AAA

Strona Główna

Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów - 18.07.2014

http://pzd.pl/artykuly/13284/59/Komitet-STOP-rozbiorkom-altan-rozpoczyna-zbieranie-podpisow.htmlMarszałek Sejmu zarejestrowała Komitet „STOP rozbiórkom altan” - 17.07.2014

http://pzd.pl/artykuly/13276/59/Marszalek-Sejmu-zarejestrowala-Komitet-STOP-rozbiorkom-altan.htmlStanowisko Prezydium KR PZD w sprawie zaangażowania autorytetu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 17.07.2014

http://pzd.pl/artykuly/13275/59/Stanowisko-Prezydium-KR-PZD-z-dnia-17-lipca-2014r-w-sprawie-zaangazowania-autorytetu-urzedu-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-w-probe-podwazenia-zapisow-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html       PZD proponuje ustawę – STOP rozbiórkom altan! - 03.07.2014


PZD proponuje ustawę – STOP rozbiórkom altan!


Czy ty też złamałeś prawo budowlane?

9 stycznia 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego, iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty nie spełniające tych warunków, a wzniesione bez pozwolenia na budowę, są wg nadzoru budowlanego samowolą budowlaną. Od 9 stycznia br. praktycznie każdy z działkowców powinien więc mieć świadomość, że - w opinii urzędników - złamał prawo budowlane. Aby uniezależnić się od uznaniowych decyzji urzędników, musimy doprowadzić do nowelizacji prawa budowlanego.

Dlaczego projekt obywatelski?

Wydawać by się mogło, że zmiana prawa, znosząca zagrożenie rozbiórką wobec 900 000 altan, stanie się przedmiotem szybkiej nowelizacji. Jednak 6 miesięcy po kontrowersyjnym wyroku, pomimo nagłośnienia sprawy przez PZD i licznych publikacji na ten temat w mediach, żaden z podmiotów władzy publicznej nie skierował nowelizacji do Sejmu.

W tej sytuacji Krajowa Rada PZD uznała za konieczne zainicjowanie opracowania obywatelskiego projektu ustawy. 26 czerwca 2014r. powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN. To kolejna - po promowanym pod hasłem „OCALMY OGRODY!” projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonym przez Sejm 13 grudnia 2013r. - inicjatywa ustawodawcza PZD. Wówczas dzięki zebraniu miliona podpisów obywateli udało się ocalić ogrody i działkowców przed odebraniem im ich praw. Tym razem projekt PZD ma powstrzymać wizyty w ROD przedstawicieli nadzoru budowlanego żądających rozbiórki altan.

Co proponuje PZD?

Projekt ustawy zakłada, że obiekty wznoszone przez działkowców będą określane mianem „altany działkowej”. Budowa tych niewielkich budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, o powierzchni zabudowy do 35m2 i wysokości 5m(przy dachu płaskim 4m), nadal ma być wolna od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Co najważniejsze, ustawa objęłaby ochroną także obiekty zbudowane dotychczas. Warunkiem jest aby ich wymiary mieściły się w normach dotychczas zapisanych dla „altan”.

Za tą dosyć prostą, ale skutecznie chroniącą altany, nowelizacją przemawiają argumenty prawno-historyczne przywołane w uzasadnieniu projektu. Nie sposób jednak  nie zadać pytań o przyczynę szokującej wykładni prawa ze strony nadzoru budowlanego.

O co chodzi nadzorowi budowlanemu?

Przecież 900 000 altan „zdelegalizowanych” interpretacją prawa przedstawioną przez urzędników nie powstało w ciągu kilku dni. Przez dziesięciolecia budowało je kilka pokoleń polskich działkowców. Gdzie nadzór budowlany był wówczas? Dlaczego to powszechne zjawisko zakwestionował dopiero dzisiaj? Co spowodowało to nagłe przebudzenie urzędników? Czy ta swoista „wtórna” delegalizacja postępowania miliona polskich działkowców ma coś wspólnego z ponawianymi od kilku lat próbami ograniczania ochrony prawnej ogrodów i ich wykreślaniem z planów zagospodarowania miast? Czy rację mają ci, którzy twierdzą, że niespodziewana wolta w interpretacji prawa budowlanego ma obniżyć koszty likwidacji ROD na cele komercyjne - bo kto zapłaci działkowcom za „nielegalne” altany? A może chodzi o „obcięcie” kosztów państwa i miast przy likwidacji ROD z powodu roszczeń byłych właścicieli, np. w Warszawie, w której znajduje się altana objęta kontrowersyjnym wyrokiem NSA?

Razem możemy zatrzymać rozbiórkę altan!

Wiarygodnej odpowiedzi na powyższe pytania raczej się nie doczekamy. Jednak, zamiast biernie przyglądać się rozwojowi wypadków, PZD zaproponował działanie. Organizacja, która od lat skutecznie broni ogrody i prawa działkowców, opracowała projekt ustawy. Jego cel najlepiej oddaje hasło - STOP ROZBIÓRKOM ALTAN! Liczymy, że naszą inicjatywę poprą nie tylko działkowcy ale również ci, którzy uważają, że tworząc prawo Państwo nie może zastawiać na obywateli pułapek, o których otwarciu decyduje interpretacja urzędników. A tak właśnie jest z działkowcami i ich altanami.

Rozpoczęcie zbierania podpisów będzie możliwe po zarejestrowaniu Komitetu przez Marszałka Sejmu. Powinno to nastąpić około 15 lipca - wniosek w tej sprawie zostanie złożony w najbliższym czasie. Informacja o rozpoczęciu akcji zostanie przesłana niezwłocznie do wszystkich okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD.

Przyłącz się. Razem ocaliliśmy ogrody, razem ocalimy altany!

Polski Związek Działkowców

 

Zapoznaj się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (pobierz). 


Zapoznaj się z Uchwałą Krajowej Rady PZD (pobierz)                                                O G Ł O S Z E N I E

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko samodzielnego księgowego do Ośrodka Finansowo- Księgowego
Wymagania:
- minimum średnie wykształcenie ekonomiczne
- ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości, podatków
   i    finansów
- umiejętność obsługi komputera
- znajomość „ INSERT” mile widziana

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
CV prosimy przesyłać na adres:
bydgoszcz@pzd.plAktualności
(kliknij powyższy link, by przejść do wszystkich najnowszych informacji)Marszałek Sejmu zarejestrowała Komitet „STOP rozbiórkom altan” - 17.07.2014

16 lipca br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Teraz Komitet będzie musiał ogłosić w ogólnopolskim dzienniku informację o nabyciu osobowości prawnej oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających t

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie zaangażowania autorytetu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 17.07.2014

Po zapoznaniu się z pismem w sprawie oceny zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej