AAA

Stanowisko Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu bydgoskiego zebranych na naradzie szkoleniowej w dniu 9 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia przez senat RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

10-12-2013 08:10

                                                    Bydgoszcz, 9 grudnia 2013 r.

Stanowisko

Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu bydgoskiego 

zebranych na naradzie szkoleniowej w dniu 9 grudnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia przez senat RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Zwracamy się do Pana Marszałka Senatu RP i wszystkich Senatorów RP z apelem o jak najszybsze rozpatrzenie i uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , która to ustawę w dniu 22 listopada 2013 r. przyjął Sejm RP.

Pozostało już niewiele czasu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny na przyjęcie nowej ustawy i obawiamy się o przyszłość naszych działek i ogrodów, które z dniem 21 stycznia 2014 r. mogą przestać istnieć, a cały dorobek przeszło 100-letniego  istnienia ruch działkowego w Polsce może zostać zniweczony.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorzy!

Oczekujemy, że obiektywnie spojrzą Państwo na nas działkowców i podejmą decyzję zgodną z wolą polskich działkowców, którzy udzielili swojego poparcia, w liczbie 924 tysięcy podpisów, dla projektu obywatelskiego.

                                                                           Podpis złożyły 64 osoby.