AAA

Uroczyste podsumowanie ubiegłorocznych przeglądów ogrodów i działek z udziałem członków komisji przeglądowych naszego Okręgu.

03-03-2017 09:59

          

                  Uroczyste podsumowanie ubiegłorocznych przeglądów ogrodu i działek

      22 lutego 2017r.  w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy, odbyło się uroczyste podsumowanie ubiegłorocznych  przeglądów  ogrodów i działek z udziałem członków komisji przeglądowych naszego Okręgu.                                                                                    

     W czasie uroczystości Pani Urszula Walusiak v-ce Prezes Okręgu PZD oraz Jan Malesza ins. ds. ogrodnictwa, wręczyli obecnym dyplomy i książki przekazane od Prezydium Krajowej Rady PZD, wysłuchali wykładu Pani Agnieszki Wysockiej z UKW na temat „ogrodów XX wieku”.

 

 

 

      Prezydium Krajowej Rady PZD, wyraziło uznanie dla związkowej i społecznej postawy działkowcom wyrażonej w trakcie realizacji projektu pn. „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016roku”.

    Przegląd był ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym, Nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie tysięcy działaczy społecznych.  

    Przeglądy umożliwiły uzyskać bogatą wiedzę na temat funkcjonowania oraz zagospodarowania ROD i działek.

    Prezes Krajowej Rady PZD Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki przesłał obecnym  podziękowania, życząc satysfakcji ze społecznej pracy na rzecz ogrodów, działkowców i Związku oraz radości z pracy i wypoczynku na działce.

      Jan Malesza
Inst. ds. ogrodnictwa

   

   

   

Bydgoszcz 23 lutego 2017r.