AAA

Stanowisko ROD " Nadzieja" w Bydgoszczy

26-03-2012 20:48

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Marszałek !
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Bydgoszczy, w obawie przed niekorzystnym dla wszystkich polskich działkowców rozwojem sytuacji, wynikającej z nie podjęcia rozmów z przedstawicielami organizacji użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych – z Polskim Związkiem Działkowców – w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, z nadzieją na przychylność i z zaufaniem zwracają się do Pani Marszałek o udzielenie nam wyjaśnienia w sprawie aktualnego stanu prac i projektów złożonych do Sejmu Rzeczypospolitej w sprawie ogrodów działkowych.
Polscy działkowcy obdarzyli Panią Marszałek ogromnym zaufaniem, w związku z Listem przesłanym przez Panią do uczestników IX Krajowego Zjazdu PZD, wyrażającym słowa sympatii i uznania dla ruchu ogrodowego. Bardzo liczymy na wsparcie ze strony Pani Marszałek w naszej sprawie. Nadzieje na zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pokładamy właśnie w przychylności wobec idei ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, która sprawdza się w ponad stuletniej historii polskich ogrodów.
Oczekujemy jednocześnie reakcji na List Otwarty wystosowany pod adresem Pani Marszałek przez uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Oczekujemy na jasną i jednoznaczną odpowiedź, potwierdzającą że za słowami, które stały się dla nas – działkowców, słowami nadziei na zainteresowanie się naszą sytuacją, nadejdą czyny świadczące, że nie były to słowa rzucane na wiatr.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Nadzieja” w Bydgoszczy : podpisy działkowców