AAA

Wystąpienie Okręgowego Zarządu PZD do Premiera Rządu RP Donalda Tuska

02-04-2012 20:20

Okręgowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy
ul. M. Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz

Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Pan Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze !


„Wszelka władza społeczności ludzkiej
początek swój bierze z woli narodu”.

Piękne i szczytne w swojej treści powyższe hasło widnieje na głównej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej. Jakżeż chciałoby się polskim działkowcom, aby móc w ten ideał zawierzyć przyszłość polskich rodzinnych ogrodów działkowych, których użytkownikami jest prawie milion działkowców, a łącznie z członkami naszych rodzin – około 4 miliony obywateli.
Wolą polskich działkowców, będących członkami Polskiego Związku Działkowców, jedynej organizacji prawnie reprezentującej polskich działkowców, jest zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, wraz z pakietem praw wynikających z zapisów ustawy, które zostały wypracowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat i które dobrze służą działkowcom i ogrodom działkowym.
Oczekujemy także współpracy we wszystkich sprawach na całym etapie procesu legislacyjnego, dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych, zasad ich funkcjonowania oraz działalności Polskiego Związku Działkowców.
Panie Premierze !
Docierają do nas głosy, że w Ministerstwie Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej kierowanego przez Pana Premiera gabinetu, od dłuższego czasu prowadzone są „konsultacje” w naszej sprawie, tzn. w sprawie nowych rozwiązań dla rodzinnych ogrodów działkowych, z osobami nie reprezentującymi środowiska polskich działkowców. Prowadzi się rozmowy z ludźmi „samozwańczych towarzystw ogrodowych”, z ludźmi wywodzącymi się z nielicznego grona osób będących w konflikcie z Polskim Związkiem Działkowców, dążącymi do rozbicia naszej organizacji, w imię wyłącznie swoich prymitywnych interesów, dla zalegalizowania oczywistych przypadków łamania obowiązującego prawa.
Polscy działkowcy ślą w obronie swoich praw pisma i wystąpienia adresowane między innymi do Pana Premiera, organy statutowe PZD przesyłają apele i oficjalne stanowiska w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące cały Polski Związek Działkowców pytania w sprawie propozycji dla przyszłości polskich ogrodów działkowych. Nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi.
Czy tak wyglądać ma realizowanie hasła zacytowanego w naszym wystąpieniu, zaczerpniętego ze strony Sejmu Rzeczypospolitej ? Obawy nasze wynikają z szeregu działań podejmowanych przez organy i instytucje państwowe, atakujące ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
Dlatego oczekujemy na poznanie stanowiska Premiera Rządu RP w najbardziej istotnej dla nas kwestii – jaka jest przyszłość polskich ogrodów działkowych i przyszłość użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych w wizji kierowanego przez Pana Rządu Rzeczypospolitej.

Uczestnicy plenarnego posiedzenia w dniu 2 kwietnia 2012r.
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy.