł korzystać z działek.

Dlatego apelujemy do każdego z działkowców o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem.

Każdy z nas może się pod nim podpisać, ale też każdy z nas może zebrać podpisy wśród swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Ponad 80 % społeczeństwa popiera istnienie ogrodów działkowych. Mamy na kogo liczyć.Polska jest demokratycznym krajem, w którym to obywatele decydują o prawie. Dlatego nasze szanse na sukces są realne.

Razem możemy jeszcze ocalić ogrody!


Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców 
  


Kliknij list do naszych posłów w sprawie projektu

Bez poparcia posłów podczas głosowania w Sejmie, obywatelski projekt ustawy o ROD przepadnie. Dlatego też już dziś musimy zacząć przekonywać ich do swoich racji. Możemy to robić odwiedzając biura poselskie lub wysyłając listy.

Poniżej zamieszczamy link. Klikając w niego możesz łatwo przesłać do wszystkich posłów z naszego województwa list z prośbą o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. 

http://ustawadlarod.home.pl/wyslij-list-do-poslow/kujawsko-pomorskie/ 

WYKAZ  PUNKTÓW  ZBIERANIA  PODPISÓW  W  WOJEWODZTWIE  KUJ. – POM. (OKRĘG BYDGOSKI)

Miasto/ Nazwa jednostki/ Adres  Telefon*  E-mail *  Dni / Godz. otwarcia  
Bydgoszcz (OZ PZD)
85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego

( 52) 322-90-91   

Bydgoszcz@pzd.plPon. – pt. 800 – 1600
Inowrocław -  ROD „Irena”, ul Miechowicka   Wtorki, czwartki 1200 – 1300
Inowrocław – ROD „XX Lecia”, ul. Bydgoska  Środy 1500- 1600
Soboty 1400 – 1500
Sępólno Krajeńskie – Bar "Zasisze"
ul. Słoneczna 2
  Codziennie od 1630 – 1900
Świecie – ROD „Cukrownik”
ul. Stare Miasto
 

Wtorki 1500  -  1700


Odwiedź nową stronę internetową Komitetu

Pod adresem www.ocalmyogrody.pl została uruchomiona strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Można tu znaleźć najświeższe i szczegółowe informacje na temat poparcia dla projektu ustawy o rod. Na bieżąco aktualizowana będzie liczba zebranych w całej Polsce podpisów. Liczba ta wyświetlana jest po prawej stronie serwisu, tak by każdy odwiedzający mógł bez problemu i szukania po stronie obserwować rosnącą ilość zebranych podpisów. Na starcie mamy 1280 podpisów. Są to podpisy, które zostały zebrane i dołączone, zgodnie z obowiązującym prawem, do zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, którego Przewodniczący złożył u Marszałek Sejmu. Zebrane wówczas podpisy liczą się już na poczet wymaganych 100 tys. podpisów, które Komitet musi zebrać, by projekt ten mógł być procedowany w Sejmie jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Ponadto na stronie www.ocalmyogrody.pl zamieszczane będą kompleksowe wiadomości z przebiegu walki o rozwiązania prawne gwarantujące przyszłość ogrodów w Polsce. Jeśli chcesz wspomóc nas w tej walce, możesz wprost z naszej głównej strony wysłać list do posłów i senatorów z twojego województwa. Po prawej stronie, pod licznikiem informującym o ilości zebranych podpisów, znajdziesz zakładkę „Poprzyj nas – Wyślij list do posłów i senatorów”. Po kliknięciu w tę ikonkę pojawi się mapa Polski. Po wybraniu województwa poprzez kliknięcie myszką, otworzy się gotowa treść listu. Wystarczy, ze wpiszesz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Aby wysłać petycję do parlamentarzystów musisz koniecznie przepisać kod (literowo-cyfrowy), który znajduje się pod treścią listu (zabezpiecza przed spamem), a następnie wcisnąć przycisk WYŚLIJ. Taka forma wsparcia zajmie ci dosłownie kilkanaście sekund, zachęcamy więc gorąco do wysyłania listów parlamentarzystom. To w ich rękach leżą dalsze losy ogrodów i działkowców.

W serwisie można znaleźć najistotniejsze informacje na temat projektu ustawy o rod, a więc dlaczego w ogóle powstał i co jest jego zasadniczą treścią. W zakładce „O projekcie”, która znajduje się w menu, znajdziemy przede wszystkim projekt ustawy o rod i jego uzasadnienie. Zespół Komitetu przygotował także przewodnik po projekcie – w syntetyczny sposób przedstawia on najważniejsze zagadnienia projektu ustawy, wyjaśnia sytuację ogrodów po uchwaleniu proponowanej ustawy, jak i to, co będzie, jeżeli Sejm nie uchwali nowego prawa. Są to odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiały się wśród działkowców podczas debaty nad tym projektem.

Kolejna zakładka w menu – „Kim jesteśmy?” to krótka informacja o tym kto reprezentuje Komitet Inicjatyw Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, jakie są ustawowe zadania tego Komitetu oraz dlaczego istnieje konieczność pilnego wprowadzenia w życie nowych mechanizmów prawnych dla zabezpieczenia praw działkowców i ogrodów.

Nie zabrakło także informacji o tym, w jaki sposób można wspomóc działania Komitetu. W zakładce „Przyłącz się” można zapoznać się z informacją, jak złożyć swój podpis pod projektem ustawy, ale też jak zbierać podpisy wśród innych ludzi (rodziny, sąsiadów, przyjaciół) i jakie są najważniejsze zasady, których nie można w tym wypadku zlekceważyć. Formularze z zebranymi podpisami składać można w Okręgowych Zarządach PZD. Listę punktów wraz z adresami i telefonami znajdziecie na podstronie „Tu zbieramy podpisy”. Dla wszystkich zainteresowanych wsparciem tej inicjatywy i pomocą w zbieraniu podpisów, przygotowana jest podstrona z plikami, które trzeba ściągnąć na swój komputer, a następnie można powielać i rozpowszechniać. Wszelkie materiały informacyjne i reklamowe dostępne są w zakładce menu „Do pobrania”.

Szczególnie cieszy fakt, że inicjatywa ta spotkała się z ogromną popularnością wśród społeczności działkowej. Działkowcy zapewniają o swoim poparciu dla projektu ustawy o rod i dla rozwiązań w nim zawartych, poprzez setki listów, które wysyłają. Ich treść w oryginale zamieszczamy w zakładce „Wspierają projekt”. Czekamy na kolejne listy wsparcia, nie tylko od działkowców, ale od wszystkich obywateli, którym zależy na zachowaniu zieleni i ogrodów w miastach.

W zakładce „Kontakt” znajdują się dane adresowe, pod które należy wysyłać podpisy swoje lub te zebrane przez nas wśród obywateli. W razie wszelkich wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z Komitetem. Adres e-mail znajduje się na wskazanej podstronie.

Na końcu strony zamieściliśmy też licznik odliczający czas, który pozostał do końca terminu zbierania podpisów. Przypominamy, że mamy na to zaledwie 3 miesiące od wydania postanowienia przez Marszałek Sejmu o rejestracji Komitetu. Dni szybko mijają, dlatego nie warto czekać. Zachęcamy do tego, by jak najszybciej wyrazić swoje poparcie i złożyć swój podpis pod projektem ustawy. To od ciebie zależy, czy ten projekt znajdzie się w Sejmie. Wykorzystajmy tę szansę, aby dobre prawo mogło służyć społeczeństwu!

Zapraszamy: www.ocalmyogrody.pl


P o l s k i   Z w i ą z e k   D z i a ł k o w c ó w

Prezydium Krajowej Rady

 A P E L

Do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa

Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe 

W związku z zarejestrowaniem przez Marszałek Sejmu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który w dniu dzisiejszym rozpoczyna swą działalność, Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Projekt ten odpowiada interesom działkowców i ogrodów działkowych. Jest jedyną alternatywą dla sytuacji prawnej wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w której obecnie znaleźli się działkowcy, ogrody i Związek.

