AAA

Szanse i zagrożenia ogrodnictwa działkowego w województwie kujawsko - pomorskim

01-12-2017 18:20


     

„Szanse i zagrożenia ogrodnictwa działkowego w województwie kujawsko – pomorskim” to temat przewodni spotkania przedstawicieli działkowców z dwu Okręgów Polskiego Związku Działkowców funkcjonujących za terenie województwa kujawsko – pomorskiego z przedstawicielami Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Turystyki   Promocji  i Regionu Kujawsko – Pomorskiego, Posłami Ireną Michałek  (PiS) i Pawłem Szramką ( Kukiz' 15)

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Samorządów  w osobach: Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Szczepan Burak  Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu  Miasta Toruń oraz lokalne media TVP Bydgoszcz i Radio PIK.

Spotkanie otworzył Paweł Szramka witając przybyłych jednocześnie zaprosił do zabrania głosu Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego, który w  swoim wystąpieniu nawiązał do 120-letniej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Podkreślił fakt, że cała historia rozpoczęła się w Grudziądzu od powstania ogrodu „ Kąpiele Słoneczne”. Szeroko omówił dorobek tych 120 lat ale zwrócił również uwagę na różne i liczne  zagrożenia  z którymi przyszło działkowcom się zmagać.

Następnie głos zabrała Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Barbara Kokot. Zaprezentowała dane dotyczące Okręgu w Bydgoszczy ( 203 ROD, 3016 działek, 1568ha, na terenie Bydgoszczy 62ROD – 80%ROD wieczyste użytkowanie, na podstawie art. 76 decyzje na użytkowanie otrzymały 34 ROD, 10 ROD skanalizowanych).

Większość ogrodów to ogrody, które powstały w latach 80-90tych. W chwili obecnej wiele z nich wymaga modernizacji infrastruktury z tym wiąże się ogromne zapotrzebowanie na środki finansowe zewnętrzne. Źle się stało, że w programie operacyjnym dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie zapisano żadnych środków unijnych z których mogłyby korzystać Rodzinne Ogrody Działkowe – beneficjentem w/w Środków SA Samorządy i tylko dobra wzajemna współpraca daje możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Okręg w Bydgoszczy w roku 2017 pozyskał 632.500 zł od Samorządów: Bydgoszcz, Inowrocław, Świecie i Barcin.

Zwracając się do Posłów i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego podkreśliła fakt, że na terenie  obu Okręgów znajdują się liczne miejscowości „ Perełki turystyczne” na terenie których znajdują się ogrody wymagające dofinansowania i wyposażenia w sprzęt turystyczno – rekreacyjny, gdyż to one przejmują cały ciężar związany z wypoczynkiem letnim wielopokoleniowych rodzin działkowych. Zwróciła uwagę na zrealizowany obecnie przez Związek Program Społecznego Rozwoju ROD.

W późniejszym wystąpieniu poprosiła Posłów o pomoc w potrzebie znowelizowania ustawy” o gospodarce odpadami” gdyż w wielu Gminach na terenie kraju uprawiana jest „wolnoamerykanka”.

Przedstawiciele Okręgu Toruńsko – Włocławskiego w swych licznych wystąpieniach podkreślali wagę integracji środowiska działkowców i potrzebę otwierania się na społeczności lokalne.

Opr. Barbara Kokot