AAA

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Margaretka" w Łabiszynie

30-03-2012 20:54

Polski Związek Działkowców                                                                                         Łabiszyn, dnia 30.03.2012 r.
ZARZĄD
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. „Margaretka" w Łabiszynie

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowna Pani Marszałek
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Margaretka" w Łabiszynie zwracają się do Pani Marszałek o pomoc i wsparcie naszych działań w obronie praw działkowców zawartych w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8.07.2005 r. Nasza prośba podyktowana jest tym, iż otrzymaliśmy informację, jakoby w Ministerstwie, którym kieruje minister Nowak trwają prace mające na celu zmianę w/w ustawy a prace te odbywają się bez udziału naszych przedstawicieli tj. z pominięciem Polskiego Związku działkowców.
Szanowna Pani Marszałek
Dla nas działkowców stanowisko Pani Marszałek jest bardzo ważne, gdyż kto jak nie Pani - lekarz ma świadomość jak wiele dobrego jest w przebywaniu na łonie natury dzieci oraz osób starszych. Znając Pani determinację w rozwiązywaniu i dogłębnym badaniu spraw zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w obronie „naszej" ustawy o ROD.

Z poważaniem
26 podpisów członków ROD