Uchwalenie przez Sejm tego projektu daje możliwość istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych w Polsce, zachowania zdecydowanej większości istniejących ogrodów działkowych, a przede wszystkim zachowania przez działkowców wszystkich praw nabytych.

W głównej mierze od nas zależy, czy ten projekt stanie się prawem.

Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich działkowych rodzin, czteromilionowej wielkiej działkowej rodziny, o złożenie podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza struktur ogrodowych – zarządów ROD, komisji rewizyjnych i rozjemczych ROD o popularyzację obywatelskiego projektu ustawy i zbieranie podpisów pod tym projektem.

Prosimy zwłaszcza zarządy ROD o nawiązanie współpracy ze wszystkimi instytucjami zawodowymi i społecznymi, partiami politycznymi i związkami zawodowymi, które cenią znaczenie ogrodów działkowych w miastach i zwrócenie się do nich o pomoc w zbieraniu podpisów poparcia obywatelskiego projektu ustawy.

Zwracamy się do działkowców o zbieranie podpisów w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych i towarzyskich.

Poparcie dla obywatelskiego projektu jest niezbędne, jeżeli chcemy żeby był przedmiotem obrad Sejmu, ale również aby był traktowany z należytą powagą, jako projekt realizujący oczekiwania wielkiej rodziny działkowej i społeczeństwa.

Podpisy poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych mogą składać wszyscy dorośli obywatele Rzeczypospolitej. 

Wykorzystajmy tę szansę, aby dobre prawo mogło służyć społeczeństwu !


Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców 

Warszawa, dnia 8 listopada 2012 r.


Apel 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
w sprawie wsparcia i promocji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy z zadowoleniem i satysfakcją przyjęło informację w sprawie podpisanego przez Marszałka Sejmu RP postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Również zamieszczenie komunikatu w wydaniu „Gazety Wyborczej” w dniu 8.11.2012r.) informującego, że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, stanowi bardzo krzepiącą i inspirującą informację w programie realizacji kolejnych etapów inicjatywy ustawodawczej.
Teraz następuje nasz czas – na podjęcie ogromnego wysiłku w procesie organizacji kampanii informacyjnej i zbierania podpisów popierających obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Apelujemy do wszystkich działkowców, do członków rodzin działkowych, do przyjaciół, znajomych i sympatyków ogrodnictwa działkowego w Polsce o wsparcie w procesie zbierania podpisów pod nową ustawą o rod. 
Zwracamy się do wszystkich ludzi struktur ogrodowych, do prezesów i członków zarządów ROD o przekazywanie informacji i wiedzy dotyczącej założeń projektu ustawy o rod, o popularyzowanie korzystnych jego rozwiązań, pozwalających bez obaw oczekiwać przyszłości rozwoju polskich ogrodów działkowych i bezpieczeństwa samych działkowców.
Zwracamy się do parlamentarzystów o wsparcie inicjatywy całego środowiska ogrodowego w sprawie przygotowania i przedłożenia Sejmowi RP projektu ustawy  wyrażającego wolę polskich działkowców, zawierającego korzystne propozycje ro

Wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz - 29.07.2014

Pismem z 20 czerwca 2014r. RPO prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych do ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD).W wystapieniu RPO pojawia się sugestia, iż nowa ustawa dzialkowa powinna ponownie trafić do TK. Poniżej zamieszczamy treść wystąpienia. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wystąpienie RPO prof. Ireny Lipowicz - 29.07.2014

W dniu 23 lipca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odniosło się do wystąpienia RPO prof. Ireny Lipowicz, podkreślają, że nie posiada kompetencji do oceny zgodności z Konstytucją RP nowej ustawy działkowej. W ocenie resortu ustawa funkcjonuje zeledwie pół roku i na skuteczność działania jej zapisów należy jeszcze poczekać.