AAA

Szkolenie w OZ PZD w Bydgoszczy dla osób obsługujących walne zebrania

31-01-2018 16:08


Szkolenie w OZ PZD w Bydgoszczy dla osób obsługujących walne zebrania

w dniu 30.01.2018 r.

          


            W ramach przygotowań do kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2018r., przeprowadzone zostało szkolenie członków zespołu z Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych, wg zalecanego przez KR PZD Ramowego Programu Szkolenia, którego celem jest zapoznanie i przypomnienie uczestnikom procedur dotyczących przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych oraz wskazanie zagadnień, które należy omówić podczas tego spotkania.

Pracownik biura Okręgu zapoznał z uchwałą KR PZD, w zakresie budowy domów bądź biur dla zarządów ROD i działkowców. Z uchwały wynika, że wskazane jest aby zarząd ROD podjęły inicjatywę i przygotowały wnioski na walne zebranie, w sprawie zadania inwestycyjnego tam gdzie tych siedzib brakuje. Omówiono sprawy regulacji stanu prawnego gruntów ROD Okręgu na rzecz PZD z wykorzystaniem art.76 ustawy o ROD. Zwrócono uwagę na rygorystyczne przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenie przeprowadzone zostało przy wsparciu środków audiowizualnych w siedzibie OZ. Zwrócono uwagę na wnioski jakie zostały wypracowane w roku ubiegłym a pogłębiona ich analiza powinna wyeliminować niejasności czy też uchybienia w przebiegu walnych zebrań. W czasie dyskusji poruszono szereg problemów związanych z obsługą zebrań i ich poprawnością zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie prawa w przygotowaniu i przeprowadzenia walnych zebrań oraz roli przedstawiciela zarządu okręgu obsługującego walne zebranie sprawozdawcze. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali potrzebną dokumentację, ze wzorami wszystkich uchwał, aby w razie konieczności pomóc w sprawnym przeprowadzeniu zebrania.

                                                                                                              Prezes OZ PZD w Bydgoszczy